Lake Atanasovsko, Bulgaria
En hyllning till en naturlig ingrediens från havet:

Värt sitt salt – för dig och för planeten

Lake Atanasovsko, Bulgaria

Lake Atanasovsko i Bulgarien

Lushs ikoniska självkonserverande Ocean Salt ansikts- och kroppsskrubb är en bästsäljare; under de 12 månaderna från maj 2021 till april 2022 har Lushkunder köpt över 520,000 burkar! Och huvudingrediensen i denna produkt? Fint havssalt. Genom att noggrant och ansvarsfullt köpa in ingrediensen och använda sig av dess självkonserverande egenskaper bär Lushs kultskrubb med sig fördelar för såväl naturen som kunder.

Att rengöra huden med fint havssalt är ett fantastiskt sätt att ta del av dess exfolierande, antimikrobiella och sammandragande egenskaper utan att ta bort för mycket av hudens naturliga oljor. Havssalt används också i hårvårdsprodukter för att öka volym och glans.

Utöver att människor kan få fördelar av att använda produkter med salt så kan användandet, när det skördas och köps in på ett ansvarsfullt sätt, också ha en positiv effekt för miljön. Salt kan ge stöd åt biologisk mångfald och hjälpa till att skydda de saltsjöar och saltdammar som spelar en viktig roll i jordens ekosystem, och det kan också användas som ett naturlig alternativ till syntetiska konserveringsmedel som kan skada akvatiska ekosystem.

Naturliga produkter med fördelar för den naturliga världen

Salt är naturligt konserverande, en ingrediens som kan hålla produkter rena och fria från mikroorganismer när den används i rätt mängd. En stor mängd syntetiska konserveringsmedel som används för att ge kosmetikaprodukter lång hållbarhet bryts inte ner i vatten, vilket betyder att de bioackumuleras och skadar vattenlevande livsformer. Lush använder sig av en minimal mängd konserveringsmedel i sina produkter där det behövs och har arbetat hårt under årtionden för att ta bort konserveringsmedel där det är möjligt. Dessa produkter är precis lika effektiva med alla positiva fördelar, utan syntetiska konserveringsmedel.

Syntetiska konserveringsmedel förhindrar att saker bryts ner i naturen, så när människor använder dom sköljs de ut i våra vattensystem. Men ingredienser som honung, salt och kaolin kommer brytas ner av sig själva och skadar inte naturen på något sätt. Genom att skapa färska produkter minskar vi också mängden konserveringsmedel som tar sig ut i våra vattenkällor och till och med in i mänsklig vävnad.

Helen Ambrosen, Lush medgrundare och produktuppfinnare

biologisk mångfald är livets salt

Lush köper fint havssalt från Lake Atanasovsko i Bulgarien – ett livsviktigt stopp på Via Pontica, Europas andra största flygrutt för flyttfåglar. Saltdammarna som utgör Lake Atansovsko ger skydd till mer än 300 av Bulgariens 420 fågelarter som uppehåller sig här, vilket inkluderar den dalmatiska pelikanen som tack vare varsamma bevarandeinsatser nu ökar i antal. Anledningen till att Lush köper sitt salt från saltdammar är att de spelar en så viktig roll genom att erbjuda ett säkert stopp där flyttfåglar kan vila, äta och häcka.

Lush har finansierat ett projekt som startade vintern 2017 med målet att skydda pelikanerna vid saltdammarna, vilket har lett till skapandet av en artificiell ö (på 8100 kvadratmeter) i Lake Atanasovsko som designats specifikt för pelikanerna som annars har haft svårt att bosätta sig vid de andra två sjöarna i området.

Lush fick kontakt med sina saltproducenter genom välgörenhetsorganisationen BirdLife International. BirdLife är ett globalt nätverk av skyddsorganisationer som fokuserar på att skydda och bevara fåglar, deras livsmiljöer och global biologisk mångfald, samtidigt som de arbetar med människor för ett hållbart användande av naturresurser. Det finns i dagsläget 121 BirdLife-partners över världen. Problemet är att saltdammarna gradvis börjar bli en hotad livsmiljö. För att sätta stopp för att de överges har BirdLife-partners kring den öst-atlantiska flygrutten börjat samarbeta med målet att återskapa och uppmuntra fågelvänligt användande av saltdammarna.

Lush arbetar med saltproducenter som alla har rekommenderats av BirdLife för att säkerställa att vi stöttar de bästa producenterna och projekten.

För att läsa mer om Lushs inköpsteam och hur vi köper in ingredienser, klicka här

Panta dina burkar… Kom ihåg att lämna tillbaka 5 av dina tomma Lushförpackningar till en av våra butiker så får du en gratis färsk ansiktsmask som tack! Vi återvinner dessa för att skapa nya Lushburkar. Det senaste året har vi fått tillbaka mer än 17 ton plast från våra kunder, det är plast som annars hade kunnat hamna i havet.

För mer information eller intervjumöjligheter, vänligen kontakta [email protected]

Audio player image

12:11