Alla företag borde vara etiska och all handel borde vara rättvis. Individuella företag borde inte så ut från mängden för att de inte är skadliga eller orättvisa. Inget företag borde utföra handel från en oetisk position och samhället har rätt att förvänta sig en rättvis norm och resursstyrning från de företag de handlar av. 

Audio player image

12:11