Black Lives Matter

Black Lives Matter

Vårt företag

Vi ser en enorm sorg och smärta drabba svarta världen över, men även hur den globala rörelsen får ny kraft och hur förändring krävs av alla de system som cementerat orättvisor alldeles för länge, vilket är otroligt.

Mångfald och att stå upp för mänskliga rättigheter har alltid varit en del av Lushs värderingar, men med det sagt finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Ett utrymme för att aktivt utmana de strukturer inom vilka vårt företag verkar, så att Lush kan bli en plats där svarta kollegor och kunder kan känna sig hörda, respekterade och trygga.

Vi är fullt medvetna om att vi, som ett till största del vitt företag, har privilegier som gagnat oss tillsammans med de strukturerna som finns, vilket har gjort det lättare för oss att frodas. 

Vi är även medvetna om att vita ursäkter är långt ifrån tillräckligt. Att vad som nu krävs är en genuin vilja att granska och förändra de strukturer som vårt företag har kontroll över. Vi har rannsakat oss själva och lyssnar noga till vad som behöver förändras inom vårt företag, men även vad vi kan göra för att vara allierade till de som kämpar för att samhället ska förändras.

Först och främst vill vi dela med oss av vad vi gjort under de senaste två veckorna, vad nästa steg är och vilka åtgärder vi kommer vidta som ett globalt företag för att bli bättre. 

Vår styrelse och ledningsgrupp kommunicerar nu dagligen med svarta och POC (people of colour) kollegor från en mängd olika avdelningar, för att ha nödvändiga, ärliga samtal, för att lyssna och lära. Detta har belyst vilken typ av arbete som måste göras och gett oss en grund för ett mer fokuserat och långsiktigt åtagande när det kommer till mångfald och inkludering på Lush.   

Vi har format tre arbetsgrupper under ledning av svarta kollegor: 

  • Principerna som ska vägleda företaget (hur ser äkta inkludering ut? Och hur känns det?)  
  • 100-dagars plan. Ett åtagande som vi kommer dela både internt och externt. Planen kommer innehålla en mer detaljerad beskrivning av vad vi planerar att göra de kommande 100 dagarna och ge oss något att rapportera gentemot för att se till att faktiskt förändring sker inom företaget. Vårt mål är att planen ska vara klar och kunna delas inom två veckor.  
  • En kampanj som uppmärksammar och samlar in pengar till rörelsen. Vi arbetar just nu på en produkt från vilken 100% av intäkterna (minus moms) kommer gå till en fond som svarta aktivistgrupper får ta del av. Självklart är det oerhört viktigt vart dessa pengar hamnar, vilket vi just nu för diskussioner kring. Det kommer vara olika grupper som på gräsrotsnivå arbetar för att bekämpa grundorsakerna till strukturell rasism. Vi kommer även erbjuda vår hemsida och våra butiksfönster till dessa grupper som plattformar för att kunna sprida kampanjer och information, både på kort och lång sikt.  

Vi har även blivit ombedda att dela med oss av statistik över mångfalden inom företaget. Det är information som vi i nuläget inte har, men arbetar på att ta fram. Även om vi inte har information om företaget i stort, kan vi berätta att Lush är ett familjeföretag baserat i England, med en mindre styrelse där inga svarta personer finns representerade. Lush Sweden har ett huvudkontor i Stockholm där nio personer just nu är anställda, varav ingen är svart.

Lush är ett globalt företag, en del länder ägs av Lush England (som Lush Sverige), medan andra ägs av externa partners. Lush England kommer arbeta på att göra genuina förändringar i alla delar av företaget som de har kontroll över. Mångfald och inkludering kommer även bli en grundpelare som alla som bedriver verksamhet under Lushvarumärket världen över måste följa. Alla nya licenser och existerande licenser som omförhandlas kommer också ha mångfald och inkludering inskrivet som ett grundkrav och som förväntning på alla som bedriver verksamhet som del av Lush runt om i världen.

Vi vet att arbetet som måste göras till stor del är internt, men vi vill som alltid även göra vad vi kan för samhället i stort. Orden Black Lives Matter kan varken sägas tillräckligt många gånger eller tillräckligt högt. Vi vill aldrig stå tysta när det kommer till de här frågorna och vi hoppas att vårt fortsatta arbete innebär att ni kommer kunna lita på vårt genuina engagemang och ansvarstagande. Vi på Lush Sweden kommer göra allt i vår makt för att på bästa möjliga sätt implementera det arbete som kommer från England, så att vi kan bli en mer jämställd och diversifierad arbetsplats, så väl som en plattform för svarta röster och antirasism i Sverige.  

Audio player image

12:11