LUSH: DIGITAL ENGAGEMENT: A SOCIAL FUTURE

Social proofing av vår digitala framtid

LUSH: DIGITAL ENGAGEMENT: A SOCIAL FUTURE

Med en utgång i att teknologi ska ge mer än vad det tar har Lush, i partnerskap med Future Laboratory: ett konsultföretag som inriktar sig på strategisk framsyn, gett sig ut för att förstå hur framtiden kan komma att utveckla sig i den nya rapporten: Digital Engagement: A Social Future.  

Denna rapport undersöker det snabbt skiftande digitala landskapet, hur det påverkar användare och existerande barriärer för digital transformation. Genom forskningen som gjorts i rapporten kan vi tillkännage ett revolutionärt manifest – tillgängligt utan kostnad för alla varumärken, i hopp om att lättare möjliggöra en optimistisk framtid för sociala plattformar.

Fem ledande experter från tech-sektorn har bidragit till forskningen, och över 12,000 konsumenter från Storbritannien, USA och Japan har besvarat frågor kring digital användning. Konsumenterna har utfrågats för att förstå deras digitala önskemål, behov och drömmar, samt deras syn på framtiden för digitala engagemang och sociala medier. 

Varför engagerar sig ett skönhetsföretag i arbetet kring digital etik? Jo, för att vi alla har en skyldighet att bry sig om framtiden för vår planet och de liv som bor där.

Jack Constantine, CDO på Lush säger: “På Lush tror vi helhjärtat att digitala rättigheter är mänskliga rättigheter, och utan en medveten förändring på en global, holistisk nivå är dessa rättigheter äventyrade.”

Annabelle Baker, Lush Global Brand Director: Vi ville göra en rapport för att visa på optimismen som finns kring sociala plattformar. Det har varit så mycket skepticism kring Lushs Anti-sociala policy, och vi ville visa på att det finns en annan framtid, bortom vad vi kan se nu, där människor kan engagera sig inom säkra sociala miljöer online. Vi måste röra oss från narrativet kring vad vi inte kan göra till vad vi faktiskt kan göra.”

Enligt vår forskning är det något som även globala konsumenter bryr sig om. Nästan sju av tio vuxna (69%) över Storbritannien, USA och Japan tycker att varumärken bör gå ifrån sociala medieplattformar om de är oetiska. Sex av tio (62%) säger att de respekterar varumärken som bryr sig mer om sociala medieplattformars etik och värderingar än antalet personer som kan nås via den.

Samtidigt spenderar användare mindre och mindre tid på sociala medieplattformar.

Över en tredjedel (35%) av Meta-användare (Facebook och Messenger på 17% och Instagram på 18%), nästan en tredjedel av Pinterest-användare (27%), en fjärdedel av användarna på Twitter (24%), Discord (24%) och Snapchat (24%), över en femtedel av BeReal-användare (22%), 18% av TikTok-användare och 16% av de som använder Line spenderar mer sällan tid på dessa sociala medieplattformar än för ett år sedan.

En stor anledning till detta kan vara att en betydande andel (57%) av de användare vi frågat känner att stora varumärken och företag dominerar teknologi och onlinekulturen, medan 55% vill att “Big Tech” ska ha mindre kontroll online. Många oroar sig för säkerhet, 70% av respondenterna vill se en global lagstiftning som skyddar användares säkerhet genom digitala upplevelser. En stor andel Gen Z-respondenter (54%) tror att utvalda grupper marginaliseras eller ignoreras i digitala utrymmen. 

Konsumenter förväntar sig att varumärken ska hjälpa till i kampen, vår forskning visar att 62% tror att det är upp till alla företag att säkerställa att digitala utrymmen än etiska. 

Trots växande oro kring påverkan av existerande digitalkultur fortsätter teknologisk optimism skina igenom. Digitala plattformar erbjuder fortfarande en mängd fördelar som användare uppskattar, bland annat att knyta an till andra (33%) och att hitta likasinnade personer (29%). En majoritet (57%) säger även att teknologi boostar deras produktivitet och 39% säger att sociala medier hjälper dom att uttrycka sin identitet. 

Positiviteten drivs vidare av ett snabbt utvecklande digitalt landskap, med artificiell intelligens (AI), metaverse och Web3 – nästa, decentraliserade version av internet – som utlovar ett nytt sätt att göra saker. 

För att säkerställa att teknologisk innovation kan skapa exponentiella framsteg i en positiv riktning presenterar denna rapport “The SOCIAL Framework”-manifestet, designat för att möjliggöra en techno-optimistisk framtid som frodas. 

