LUSH Spring Prize 2021

Nomineringar för LUSH Spring Prize 2021 tillkännagivna

54 projekt runt om i världen med fokus på regeneration av miljö och samhälle har blivit nominerade för 2021 års upplaga av LUSH Spring Prize och en prispott på £220,000.

LUSH Spring Prize 2021 har mottagit över 400 ansökningar, från vilka 54 stycken blivit nominerade vidare under en urvalsprocess under juni och juli i år. Räckvidden för priset såg en ökning med 61%, med ansökningar från inspirerande projekt från 81 olika länder och varje kontinent förutom Antarktis. 

På bilden ovan: Vinayak Vad, Komal och Aparna på Earth4Ever Vads demonstrationsplats för permakultur i Maharashtra, Indien.

I år lanseras också två nya samarbetspriser – tillsammans med LUSH Spring Prize vanliga fyra kategorier: Influence, Established, Young och Intentional awards – i samarbete med Be The Earth Foundation och Abundant Earth Foundation

Även om projekten som nominerats visar extrem mångsidighet och spänner över flera bioregioner, kan intressanta gemensamma nämnare identifieras.

Nominerade projekt sågs ta de flesta eller alla av FN:s globala mål för hållbar utveckling i beräkning på ett integrerat sätt, medan över hälften av grupperna integrerade gammal eller ursprungsbefolkningar visdom i sitt arbete. Projekten anpassar regenerativa metoder som ett sätt att nå målen för hållbar utveckling och andra mål på ett sätt som förblir relevanta för projektens lokala sammanhang och kulturer. Klimatförändringar var den vanligaste frågan som behandlades – inte bara när det gäller att förhindra dom utan även att anpassa sig till, och mildra de effekter som redan upplevs av projekten och deras intressenter.

Projekten drivs av en rad intressenter, inklusive gräsrotsaktörer, småskaliga agroekologiska producenter, regenerativa företag, grupper av ursprungsbefolkningar, akademiker, globala solidaritetsnätverk och tankesmedjor. Deras arbete behandlar flera frågor som behövs för att främja liv, inklusive restaurering av ekosystem, regenerativ matproduktion, samhällsbyggande, skapande av motståndskraftiga bostäder och cirkulära ekonomier, samtidigt som de stöder fördrivna människor, skyddar ursprungsbefolkningars rättigheter och tillgång till mark.

Alla nominerade projekt till LUSH Spring Prize 2021 hittas online på springprize.org

Vad är LUSH Spring Prize?

LUSH Spring Prize inrättades för att ge stöd till ”regenererande” projekt – de som går bortom “hållbarhet” genom att ta helhetsgrepp för att bygga hälsa för ekologi, ekonomi och sociala system. Prisen försöker stödja dem som är aktivt involverade i att återställa alla system de ingår i. Genom att stödja regenerativa projekt hoppas Spring Prize att höja rörelsens profil som helhet för att inspirera fler individer, grupper, samhällen, finansiärer och företag att börja engagera sig i regenerativa processer. LUSH Spring Prize är ett joint venture mellan LUSH Cosmetics och Ethical Consumer och är nu inne i sin fjärde upplaga. Spring Prize startade 2017 och har distribuerat över 600 000 pund hittills.

2021 års pris

2021 års Spring Prize delas ut i fyra kärnkategorier, och två specialkategorier, vilka är följande: 

För framstående nya ideér och projekt som varit igång i högst ett år. Detta pris är till för individer, samhällen, aspirerande företag eller nyligen startade grupper och organisationer för att hjälpa till att bygga en stabil grund att växa ifrån.

Ett exempel på en organisation nominerad i kategorin Intentional Projects är: 

Chikukwa Research Trust är ett litet och engagerat team av bönder som kombinerar forskning och praktik. De planerar att upprätta ett klimatresiliensprogram med agroekologi för att stabilisera landskap och skapa försörjningsmöjligheter som är mer starkt förankrade i återställandet av den biokulturella mångfalden.

Chikukwa är ett kultursamhälle och det äldsta permakultursamhället i Zimbabwe. Men mycket av detta har urholkats genom in- och utvandring, och den yngre generationen kopplas bort från denna rika historia.

