Senaste rundan av LUSH Spring Prize når 1 miljon pund i totala donationer

236,000 pund har delats ut till 17 grupper som en del av LUSH Spring Prize 2023, som firar regenerationsarbete runt om i världen. Mer än 1 miljoner pund har nu delats ut genom Spring Prize sedan starten 2017.

LUSH Spring Prize 2023 tillkännager 17 prismottagare

Prismottagarna av LUSH Spring Prize 2023 tillkännagavs som en del av ett event som hölls i Berlin, Tyskland. Det var första gången som eventet har hållits utanför Storbritannien, där prismottagare, jury, Lushpersonal, press och andra gäster fick möjlighet att mötas. Åtminstone 14 olika länder och fem kontinenter fanns representerade, vilket inkluderade tre länder som tidigare inte funnits representerade bland prismottagarna – Colombia, Nepal och Madagaskar.

Eventet

Under 2023 års Spring Prize hyllades arbetet av prismottagarna, samtidigt som det skapades rum för kunskapsutbyte, där grupper kunde dela effektiva metoder och nätverka med varandra i ett tryggt och stöttande rum. Vinnarna av Spring Prize 2023 tillkännagavs offentligt under en priscermoni under kvällen den 23 maj 2023. Eventet hölls i samarbete med ett LUSH Socials-event, med målet att föra samman Lushcommunityt för nätverkande och att fira företagets resa mot att “leave the world lusher”.

Prismottagare 2023

Alla 17 projekt använder en mängd approacher som svarar på globala utmaningar och de kedjereaktioner som upplevs lokalt från bland annat klimatförändringar, COVID-19 pandemin och kriget i Ukrainas påverkan i det globala syd.

Trots de olika kontexterna och fokusområdena för projektet delar alla prismottagare ett gemensamt mål i att bemöta utmaningarna på ett holistiskt och regenerativt sätt.

Många av projekten leds och formas av de lokala samhällen de tjänar, bland vinnarna finns flera grupper ledda av ursprungsbefolkningar, flyktingar och jordbrukare.

Det svåra beslutet kring vilka av projekten som skulle motta stöd gjordes via en överläggningsprocess av jurypanelen för Spring Prize. Panelen utgörs av människor från olika rörelser som representerar regenerativ design, permakultur, livsmedelssuveränitet, övergångsstäder, biomimikry, nätverk av ekobyar och olika rörelser för social rättvisa. Varje prisomgång väljs också en ‘Lush Customer Judge’ och en ‘Lush Staff Judge’ som ytterligare oberoende medlemmar av jurypanelen. Du kan läsa mer om juryn här: Spring Prize Judging Panel.

“När jag fick dokumentet för att läsa ansökningarna blev jag otroligt överväldigad av den stora mängden skönhet, kunskap och passionen…Att det finns en så fantastisk grupp människor som alla gör så fantastiska saker runt om i världen”

-Jessielee Pearce, Spring Prize staff judge, 2023

Priserna 2023 delas ut i sex kategorier: Intentional, Young, Established och Influence Awards, Permaculture Magazine Award (delas ut tillsammans med Permaculture Magazine) och Ancient and Indigenous Wisdom Award (delas ut tillsammans med Be The Earth Foundation); vilket innebär en investering på över 225,000 brittiska pund i regenerativt arbete.

De 17 prisvinnarna av LUSH Spring Prize 2023 är:

Influence Projects Award
European Coordination Via Campesina (Europa)
Rawa Fund (Palestina)

Established Projects Award
Himalayan Permaculture Centre (Nepal)
Jupago Kreká Collective (Brasilien)

Young Projects Award
Cooperativa Agropecuaria de Servicios Tonanzintlalli (Nicaragua)
Organización Waorani de Pastaza (OWAP) (Ecuador)
Rwamwanja Rural Foundation (Uganda)

International Projects Award
Beejvan (Indien)
Taniala Regenerative Camp (Madagaskar)
teKio (Mexico)

Ancient and Indigenous Wisdom Award
Ashiniawka – Sapara Women’s Association (Ecuador)
Instituto Janeraka (Brasilien)
Resguardo Indígena Musu Runakuna (Colombia)

Permaculture Magazine Award
Sol Haven (UK)
Tejiendo Futuros ONG (Guatemala)
Unidos Social Innovation Centre (Uganda)

Projektprofiler

Information om alla vinnare av Spring Prize 2023 (och de nominerade projekten) hittas på Spring Prize hemsida.

Exempel på årets prismottagande projekt inkluderar:

Himalayan Permaculture Centre (Nepal) – Established Award
Himalayan Permaculture Centre (HPC) är en gräsrots- och permakulturledd organisation som verkar i avlägsna, fattiga och resursutarmade jordbrukscommunities i västra Nepal. Organisationen leds av odlare från distrikten Surkhet och Humla.

