Här kommer vi snart samla de etiska principer som Lush Sweden jobbar efter. De utvecklas utifrån nya händelser och lagstiftningar samt vår egen önskan att konstant bli bättre. Utöver detta har vi även en rad interna riktlinjer som vår personal har tillgång till. 

Alla varumärken ägs av Cosmetic Warriors Limited och är under licens.

Audio player image

12:11