Research Trust kommer att dokumentera sina kopplingar till växter och platser under kollektiva upplevelser och berättande, och dela denna information under möten med två skolor och från sitt lokala center.

Genom att utgå från minnen av traditionellt ledarskap och kunskap från samhällets äldste för ett gemensamt lärande om ritualer och motståndskraft syftar de till att främja ett mer ansvarsfullt ledarskap som människor kan lita på. Detta kommer också att bygga motståndskraft mot splittring och yttre hot, inklusive klimatvariationer och förändringar.

För unga samhällsgrupper, organisationer, företag eller nätverk som är 1-5 år gamla, för att hjälpa dem att utöka eller utveckla sitt miljö- och socialfokuserade regenerationsarbete.

En nominerad organisation i kategorin Young Projects är:

Khetee fokuserar på samhällsutveckling genom regenerativt skogsjordbruk tillsammans med bybönder och kvinnor i grundarens hemstad Durdih i Indien, där de flesta medlemmar av befolkningen tillhör de lägsta kasterna och många faller under fattigdomsgränsen.

Projektet utvecklades efter att ha märkt att många av bönderna i området kämpade med osäkra skördar från jordbruksproduktion, dåliga bevattningssystem och försvagad mark. Flera bönder i och runt byn tjänade inte tillräckligt och deras produktivitet var huvudsakligen beroende av monsunerna. Projektets modellgård används till workshops för att demonstrera innovativa och ekologiska metoder för jordbruk, deras fördelar och effekt på klimatförändringar.

Khetee har antagit metoden att sprida kunskap genom lokal folklore, och teamet har förberett en föreställning för att visa den nuvarande jordbrukskrisen och hur skogsjordbruk kan vara en lösning. Kvinnor i teamet har skapat folksånger för att bäst förklara hur det fungerar.

På bilden ovan: En av Khetees skogsjordbruksfarmer i Durdih village, Lakhisarai, Bihar, Indien

För samhällsgrupper, organisationer, företag eller nätverk som med framgång arbetat för regeneration under 5+ år, för att hjälpa till att sprida kunskap om sitt arbete och inspirera fler personer att starta sina regenerativa resor.

Ett exempel på en nominerad organisation i kategorin Established Projects är:

CoRenewal har legat i framkant när det gäller att utveckla innovativa ekologiska lösningar i över ett decennium, från att stödja ursprungsbefolkningar som drabbats av oljeutsläpp i Amazonas, till att katalysera försvarsmobiliseringar för vattendrag efter skogsbränder i Kalifornien.

CoRenewal är en ideell organisation som syftar till att bevara biologisk mångfald och ta itu med naturkatastrofer och miljöföroreningars effekter på både samhället och ekosystemets hälsa. De för samman gräsrotsbioremediering, rigorös vetenskaplig forskning och utveckling av samhällsgruppers färdigheter. Genom att alliera sig med svampar och andra biologiska organismer underlättar deras program innovativ forskning och implementering av samhällsstyrda, naturbaserade saneringstekniker.

Till exempel samarbetar CoRenewal med lokala samhällsledare för att dokumentera effekterna av oljeföroreningar på mikrobiella samhällen och ekosystemets funktion för att stödja ursprungsbefolkningars samhällen och livsmiljöer i den ecuadorianska Amazonas, som står inför ett giftigt arv som Chevron/Texaco efterlämnar. De arbetar även med att upprepat informera utvecklingen av bioremedieringsmetoder i Amazonas och samarbetar för att undersöka förmågan hos inhemska svampar och mikrober att underlätta ekosystemets återbildning efter bränder via inhemska mikrobiella förändringar.

För lokala, nationella eller internationella organisationer och nätverk som har ett kärnfokus på att kampanja eller att driva lobbyverksamhet för att påverka policy, lagar eller allmänhetens åsikt i stöd för regeneration. Utmärkelsen ämnar att ge stöd till dom som förändrar kontexten inom vilken vi alla arbetar; de som hjälper till att bygga och stärka den regenerativa rörelsen.

