Lush Anti-Social Media Policy

Lush Anti-Social Media Policy

  • Vi vill använda alla de senaste verktygen och framstegen inom kommunikation för att interagera med våra kunder och världen i stort. 
  • Vi önskar att interagera med våra kunder så direkt som möjligt – utan att denna interaktion kontrolleras av otillbörliga tredje parter. 
  • Vi vill kunna lita på att externa plattformar tillhandahåller sin tjänst på ett tydligt och transparent sätt som inte döljer deras sanna kommersiella funktioner eller intäktsmöjligheter. 
  • Vi önskar att enbart använda plattformar och tjänster som gör sitt yttersta för att skydda användare från trakasserier, skada och manipulering. 
  • Vi vill inte medverka på plattformar som använder besöksdata på opublicerade sätt. 
  • Vi främjar de plattformar som inte använder sig av algoritmer som riktar negativt innehåll, fake news eller extrema åsikter mot användare för att boosta engagemang, klick och delningar.
  • Vi önskar att plattformar, precis som andra beroendeframkallande tidsfördriv, utformar sin produkt för att minimera risken för överanvändning och uppmuntrar hälsosamma användarmönster. 
  • Valet kring vilka plattformar vi använder för kommunikation kommer att förändras med tiden i takt med att nya plattformar och tjänster blir tillgängliga. Vi kommer emellertid alltid ha ovanstående överväganden och betänkligheter i åtanke när vi gör våra val. 
Audio player image

12:11