Lush har varit till 10 % personalägt sedan år 2017....

För att Lush ska kunna vara Lush, med allt vad innebär, behöver det vara ett oberoende företag.

Inte ett offentligt, inte en del av en större koncern och inte ägt av en privat grupp vars enda motiv är att gå med vinst. Lush Employee Benefit Trust (EBT) är en fond som håller 10% av företagets aktier tillsammans med de övriga aktieägarna. Det innebär att 10 % av företaget numera ägs av de anställda, genom Lush EBT. Alla anställda inom våra gruppmarknader är automatisk förmånstagare av Lush EBT och vi har fem utsedda förvaltare som ser efter fonden på uppdrag av all personal. 

Varför personalägt

Tanken på att personal ska vara med och äga företaget har funnit med Lush i över 15 år.

Vår personal är företagets hjärta och personalägande har alltid känts rätt, med tanke på att vi redan fostrar många av de kulturer som är typiska för den typen av verksamheter.

EBTs syfte är att:

 • Skydda vår etik och våra värderingar
 • Försäkra att företaget förblir oberoende
 • Upprätthålla vår bonuskultur

Vi tror att den bästa strukturen för företagets framtid är att det förblir både:

 • Familjeägt
 • Personalägt

Anledningen bakom

Grundarna och aktieägarna uppskattar varje anställds bidrag till företaget. Att göra personalen till förmånstagare av EBT är ett sätt att visa hur högt deras åsikter och hårda arbete värderas och hur vi tillsammans skapar Lushs framtid. 

Vi vet att det är många i vår personal som väljer att arbeta hos oss på grund av våra värderingar, genom EBT kan vi se till att den etiken bevakas, bevaras och skyddas. 

Vi tror inte att anställda ska kunna köpas och säljas som vilken annan del av ett företag som helst. Lush kommer inte att säljas eller tas över av en extern koncern, vilket garanteras av EBT. Om en nuvarande aktieägare skulle besluta sig för att sälja sin andel till en extern köpare, vilket skulle innebära att kontrollen förändrades, skulle personalen vara tvungen att stödja detta via EBT. 

Aktieägarna som i nuläget arbetar inom företaget har en överenskommelse som innebär att de endast kommer att sälja sin andel tillbaka till företaget. 

0%

Personalägt

Resultatet är

 • De anställda kommer alltid att äga en del av företaget och Lush kommer inte kunna säljas till högstbjudande. 
 • Företaget kan förbli oberoende och agera som det önskar. 
 • Vi kan få ett bättre informationsflöde genom hela företaget, från ledning till managers och vidare ut i våra butiker eller kök. 
 • Alla som arbetar på Lush har ett gemensamt ansvar att hjälpa oss se till att företagets etik efterlevs. Genom EBT kan personalen ha en aktiv roll i att hålla oss ansvariga. 
 • Alla som arbetar hos oss ska kunna få en bonus. Vi är måna om att samtliga anställda på Lush ska vara del av en bonusstruktur oavsett deras roll i företaget. 

De nuvarande förvaltarna

Fem valda förvaltare tar hand om fonden för vår personal.

 • 2 förvaltare ur personalen 
 • 2 förvaltare från styrelsen
 • 1 utomstående förvaltare

Utöver det har varje land och Lushbutik även en officiell EBT-representant som ansvarar för att förmedla information till personalen och underlätta för alla att göra sin röst hörd.

1/5
Träffa förvaltarna

Wendy Winters

EBT-förvaltare vald av personalen

Wendy är Storbritanniens valda representant ur personalen. “Jag har jobbat inom företaget under de senaste 10 åren. Först som en timvikarie vid jul, butikschef, utbildare för produkt och brand, och nu som retailer för Storbritannien och Irland. Min passion för Lush har alltid kommit från människorna som arbetar för vårt varumärke; Det är vad som fick mig att vilja jobba här från första början! Jag tycker verkligen att vi har en otrolig och unik personalstyrka. 

Jag ville bli en EBT-förvaltare eftersom mina politiska åsikter och min aktivism både i företaget och utanför, handlar om jämlikhet, inkludering och mångfald. Något jag alltid strävar efter att förbättra och skydda. Utöver det är jag exalterad över att erbjuda alla Lushies en chans att blir hörda, att vara med och forma vår framtid, och att fortsätta förändra världen.”