HPC har lokala avdelningar i 31 byar och driver regenerationsprojekt med en unik sektorövergripande approach som integrerar livsmedelstrygghet och -suveränitet, hälsa, utbildning, försörjning och kapacitetsbyggande. Resultatet är frodande byar som omfamnar en mängd olika försörjningssätt, kulturer och biologisk mångfald, där människor inte tvingas lämna på grund av fattigdom.

Rawa Fund (Palestina) – Influence Award
Rawa arbetar för att förespråka och stärka ett emancipatoriskt och motståndskraftigt palestinskt socialt ekosystem på gräsrotsnivå. Rawa föreställer sig ett frigjort, självbestämmande, rättvist samhälle där alla deltar, och ser intersektionella gräsrotsgrupper som nyckelankare för att palestinska personer ska få tillgång till makt, delade resurser och för att upprätthålla kollektivt välmående och överflöd.

Rawas pilotmodell för anslag och stöd lanserades 2018. Över 60 anslag har delats ut till communitybaserade gräsrotsinitiativ över Västbanken, Jerusalem och Gaza.

Cooperativa Agropecuaria de Servicios Tonanzintlalli (Nicaragua)– Young Award

Cooperativa Tonanzintlalli grundades av 23 kvinnor från ursprungsbefolkningen i Matagalpa för att kultivera och skapa värde för regenerativt ekologiskt kaffe odlat under trädkronorna, i rättvist förhållande till marken och människorna i samhället.

Genom detta projekt försöker kvinnorna återta, främja och försvara sin ekologiska och kulturella kunskap från ursprungstraditioner, och sitt ekonomiska och politiska självbestämmande. Tonanzintlalli betyder Heliga Moder Jord. Kooperativet är engagerade i att upprätthålla moder jords rättigheter och vårt heliga förhållande till henne och alla hennes skapelser.

Taniala Regenerative Camp (Madagaskar) – Intentional Award
Organisationen Tanialas namn kommer från två madagaskiska ord: “Tany” vilket betyder “jord” och “Ala” vilket betyder “skog”.

Taniala Regenerative Camp förespråkar regenerativa markanvändningstekniker som är lokalt anpassade, tillgängliga och hållbara. Deras mål är att stötta skogens regeneration genom hållbara jordbrukstekniker, och att efterlämna en levande jord till framtida generationer i Madagaskar. Det första Regenerative Camp:et sattes upp 2022 i Lambokely, en by där flyktingar bor efter att ha flytt svält och torka. “Slash-and-burn” odlingar är vanliga och som ett resultat av detta finns bara 56% av skogstäcket kvar idag. Taniala har som mål att sätta upp fler Regenerative Camps för att förespråka mer hållbara praktiker på fler platser.

Instituto Janeraka (Brasilien) – Ancient and Indigenous Wisdom Award (i samarbete med Be The Earth Foundation)

The Janeraka Institute föddes i Amazonregionen Altamira, från personer med Awaetehärkomst, en befolkning med mindre än 50 års kontakt med det globala samhället.

Sedan dess har Awaete-befolkningen mött ett flertal psykosociala och ekologiska utmaningar, som konsekvenserna av folkmord och etnomord efter den första kontakten. Dessa utmaningar har bara ökat med konstruktionen av hydroelektriska kraftverk och gruvverksamhet; vilket har kulminerat i några av världens värsta avskogningar som hotar existensen av vatten, människor, land och skog – i regionen och runt hela planeten.

Sol Haven (UK) – Permaculture Magazine Award (i samarbete med Permaculture Magazine)

Samhällsintresseföretaget Sol Haven startade i januari 2018, med en bas i grundarnas delade passion för hållbart jordbruk och personliga erfarenheter av hemlöshet.

Företagets vision är att skapa en ritning för fler hållbara permakulturhubbar runt om i Storbritannien, som kan visa upp landsbygdens konst och hantverk och samtidigt erbjuda en hållbar lokal livsmedelskälla. Mer allmänt syftar projektet till att undersöka, utveckla och skapa en praktisk miljö som kan användas för att skapa en bättre dag och ljusare morgondag.

Vad är LUSH Spring Prize?

LUSH Spring Prize är ett samarbete mellan LUSH Cosmetics och Ethical Consumer och är nu inne i sin femte priscykel efter starten 2017. När 2023 års priscykel är över kommer Spring Prize ha delat ut mer än 1 miljon brittiska pund till regenerativa projekt världen över.

LUSH Spring Prize skapades för att ge stöd till “regenerativa” projekt – projekt som går bortom hållbarhet genom att ta holistiska angreppssätt för att bygga upp ekonomisk, social och ekologisk hälsa. Målet är att stötta de som lämnar världen “lusher than they found it” och som aktivt återställer alla de system som de är en del av.

Genom att ge stöd till regenerativa projekt hoppas Spring Prize kunna stärka rörelsens profil i helhet för att inspirera fler individer, grupper, samhällen, finansiärer, mediaplattformar och företag att börja engagera sig mer med regenerativa processer.

