Lush Employee Benefit Trust

Lush har varit till 10 % personalägt sedan år 2017….

För att Lush ska kunna vara Lush, med allt vad innebär, behöver det vara ett oberoende företag.

Inte ett offentligt, inte en del av en större koncern och inte ägt av en privat grupp vars enda motiv är att gå med vinst. Lush Employee Benefit Trust (EBT) är en fond som håller 10% av företagets aktier tillsammans med de övriga aktieägarna. Det innebär att 10 % av företaget numera ägs av de anställda, genom Lush EBT. Alla anställda inom våra gruppmarknader är automatisk förmånstagare av Lush EBT och vi har fem utsedda förvaltare som ser efter fonden på uppdrag av all personal. 

Det finns en förfärlig uppfattning om att företag kan säljas tillsammans med sin personal. Många av våra anställda har varit med oss under många år, vilket skulle innebära att deras livsverk säljs tillsammans med verksamheten.

KARL BYGRAVE • LUSH DIRECTOR

Varför personalägt

Tanken på att personal ska vara med och äga företaget har funnit med Lush i över 15 år.

Vår personal är företagets hjärta och personalägande har alltid känts rätt, med tanke på att vi redan fostrar många av de kulturer som är typiska för den typen av verksamheter.

EBTs syfte är att:

 • Skydda vår etik och våra värderingar
 • Försäkra att företaget förblir oberoende
 • Upprätthålla vår bonuskultur

Vi tror att den bästa strukturen för företagets framtid är att det förblir både:

 • Familjeägt
 • Personalägt
Kim och Karl berättar om EBT

Anledningen bakom

Grundarna och aktieägarna uppskattar varje anställds bidrag till företaget. Att göra personalen till förmånstagare av EBT är ett sätt att visa hur högt deras åsikter och hårda arbete värderas och hur vi tillsammans skapar Lushs framtid. 

Vi vet att det är många i vår personal som väljer att arbeta hos oss på grund av våra värderingar, genom EBT kan vi se till att den etiken bevakas, bevaras och skyddas. 

Vi tror inte att anställda ska kunna köpas och säljas som vilken annan del av ett företag som helst. Lush kommer inte att säljas eller tas över av en extern koncern, vilket garanteras av EBT. Om en nuvarande aktieägare skulle besluta sig för att sälja sin andel till en extern köpare, vilket skulle innebära att kontrollen förändrades, skulle personalen vara tvungen att stödja detta via EBT. 

Aktieägarna som i nuläget arbetar inom företaget har en överenskommelse som innebär att de endast kommer att sälja sin andel tillbaka till företaget. 

10%

Personalägt

Resultatet är

 • De anställda kommer alltid att äga en del av företaget och Lush kommer inte kunna säljas till högstbjudande. 
 • Företaget kan förbli oberoende och agera som det önskar. 
 • Vi kan få ett bättre informationsflöde genom hela företaget, från ledning till managers och vidare ut i våra butiker eller kök. 
 • Alla som arbetar på Lush har ett gemensamt ansvar att hjälpa oss se till att företagets etik efterlevs. Genom EBT kan personalen ha en aktiv roll i att hålla oss ansvariga. 
 • Alla som arbetar hos oss ska kunna få en bonus. Vi är måna om att samtliga anställda på Lush ska vara del av en bonusstruktur oavsett deras roll i företaget. 

De nuvarande förvaltarna

Fem valda förvaltare tar hand om fonden för vår personal.

 • 2 förvaltare ur personalen 
 • 2 förvaltare från styrelsen
 • 1 utomstående förvaltare

Utöver det har varje land och Lushbutik även en officiell EBT-representant som ansvarar för att förmedla information till personalen och underlätta för alla att göra sin röst hörd.

Våra etiska stadgar

Som företag strävar vi efter att upprätthålla den etik som vi håller närmast om hjärtat och ser till att den efterlevs i varje verksamhetsområde och i allt vi gör. Genom Lush etiska stadgar har vi identifierat vilka värderingar som är viktigast och gör Lush till det företag vi är. 

Ett av huvudmålen med EBT är att skydda de grundvärderingarna. För att uppnå det målet har vi infört en process via EBT som säkerställer att beslut inte kan tas som har potential att bryta mot eller allvarligt skada vårt etiska engagemang och våra stadgar utan att personalen först har fått säga sitt.

Våra etiska stadgar

EBT är en förkortning av Employee Benefit Trust. Det är en fond som håller 10% av företagets aktier. Vår förhoppning är att EBT engagerar våra anställda och ger dem en röst när det kommer till att skydda Lush som ett oberoende företag och våra etiska principer.

Alla anställda inom våra gruppmarknader är automatiskt en del av EBT. Varje anställds röst räknas från ögonblicket då personen får sin första lön.

Till gruppmarknaderna hör: Australien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Estland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Kroatien, Luxemburg, Macau, Nederländerna, Nya Zeeland, Oman, Portugal, Saudiarabiska gruppen, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, 

Övriga marknader (partnermarknader) ägs gemensamt av våra partners varav några är intresserade av att se hur EBT fungerar med möjlighet att de gör något liknande i framtiden.

Nej, de anställda investerar inte sina egna pengar.

När en anställd lämnar Lush och skrivs ur vårt lönesystem är den personen inte längre en del av EBT.

Further reading

Lush etiska stadgar

Audio player image

12:11