Ett av de nominerade bidragen i denna kategori är:

Commonland grundades 2013 av internationella experter och investerare med ambitionen att starta utvecklingen av en ekonomi för restaurering av landskap. Commonland syftar till att ge en praktisk ram för övergången till en ekonomi som är baserad på restaurering av naturliga och produktiva landskap.

Commonland siktar på att skapa fyra effekter, i tre miljözoner, under en period av 20 år. 4 Returns Framework omvandlar försämrade ekosystem genom att fokusera på fyra mätbara effekter: frisk jord och biologisk mångfald, säkerhet och jobb, inspiration och hopp, och hållbara finansiella inkomster. Det är ett flexibelt tillvägagångssätt som fungerar i alla ekosystem, med hänsyn till hela den lokala kontexten, återställande av biologisk mångfald och utökning av hållbart företagande.

Commonland gör detta genom att erbjuda stöd inom viktiga områden som praktiskt genomförande, politisk påverkan, mobilisering av finansiering och samarbete med alla intressenter för att samskapa en långsiktig landskapsvision.

Denna utmärkelse drivs i samarbete med Be The Earth Foundation och syftar till att erkänna, fira och utforska den roll som gammal kunskap och visdom kan spela för att forma regenerativa tillvägagångssätt och sätt att finnas till. I en värld som är full av rörelse och formad av (historiska och nuvarande) förtryckande koloniala och patriarkala strukturer hedrar denna utmärkelse nödvändigheten och relevansen av traditionell ekologisk kunskap och naturbaserade förfäders metoder.

Ett exempel på en organisation nominerad i kategorin Ancient and Indigenous Wisdom Award är:

Danjoo Koorliny Walking Together är ett storskaligt, långsiktigt systemförändringsprojekt under aborginal ledning som hjälper oss att tillsammans som aboriginska och icke-aboriginska människor gå mot 2029 (200 år av kolonisering i västra Australien) och därefter, vare sig det är i västra Australien, Australien eller globalt. Genom detta kan vi alla bli bättre ‘Carers of Everything’, vilket inkluderar att ta hand om ekologiskt, socialt, andligt-kulturellt och ekonomiskt liv.

År 2019 samlades fyra Noongar-ledare och valde Center for Social Impact vid University of Western Australia som värdorganisation för projektet. Sedan dess har Danjoo Koorliny hållit stora offentliga engagemangsaktiviteter (festivaler; berättelse-, sång-, dans- och konstevenemang; symposier relaterade till teman som eld, mark och vattenvägar, etc.), samt ledarskapengagemang på hög nivå och riktningsorientering mellan olika sektorer. Forskning har påbörjats; dokumentation samlats och delats; relationer upprättats; och processer och protokoll har fastställts för de kommande nio åren.

Danjoo Koorliny är en unik process för hur vi kan gå tillsammans och skapa en bättre framtid, baserat på och ledd av mer än 80 000 års visdom om hur vi ska leva regenerativt på denna planet.

Delas ut i samarbete med Abundant Earth Foundation (AEF). Detta pris erkänner att dagens ungdomar är morgondagens framtid! För fjärde gången är AEF glada över att samarbeta med Lush Spring Prize 2021 för att hedra unga människor som gör en positiv skillnad. Priset syftar till att fira och stödja det stora arbetet av unga människor runt om i världen som använder permakultur och andra regenerativa metoder för att läka planeten. Tidigare vinnare kommer från över hela världen och visar på en mängd lösningar: från att skapa utbildningsprogram genom konst, till företag i påverkade områden, trädplantering med barnhem och matsäkerhet efter orkaner.

RE-PEAT är en av denna kategoris nominerade grupper.

Det ungdomsledda kollektivet RE-PEAT anser att torvmarker bör vara en viktig del av ekologiska och klimatsamtal. De ser också att diskussioner om torvmarker kan skapa nya sätt att se på andra intersektionerande ämnen som social rättvisa, hälsa, ekonomi, språk och historia.