2023 Collaborative Awards

Be The Earth Foundation och Permaculture Magazine har samarbetat med LUSH Spring Prize 2023 för att lägga till två samarbetspriser: The Ancient and Indigenous Wisdom Award som delas ut för andra året och The Permaculture Magazine Award. Båda priser finansieras separat eller tillsammans och har sina egna jurypaneler.

Ancient and Indigenous Wisdom Award

Detta pris drivs tillsammans med Be The Earth Foundation, med mål att erkänna och hylla traditionell kunskap och visdom. I en värld som formas av (historiska och nutida) förtryckande koloniala och patriarkala strukturer hedrar detta pris nödvändigheten och relevansen av traditionell och ekologisk kunskap, så väl som förfäders och ursprungsbefolkningars naturbaserade metoder. Prismottagarna delar på en summa av 21,000 brittiska pund, finansierat av Be The Earth Foundation och LUSH.

Permaculture Magazine Award

Detta pris drivs tillsammans med Permaculture Magazine, och är till för individer, samhällsgrupper, företag och organisationer som har demonstrerat inspirerande permakultursarbete över minst tre år. Prismottagare delar på en summa av 15,000 brittiska pund. Detta pris delas ut till permakulturprojekt som regenererar skadad mark, förbättrar habitat och biologisk mångfald, hjälper människor att få praktiska färdigheter och samhällsfärdigheter, som adderar värde till odlad mat och utvecklar lokala ekonomier, som bygger samhällen, skapar socialt klister och en större ekonomisk motståndskraft, och som skapar modeller för nya sätt att samarbeta och nya kulturella paradigmer.

Annat stöd

Utöver event för kunskapsutbyte och prisutdelning fortsätter nominerade grupper och prismottagare ofta sin relation med LUSH, Ethical Consumer, mediapartners och andra regenerativa projekt på andra sätt. Till exempel har regenerativa jordbruksgrupper sålt överskott till LUSH för användning i produkter, nRhythm och LUSH har erbjudit 25 subventionerade platser till nRhythms 2023 Regenerative Design Labs; ett regionalt event hölls i östafrika för att stötta vidare nätverkande och kunskapsutbyte mellan projekt, och vissa projekt har skrivit artiklar till Ethical Consumer Magazine. Flera nya samarbetsprojekt har också startats under åren: Regenerosity och Re-Alliance.

Regenerosity

Regenerosity är ett samarbete mellan LUSH Spring Prize och Buckminster Fuller Institute’s (BFI) Fuller Challenge, och andra samarbetspartners. Det drivs utifrån inspirationen av att se de tusentals ansökningar från runt om i världen från projekt som utför planetens viktigaste regenerationsarbete. Regenerosity välkomnar alla projekt från de ansökningar som nomineras till Spring Prize, som med deras samtycke, blir en del av ett nätverk med målet att hitta ytterligare finansiering och resurser för projekten. Regenerosity kopplar samman regenerativa projekt med finansiärer och ser till att finansiering från generösa givare hittar rätt. På så sätt försöker de se till att så mycket kapital som möjligt under de kommande viktiga tio åren når den regenerativa rörelsen.

För mer information, besök www.regenerosity.world

Re-Alliance

Re-Alliance är ett nätverk för personer som använder sig av regenerativa metoder inom sektorerna för humanitärt stöd och utveckling. Re-Alliance ställer frågan, hur kan vi skapa motståndskraft och överflöd, även i tider av kris. Organisationen fungerar som ett samlande nätverk för gräsrotsutövare och har också anlitats av flera humanitära byråer för att stå för utbildningsprogram i permakultur- och regenerationskapacitet, och sessioner kunskapsutbyte.

För mer information, besök www.re-alliance.org

Meddelande till redaktörer

Hemsida: www.springprize.org (Innehåller beskrivningar och länkar till alla vinnare och nominerade projekt).

Comms Pack. Här hittar du översatta pressreleaser, resurser för sociala medier, jurycitat och bilder.

Vilka vi är:

LUSH

www.lush.com

LUSH Spring Prize finansieras av LUSH, ett kampanjande företag med över 900 butiker i 48 länder. LUSH förser finansiering till regenerativa projekt genom bidragsprogram som Re:Fund (Regeneration Fund) sedan 2010.

Ethical Consumer

www.ethicalconsumer.org

LUSH Spring Prize samordnas av Ethical Consumer, samordnas av Ethical Consumer, ett ideellt kooperativ med flera samhällsintressenter baserat i Manchester i Storbritannien. Ethical Consumers forskning och publikationer stöder konsumenternas makt att generera positiva effekter för miljön, människor, djur och samhälle.

Kontaktuppgifter:
Email: [email protected]
Anna Clayton: [email protected]
Francesca de la Torre: [email protected]
James Atherton: [email protected]
Jonnie Hatfield: [email protected]

Audio player image

12:11