Ramverket beaktar aspekter som: 

Sustainability and the impact on the environment; (Hållbarhet och påverkan på miljö)

Open-source and how competition needs to be replaced by cooperation; (Öppen källkod och hur konkurrens måste ersättas av samarbete)

Community-controlled and decentralised data ownership; (Community-kontrollerat och decentraliserat ägande av data)

Iterative and agility in an ever-evolving landscape; (Iteration och smidighet i ständigt utvecklande landskap)

Accessible and inclusive; and (Tillgänglighet och inkludering)

Life-affirming (Livsbekräftande). 

Future Laboratorys medgrundare Martin Raymond säger: “Företag behöver hjälpa till att bygga en digital kultur som främjar jämställdhet, inkludering, representation, tillgänglighet, transformering och personlig och planetär förbättring.” 

För att undersöka dessa principer vidare och läsa mer från innovatörerna som leder vägen i varje område kan du läsa rapporten här.

 

Lush kommer delta i SXSW-festivalen mellan den 10-13 mars 2023, med ett Lush House (med livestreamat innehåll via Lushs Youtube-kanal) – en plats för att visa hur Lush skjuter på gränserna i intersektionen mellan teknologi och kosmetik. Under fyra dagar kommer Lush vara värd för konversationer och presentera resultat från denna rapport. Den 10 mars kommer Jack Constantine, CDO på Lush, öppna Lush House med ett samtal om Lushs färdplan mot digital avyttring; medan Annabelle Baker, Global Brand Marketing Director, avslutar de fyra dagarna med ett panelsamtal med specialgästen Frances Haugen (visselblåsare från Facebook) för att diskutera vad som behöver hända för att skapa ett bättre sociala medielandskap.

För mer information eller intervjuförfrågningar vänligen kontakta [email protected]

MEDDELANDE TILL REDAKTÖRER:

Om Lushs undersökning:

Undersökningen genomfördes av Opinium Research mellan 13-21 februari 2023 och respondenter utgjordes av ett representativt urval av 8000 vuxna amerikaner över 18 år, 2087 vuxna britter över 18 år och 2000 vuxna japaner över 18 år.

Metodologi:

Materialet samlades in via en online-enkät som tog 10 minuter att besvara, från nationellt representativa respondenter i USA, Storbritannien och Japan. Respondenterna bjöds in att delta i undersökningen via email och fick incitament att slutföra enkäten. Respondenterna tillfrågades att svara på frågor om ålder, kön och regional demografisk information och uppgifterna vägdes sedan för att säkerställa ett nationellt representativt urval i varje land. Innan lanseringen av onlineundersökningen testades enkätinnehållet noggrant av minst två anställda, vilket inkluderade minst en medlem ur kärnteamet för projektet. Alla versioner innehöll inbyggda logik- och redigeringskontroller för att säkerställa att kvalitetsdata samlades in – vilket inkluderade säkerställande av sanna respondenter (dvs inte botar) med hjälp av Captcha, kontroller som tog bort respondenter som svarade för snabbt eller som gav inkonsekventa eller tvetydiga svar. Vi byggde in all nödvändig routing så att frågor inte kunde hoppas över eller besvaras i onödan. Kvaliteten på svar, som slutföringstid och ordagrannhet mättes genom fältarbete och svar togs bort från de slutgiltiga datatabellerna och den skrivna sammanfattningen om de misslyckades i kontrollerna.

Om Lush: 

Lush är ett skönhetsföretag med ett kampanjhjärta, med ett mål att “leave the world lusher than we found it”. Lush har och fortsätter att kämpa mot djurförsök; använder innovation för att undvika förpackningar och syntetiska konserveringsmedel i sina produkter; köper in råmaterial och ingredienser direkt från producenter för att ha spårbarhet och påverkan på lokal nivå; och utformar egen tech utifrån samma principer som sina produkter. Lush tog fram egna policies för Digital Etik 2016, som tas i åtanke varje gång företaget designar, bygger eller lanserar en digital produkt. Dessa faller inom kategorierna: öppen källkod, etisk hårdvara och etisk data.

Om Future Laboratory:

Future Laboratory är en av världens ledande konsultbyråer inom strategisk framsyn. De existerar för att hjälpa företag skapa en bättre framtid genom att ge dom självförtroendet att fatta beslut idag som kommer skapa ekonomisk, miljömässig, teknologisk och social tillväxt imorgon. Från sina kontor i London, São paulo och Melbourne erbjuder Future Laboratory en mängd strategiska framsynsprodukter och tjänster för att hjälpa kunder att ta del av marknadstrender, anpassa sig till framväxande konsumentbehov och hålla sig framför sina konkurrenter. Upptäck de senaste konsumenttrenderna och marknadsförändringar genom att besöka deras plattform kring trender, konsumentframsyn och framtidens innovationer, lsnglobal.com, och läs mer om deras arbete för klienter på thefuturelaboratory.com.

Audio player image

12:11