2/5
Träffa förvaltarna

Julia Gritsch

EBT-förvaltare vald av personalen

Julia hör till Lush Österrike och har varit en del av Lush-familjen sedan 2015. “Jag började som julvikarie och efter bara ett par dagar visste jag att jag ville arbeta för det här företaget längre än så. Efter ett tag blev jag supervisor för den mest besökta butiken i Österrike och under sommaren 2019 blev jag utsedd till förvaltare, vilket betydet mycket för mig!

 Lush är en vacker plats att arbeta på och jag vill att alla ska känna de. Vi måste ta hand om varandra, även under svåra tider. Att upprätthålla kontakten är nyckeln för ett lyhört klimat. Som förvaltare vill jag se till att varje röst tas på allvar.”

3/5
Träffa förvaltarna

Karl Bygrave

Lush Director, aktieägare och vald EBT-förvaltar från styrelsen

Karl Bygrave började sin karriär som en produkttillverkare på Constantine & Weir (en tidigare affärssatsning från grundarna av Lush) år 1983 och har nu varit med Lush i över 24 år.

Karl har haft en färgglad resa inom företaget. Han har varit med och startat upp Lush på den japanska marknaden, omorganiserat den australiensiska verksamheten och introducerat Lush i Nya Zeeland. Tillsammans med sina kollegor har Karl också skött uppstarten på flera andra internationella marknader inklusive MENA och Brasilien.

Karl har genom sin kärlek för djur varit drivande Lush i kamp mot att förbjuda djurtester och varit en del av The Lush Prize och Lush’s Human Cell Culture testing programme under nästan tio år. Efter att ha arbetat inom många olika delar av verksamheten anser Karl själv att mycket av hans jobb idag består av att “Avlägsna blockeringar eller hinder så att företaget kan göra det det vill, samtidigt som vi hanterar affärsrisken.”

“Jag är väldigt rörd över att ha blivit tillfrågad att vara förvaltare eftersom jag tycker att det är en viktig aspekt av verksamheten och ett viktigt erkännande av varje anställds bidrag.”, säger han.

4/5
Träffa förvaltarna

Mo Constantine

Medgrundare, aktieägare, produktutvecklare och vald EBT-förvaltare från styrelsen

Mo Constantine grundade Lush år 1995 tillsammans med sex andra personer. Hon har nu skapat innovativa kosmetikaprodukter för Lush i över 25 år. Mo ser över vår tillverkning och är specialiserad på att utveckla solida, okonserverade och oförpackade produkter. Hon fick sitt första patent år 1988 för vårt banbrytande solida alternativ till schampo, schampokakan, och allmänt känd som skaparen av badbomben.  

Under senare tid har Mo lett arbetet med att öppna en konceptbutik för färska produkter i Paris.

5/5
Träffa förvaltarna
Helen Moreton

Helen Moreton

Utomstående förvaltare

Helen har med sig 18 års erfarenhet av medarbetarägt företagande inom detaljhandeln från John Lewis Partnership. “Jag är mycket glad över att vara en del av Lush i rollen som deras utomstående förvaltare för Lush Employee Benefit Trust. Jag älskar inte bara produkterna, utan allt företaget står för. Att göra ett betydelsefullt arbete är mycket viktigt för mig och jag har under min karriär haft nöjet att arbeta med flera värderingsstyrda organisationer.”

1/5
Träffa förvaltarna

Wendy Winters

EBT-förvaltare vald av personalen

Wendy är Storbritanniens valda representant ur personalen. “Jag har jobbat inom företaget under de senaste 10 åren. Först som en timvikarie vid jul, butikschef, utbildare för produkt och brand, och nu som retailer för Storbritannien och Irland. Min passion för Lush har alltid kommit från människorna som arbetar för vårt varumärke; Det är vad som fick mig att vilja jobba här från första början! Jag tycker verkligen att vi har en otrolig och unik personalstyrka. 

Jag ville bli en EBT-förvaltare eftersom mina politiska åsikter och min aktivism både i företaget och utanför, handlar om jämlikhet, inkludering och mångfald. Något jag alltid strävar efter att förbättra och skydda. Utöver det är jag exalterad över att erbjuda alla Lushies en chans att blir hörda, att vara med och forma vår framtid, och att fortsätta förändra världen.”

