Nomineringar för LUSH Spring Prize 2021 tillkännagivna

54 projekt runt om i världen med fokus på regeneration av miljö och samhälle har blivit nominerade för 2021 års upplaga av LUSH Spring Prize och en prispott på £220,000.

LUSH Spring Prize 2021 har mottagit över 400 ansökningar, från vilka 54 stycken blivit nominerade vidare under en urvalsprocess under juni och juli i år. Räckvidden för priset såg en ökning med 61%, med ansökningar från inspirerande projekt från 81 olika länder och varje kontinent förutom Antarktis. 

På bilden ovan: Vinayak Vad, Komal och Aparna på Earth4Ever Vads demonstrationsplats för permakultur i Maharashtra, Indien.

I år lanseras också två nya samarbetspriser – tillsammans med LUSH Spring Prize vanliga fyra kategorier: Influence, Established, Young och Intentional awards – i samarbete med Be The Earth Foundation och Abundant Earth Foundation

Även om projekten som nominerats visar extrem mångsidighet och spänner över flera bioregioner, kan intressanta gemensamma nämnare identifieras.

Nominerade projekt sågs ta de flesta eller alla av FN:s globala mål för hållbar utveckling i beräkning på ett integrerat sätt, medan över hälften av grupperna integrerade gammal eller ursprungsbefolkningar visdom i sitt arbete. Projekten anpassar regenerativa metoder som ett sätt att nå målen för hållbar utveckling och andra mål på ett sätt som förblir relevanta för projektens lokala sammanhang och kulturer. Klimatförändringar var den vanligaste frågan som behandlades – inte bara när det gäller att förhindra dom utan även att anpassa sig till, och mildra de effekter som redan upplevs av projekten och deras intressenter.

Projekten drivs av en rad intressenter, inklusive gräsrotsaktörer, småskaliga agroekologiska producenter, regenerativa företag, grupper av ursprungsbefolkningar, akademiker, globala solidaritetsnätverk och tankesmedjor. Deras arbete behandlar flera frågor som behövs för att främja liv, inklusive restaurering av ekosystem, regenerativ matproduktion, samhällsbyggande, skapande av motståndskraftiga bostäder och cirkulära ekonomier, samtidigt som de stöder fördrivna människor, skyddar ursprungsbefolkningars rättigheter och tillgång till mark.

Alla nominerade projekt till LUSH Spring Prize 2021 hittas online på springprize.org

Vad är LUSH Spring Prize?

LUSH Spring Prize inrättades för att ge stöd till ”regenererande” projekt – de som går bortom “hållbarhet” genom att ta helhetsgrepp för att bygga hälsa för ekologi, ekonomi och sociala system. Prisen försöker stödja dem som är aktivt involverade i att återställa alla system de ingår i. Genom att stödja regenerativa projekt hoppas Spring Prize att höja rörelsens profil som helhet för att inspirera fler individer, grupper, samhällen, finansiärer och företag att börja engagera sig i regenerativa processer. LUSH Spring Prize är ett joint venture mellan LUSH Cosmetics och Ethical Consumer och är nu inne i sin fjärde upplaga. Spring Prize startade 2017 och har distribuerat över 600 000 pund hittills.

2021 års pris

2021 års Spring Prize delas ut i fyra kärnkategorier, och två specialkategorier, vilka är följande: 

På bilden ovan: En av Khetees skogsjordbruksfarmer i Durdih village, Lakhisarai, Bihar, Indien

Avslutsningsevent och prisutdelning

Ett evenemang för kompetensutbyte och firande kommer att hållas online mellan den 23 och 31 oktober, till starten av COP26, med små regionala evenemang under tiden. Eventet ämnar att skapa utrymmen för kunskapsutbyte mellan likasinnade, där grupper kan dela framgångsrika praktiker med varandra och nätverka i ett säkert och stöttande utrymme. Eventet syftar också till att lyfta fram de många ”kaskadfördelarna” med regenerativt arbete, och uppmuntrar ledare och beslutsfattare som träffas vid COP26 att uppmärksamma dessa: rörelser för regeneration kan innehålla många lösningar på intersektionerande ekologiska och sociala kriser.

Vinnarna av Spring Prize 2021 kommer att tillkännages under eventet, efter att ha utsetts av en panel bestående av 12 jurymedlemmar.

Jurymedlemmarna i Spring Prize består av människor från en mängd olika rörelser som representerar regenerativ design, permakultur, livsmedelssuveränitet, klimatövergången, biomimik och nätverk av ekobyar. I varje upplaga av Spring Prize deltar även en ”Lush Customer Judge” och “Lush Staff Judge” som väljs ut för att fungera som ytterligare oberoende medlemmar i jurypanelen.

Du kan läsa mer om jurymedlemmarna här: Spring Prize Judging Panel.

Annat stöd

Förutom ett peer-to-peer-event för kunskapsutbyte kopplat till prisceremonin fortsätter nominerade grupper ofta sina relationer med Lush, Ethical Consumer och andra regenerativa projekt på andra sätt. Exempelvis har detta tidigare lett till möjligheter för regenerativa jordbrukssamhällen att sälja överskottsprodukter som ingredienser till Lushprodukter.

Regenerosity

Regenerosity är ett nytt partnerskap mellan LUSH Spring Prize och Buckminster Fuller Institute’s (BFI) Fuller Challenge och andra partners, drivna av inspirationen att se tusentals sökande från hela världen göra planetens viktigaste förnyelsearbete. Regenerosity välkomnar alla nominerade projekt, med deras samtycke, till ett nätverk som syftar till att skaffa ytterligare finansiering och resurser för dem. Regenerosity skapar kontakt mellan regenerativa projekt och finansiärer, och ser till att mobilisera ekonomiska medel från generösa givare, med syftet att flytta så mycket kapital som möjligt under de kommande avgörande tio åren till stöd för den regenerativa rörelsen.

För mer information, besök www.regenerosity.world

Meddelande till redaktörer:

Vilka vi är:

Lush

www.lush.com

Spring Prize finansieras av Lush, ett kampanjföretag med över 900 butiker i 48 länder. Lush har tillhandahållit finansiering för regenerativa projekt genom bidragsprogram som Re:Fund (Regeneration Fund) sedan 2010.

 

Ethical Consumer

www.ethicalconsumer.org

Spring Prize samordnas av Ethical Consumer, ett ideellt kooperativ med flera intressenter i Storbritannien. Ethical Consumers forskning och publikationer stöder konsumenternas makt att generera positiva effekter för miljön, människor, djur och samhälle.

 

Kontaktinfomation:

Anna Clayton: [email protected]

Francesca de la Torre: [email protected]

James Atherton: [email protected]

Matilda Håkansson Bolve: [email protected]

Telefon: +44 (0)161 226 2929

Email: [email protected]

 

Se och ladda ner bildmaterial här

0:00