Vårt avtryck

När du som kund har en Lushprodukt i dina händer, håller du i mycket mer än bara en produkt. I dina händer ryms även ett komplext nätverk av material, kreativitet, hantverk, rörelse och liv, som har organiserats på ett visst sätt för att du ska kunna njuta av just den produkten.

Vi skapar varje produkt från grunden, hittar och köper in råmaterial, tillverkas dem färska för hand i våra kök och transporterar dem till våra digitala lager eller butiker. Vi når våra kunder genom personalen i våra butiker, artiklar på vår hemsida och sociala medier. Vi lånar även ut våra plattformar genom våra kampanjer och stödjer fantastiska grupper med hjälp av våra välgörenhetsprogram.

Varje del av den kedjan är en möjlighet att Leave the World Lusher than we Found it.  

Här hittar du snart information om vår påverkan på världen, både i form av avtryck och positiv inverkan, på vår resa mot att bli ett allt mer regenerativt* företag som ger tillbaka mer till världen än vi tar från den.

*Regenerativ syftar till att ta ett steg längre än hållbarhet mot förnyelse och ökad ekologisk, social och ekonomisk hälsa.

    0:00