Vårt välgörenhetsarbete

Vårt välgörenhetsarbete är ett ekosystem som verkar internationellt, nationellt och lokalt.

Otroligt mycket har hänt sen vi lanserande vår givmilda body lotion Charity Pot år 2007. Vårt välgörenhetsarbete har blivit ännu mer diversifierat och har utvecklats för att kunna stödja fantastiska initiativ som försöker att besvara de komplexa problem som världen och människan står inför. Genom vårt välgörenhetsarbete och kampanjande kan vi, med våra kunders hjälp, stödja och ge utrymme åt grupper som arbetar på gräsrotsnivå med de frågor som ligger allra närmast vårt hjärta.

Har kommer du snart kunna läsa om de organisationer och frågor vi stöttat, hur mycket pengar vi skänker och hur arbetet bidrar till förändring i världen.

”När någon frågar mig om jag är pessimistisk eller optimistisk inför framtiden svarar jag alltid detsamma:

Om du tittar på vetenskapen beträffande vad som händer på jorden och inte är pessimistisk, då förstår du inte data. Men om du träffar de människor som arbetar för att återställa den här jorden och de fattigas liv, och du inte är optimistisk, då har du ingen puls.”

— Paul Hawken, författaren bakom Drawdown

    0:00