En livslång kampanj för att bekämpa djurförsök

En grundvärdering

Lush testar inte på djur och använder enbart ingredienser som är lämpliga för vegetarianer. Vi köper bara in råmaterial från företag som varken själva använder sig av, eller ger andra i uppdrag, att genomföra djurförsök och de får heller inte ha några som helst planer på att göra det i framtiden. Vi har helt enkelt en nolltolerans mot djurförsök. Kundens säkerhet är otrolig viktigt för oss, men den kan garanteras utan djurens inblandning.

Vi köper inte in ingredienser från leverantörer som genomfört, gett uppdrag om att genomföra eller tagit del av djurförsök efter datumet 1a juni 2007, såvida leverantören inte förbinder sig till att sluta genomföra djurförsök och istället använda sig av alternativa testmetoder som är accepterade av Lush.

Samtidigt som vi är medvetna EUs REACH-lagstiftnings (Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals) negativa inverkan, vill Lush fortsätta att uppmuntra leverantörer att använda sig av säkerhetstester utan djurförsök och finansiera utvecklingen av den typen av testmetoder.

Lush har sedan dag ett haft en tydlig fighting animal testing-policy, vilket vi ser som ett bevis på att det är möjligt att utveckla, tillverka och ge marknaden ett brett sortiment av produkter utan någon som helst inblandning från djurförsök. Våra grundare lanserade policyn i juni 1993, när de fortfarande arbetade på sitt förra företag Cosmetics To Go, och tog med sig den som en grundpelare till nystartade Lush år 1995.

Sedan starten 1995 har vår policy mot djurförsök inneburit att vi aldrig testar våra produkter på djur, och att vi endast köper ingredienser från företag som inte heller gör det. Vi blev otroligt glada 2013 när EUs kosmetikadirektiv trädde i full kraft, vilket innebar att tillverkning och försäljning av djurtestad kosmetika förbjöds inom Europa. Som ett företag med butiker i över 40 länder skulle vi vilja se lika starka lagstiftningar över hela världen och vi lovar att vi aldrig kommer sluta kämpa förrän djurförsök är en del av historien, inte bara i några länder utan globalt.

0%

av Lush produkter är testade på människor, inte djur

Still Fighting Animal Testing

Våra starka känslor mot denna ovetenskapliga och grymma praktik har inte mattats av över åren. Fighting Animal Testing inte bara är en värdering och policy hos Lush, utan ett livslångt mål och grunden för hela vårt företag. Lush kommer att fortsätta att bekämpa djurförsök över hela världen – genom att höja våra röster mot, gå samman med djurrättsorganisationer för att sprida medvetenhet, bedriva lobbyverksamhet och utbilda kring frågan – tills den dag då djurförsök är ett minne blott.

Vår ståndpunkt mot djurförsök betyder att det inom Lush finns en mängd positioner och principer som både styr vårt egna agerande, för att säkerställa att det vi gör som företag är fritt från djurförsök, och som även jobbar för extern påverkan och förändring. 

Vänligen följ länkarna nedan för mer information om vårt arbete för djuren. 

Alternativ till djurförsök

Som företag kampanjar vi mot djurförsök, testar produkter på människor och hjälper till att utveckla in vitro-testmetoder i linje med cellodlingstesterna som utförs av företaget XCellR8. 

Vi har äntligen nått den punkt då några alternativa testmetoder godkänns av The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Det betyder att all den historiska data som kommer från djurförsök, och som fortfarande används av kosmetikaföretag, kan bli ersatt av data som är relevant för människor. Hårt arbete utförs för att testmetoder som inte innebär djurförsök ska bli validerade och godkända för lagstadgad användning. Men undersökningar visar att även om det finns personer som kämpar ett skifte, finns det fortfarande inte tillräckligt många företag som använder sig av dessa alternativa metoder.

2013 tilldelades Lush Prize i kategorin “Training” till XCellR8, ett företag inriktat på cellodlingstester. Tack vare priset kunde de påbörja arbetet med att modifiera och utveckla en typ av alternativa testmetoder, som kan användas både på produkter och råmaterial. Detta innebar att vi kunde börja bygga den grund av kunskap och erfarenhet för alternativa testmetoder som behövs för att fler företag och myndigheter att sluta använda sig av djurförsök för gott.  

Här på Lush använder vi oss av en samling relativt enkla ingredienser för att göra våra produkter. Vi vet att våra ingredienser är säkra, men cellodlingstester innebär att produkter och ingredienser som är avsedda för människor kan testas på ett mer avancerat sätt än tidigare. 

Alternativ till djurförsök finns tillgängliga

REACH

REACH är den europeiska kemikalielagstifningen som styr import och tillverkning av kemikalier inom Europa. REACH föreskriver djurförsök under vissa förhållanden, vilket alla grupper som kampanjar för djurs rättigheter, och även för cruelty free företag bör vara medvetna om och bekymrade över.  

REACH-lagstiftningen var vid tidpunkten den största lagstiftning som någonsin antagits av EU och var så komplicerad att det även efter den blivit lag fanns osäkerheter kring hur den skulle implementeras. Det är en lagstiftning i förändring och ett exempel på extern påverkan på vår policy mot djurförsök. 

Vidare läsning  →

Etiska inköp

0:00