From source to skin and beyond: Vår syn på etiska inköp

På Lush är vi stolta över vår kreativitet, inte bara när det kommer till att uppfinna produkter. Från allra första början har vårt mål varit att använda de bästa, säkraste och vackraste ingredienser som finns.

Vi har lärt oss att om man vill ha de bästa ingredienserna så måste man själv ge sig ut i världen för att hitta dem. Vårt hängivna inköpsteam arbetar hårt för att göra just detta. Kreativt tänkande och problemlösning är en central del av arbetet med att införskaffa de främsta eteriska oljorna och absoluten, de bästa naturliga råmaterialen, säkra syntetiska material, förpackningar i 100 % återvunnet material och att utesluta palmolja från våra produkter. Arbetet ger oss inte bara otroliga ingredienser, utan även starka band till de samhällen och områden vi handlar med.

Vi anser att våra ingredienser bör inhandlas på ett respektfullt sätt som värnar om miljön och den sociala påverkan. Lush stöttar rättvis handel och initiativ för community trade. Vi tar reda på vilken inverkan vår handel har på människorna och miljön och tar ansvarsfulla beslut kring varifrån, från vem och hur vi köper ingredienser och förpackningar till Lush.

Etiska överväganden vid inköp

  • Anställdas rättigheter – fackföreningar, kollektivförhandlingar, hälso- och säkerhetsfrågor, rätten att säga upp sig, rättvisa löner, arbetstid, diskriminering, förbud mot barnarbete.
  • Miljö – ekologiskt produktion, hållbarhet, utrotningshotade arter, föroreningar i vatten och på land, resursanvändning för bearbetning av ingredienser, ingen genmodifiering.
  • Djurskydd – Inga djurtestade ingredienser. Endast vegetariska ingredienser.
  • Transport – De sträckor som ingredienserna måste färdas, minimal flygfrakt, minimal användning av förpackningar.

0kvinnor

Vårt rättvisemärkta sheasmör från Ghana ger arbetstillfällen åt

Vårt inköpsteam besöker våra leverantörer

Våra leverantörer

Vi har under många år haft en policy som går ut på att, i de fall då det är möjligt, köpa material direkt från producenterna, dvs. bönderna, odlarna och förädlarna. Detta för att vi ska lära oss den sanna historien bakom varje ingrediens. Det betyder att vårt inköpsteam reser världen över för att möta människorna bakom ingredienserna. Vi får med egna ögon se hur ingrediensen odlas, skördas, utvinns, bearbetas etc. Det ger oss en bättre förståelse för våra råvaror, var de kommer ifrån, hur de produceras, vilka potentiella arbets- eller miljöproblem som kan uppstå och vad som skulle kunna påverka priset för råvaran (säsong, grödor, klimat, etc).

Att köpa material på detta sätt, med personlig kommunikation, hjälper även till att främja goda, ärliga, långsiktiga och produktiva relationer med producenter och leverantörer som bidrar till mer pålitliga leveranser av material i god kvalitet. Vi kan försäkra oss om att våra leverantörer förstår vår verksamhets behov och att vi förstår deras verklighet.

Genom att köpa direkt från producenter har vi även möjlighet att stödja och hjälpa till att finansiera värdefulla och framåtsträvande projekt i världen.

När inköpsteamet inte reser världen runt och befinner sig ute på fältet, ger de regelbundna uppdateringar, rapporter och presentationer om:

  • Råvarorna vi köper för att kunna göra våra produkter.
  • Rättvis handel och olika samhällsprojekt.
  • Leverantörslistor.
  • Olika ingrediensers nuvarande status.
  • Sina erfarenheter från inköpsresorna (som ofta är mycket utmanande!).
  • Detta utvecklas ständigt eftersom Lushs verksamhet växer och därmed också antalet relationer med leverantörer runt om i världen.

Barnarbete

Vår ställning till barnarbete stämmer överens med ILO-standarder. Vi anser att den lägsta arbetsföra åldern inte bör vara lägre än åldern för den lokala, obligatoriska utbildningens avslutande. Vi insisterar att våra leverantörer inte är inblandade i någon form av barnarbete. Skulle en leverantör upptäcka att barnarbete sker, förväntar vi oss att de engagerar sig i utbildning och ett övergångsprogram för att hjälpa barnet tillbaka in i skolan.

Vidare läsning  →

Fighting Animal Testing

0:00