Deras arbete, som är baserat över hela Europa, följer tre huvudvägar: utbildning, samarbete och nya synsätt. Exempel på hur de gör detta inkluderar: att utveckla ett grundskoleutbildningsprogram för att främja medvetenhet från en ung ålder, som ett pilotprojekt som startar i Irland som de hoppas kunna lansera i många fler skolor nästa år; samla personliga och konstnärliga redogörelser från torvmarker från hela Europa i en EU-torvantologi, att genomföras innan EU-parlamentsledamöternas gemensamma jordbrukspolitiska beslut ska fattas; arrangerat två globala 24-timmars torvfestivaler som tillsammans omfattade över 80 onlineföreläsningar och samtal; skapa en 10-delars serie av webb-seminarier med fokus på brittiska torvmarker för att skapa momentum före COP26 och WCSS22 i Glasgow.

Under de närmaste 5 åren hoppas de kunna bygga upp ett internationellt ungdomsnätverk för torvmarker, driva på för djärvare torvmarkspolitik samt arbeta med att förstärka underrepresenterade röster.

Avslutsningsevent och prisutdelning

Ett evenemang för kompetensutbyte och firande kommer att hållas online mellan den 23 och 31 oktober, till starten av COP26, med små regionala evenemang under tiden. Eventet ämnar att skapa utrymmen för kunskapsutbyte mellan likasinnade, där grupper kan dela framgångsrika praktiker med varandra och nätverka i ett säkert och stöttande utrymme. Eventet syftar också till att lyfta fram de många ”kaskadfördelarna” med regenerativt arbete, och uppmuntrar ledare och beslutsfattare som träffas vid COP26 att uppmärksamma dessa: rörelser för regeneration kan innehålla många lösningar på intersektionerande ekologiska och sociala kriser.

Vinnarna av Spring Prize 2021 kommer att tillkännages under eventet, efter att ha utsetts av en panel bestående av 12 jurymedlemmar.

Jurymedlemmarna i Spring Prize består av människor från en mängd olika rörelser som representerar regenerativ design, permakultur, livsmedelssuveränitet, klimatövergången, biomimik och nätverk av ekobyar. I varje upplaga av Spring Prize deltar även en ”Lush Customer Judge” och “Lush Staff Judge” som väljs ut för att fungera som ytterligare oberoende medlemmar i jurypanelen.

Du kan läsa mer om jurymedlemmarna här: Spring Prize Judging Panel.

Annat stöd

Förutom ett peer-to-peer-event för kunskapsutbyte kopplat till prisceremonin fortsätter nominerade grupper ofta sina relationer med Lush, Ethical Consumer och andra regenerativa projekt på andra sätt. Exempelvis har detta tidigare lett till möjligheter för regenerativa jordbrukssamhällen att sälja överskottsprodukter som ingredienser till Lushprodukter.

Regenerosity

Regenerosity är ett nytt partnerskap mellan LUSH Spring Prize och Buckminster Fuller Institute’s (BFI) Fuller Challenge och andra partners, drivna av inspirationen att se tusentals sökande från hela världen göra planetens viktigaste förnyelsearbete. Regenerosity välkomnar alla nominerade projekt, med deras samtycke, till ett nätverk som syftar till att skaffa ytterligare finansiering och resurser för dem. Regenerosity skapar kontakt mellan regenerativa projekt och finansiärer, och ser till att mobilisera ekonomiska medel från generösa givare, med syftet att flytta så mycket kapital som möjligt under de kommande avgörande tio åren till stöd för den regenerativa rörelsen.

För mer information, besök www.regenerosity.world

Meddelande till redaktörer:

Vilka vi är:

Lush

www.lush.com

Spring Prize finansieras av Lush, ett kampanjföretag med över 900 butiker i 48 länder. Lush har tillhandahållit finansiering för regenerativa projekt genom bidragsprogram som Re:Fund (Regeneration Fund) sedan 2010.

 

Ethical Consumer

www.ethicalconsumer.org

Spring Prize samordnas av Ethical Consumer, ett ideellt kooperativ med flera intressenter i Storbritannien. Ethical Consumers forskning och publikationer stöder konsumenternas makt att generera positiva effekter för miljön, människor, djur och samhälle.

 

Kontaktinfomation:

Anna Clayton: [email protected]

Francesca de la Torre: [email protected]

James Atherton: [email protected]

Matilda Håkansson Bolve: [email protected] Telefon: +44 (0)161 226 2929

Email: [email protected]

 

Se och ladda ner bildmaterial här

Audio player image

12:11