2/5
Träffa förvaltarna

Julia Gritsch

EBT-förvaltare vald av personalen

Julia hör till Lush Österrike och har varit en del av Lush-familjen sedan 2015. “Jag började som julvikarie och efter bara ett par dagar visste jag att jag ville arbeta för det här företaget längre än så. Efter ett tag blev jag supervisor för den mest besökta butiken i Österrike och under sommaren 2019 blev jag utsedd till förvaltare, vilket betydet mycket för mig!

 Lush är en vacker plats att arbeta på och jag vill att alla ska känna de. Vi måste ta hand om varandra, även under svåra tider. Att upprätthålla kontakten är nyckeln för ett lyhört klimat. Som förvaltare vill jag se till att varje röst tas på allvar.”

3/5
Träffa förvaltarna

Karl Bygrave

Lush Director, aktieägare och vald EBT-förvaltar från styrelsen

Karl Bygrave började sin karriär som en produkttillverkare på Constantine & Weir (en tidigare affärssatsning från grundarna av Lush) år 1983 och har nu varit med Lush i över 24 år.

Karl har haft en färgglad resa inom företaget. Han har varit med och startat upp Lush på den japanska marknaden, omorganiserat den australiensiska verksamheten och introducerat Lush i Nya Zeeland. Tillsammans med sina kollegor har Karl också skött uppstarten på flera andra internationella marknader inklusive MENA och Brasilien.

Karl har genom sin kärlek för djur varit drivande Lush i kamp mot att förbjuda djurtester och varit en del av The Lush Prize och Lush’s Human Cell Culture testing programme under nästan tio år. Efter att ha arbetat inom många olika delar av verksamheten anser Karl själv att mycket av hans jobb idag består av att “Avlägsna blockeringar eller hinder så att företaget kan göra det det vill, samtidigt som vi hanterar affärsrisken.”

“Jag är väldigt rörd över att ha blivit tillfrågad att vara förvaltare eftersom jag tycker att det är en viktig aspekt av verksamheten och ett viktigt erkännande av varje anställds bidrag.”, säger han.

4/5
Träffa förvaltarna

Mo Constantine

Medgrundare, aktieägare, produktutvecklare och vald EBT-förvaltare från styrelsen

Mo Constantine grundade Lush år 1995 tillsammans med sex andra personer. Hon har nu skapat innovativa kosmetikaprodukter för Lush i över 25 år. Mo ser över vår tillverkning och är specialiserad på att utveckla solida, okonserverade och oförpackade produkter. Hon fick sitt första patent år 1988 för vårt banbrytande solida alternativ till schampo, schampokakan, och allmänt känd som skaparen av badbomben.  

Under senare tid har Mo lett arbetet med att öppna en konceptbutik för färska produkter i Paris.

5/5
Träffa förvaltarna
Helen Moreton

Helen Moreton

Utomstående förvaltare

Helen har med sig 18 års erfarenhet av medarbetarägt företagande inom detaljhandeln från John Lewis Partnership. “Jag är mycket glad över att vara en del av Lush i rollen som deras utomstående förvaltare för Lush Employee Benefit Trust. Jag älskar inte bara produkterna, utan allt företaget står för. Att göra ett betydelsefullt arbete är mycket viktigt för mig och jag har under min karriär haft nöjet att arbeta med flera värderingsstyrda organisationer.”

Våra etiska stadgar

Som företag strävar vi efter att upprätthålla den etik som vi håller närmast om hjärtat och ser till att den efterlevs i varje verksamhetsområde och i allt vi gör. Genom Lush etiska stadgar har vi identifierat vilka värderingar som är viktigast och gör Lush till det företag vi är. 

Ett av huvudmålen med EBT är att skydda de grundvärderingarna. För att uppnå det målet har vi infört en process via EBT som säkerställer att beslut inte kan tas som har potential att bryta mot eller allvarligt skada vårt etiska engagemang och våra stadgar utan att personalen först har fått säga sitt.

Våra etiska stadgar – LÄNK

Vidare läsning  →

Lush etiska stadgar

0:00