#LushSpringprize

LUSH Spring Prize 2023 öppnar för ansökningar

bild ovan: “Food Farming & Climate Justice march” 2019. Organiserad av Landworkers’ alliance

Från den 1 augusti – 19 september 2022 kan regenerativa organisationer, samhällsgrupper, företag och andra projekt runt om i världen ansöka till Lush Spring Prize 2023. 

Ansökningsformulär finns att ladda ner från Lush Spring Prize hemsida (www.springprize.org) och sista dag för inlämning är 19:e september 2022 kl 10:00 GMT. 

Priset tilldelas och hyllar de som reparerar jordens skadade system, och som hjälper till att lämna världen “lusher than they found it”. Målet med Lush Spring Prize är att öka möjligheten för grupper och samhällen att frodas i harmoni med naturen och varandra, och att bygga hälsosamma och motståndskraftiga ekosystem och försörjningsmöjligheter.

Arbetet och historier från nominerade projekt kommer publiceras på Spring Prize-hemsidan och prismottagare kommer bjudas in till ett event för att fira och dela kunskap i maj 2023.

Permatils medgrundare Ego Lemos (längst fram) med lokalsamhälle, permatilanställda och lokala tjänstemän, planterandes inhemska träd.

vad är lush spring prize?

Lush Spring Prize lanserades 2017 och är nu inne på sin femte upplaga av att hylla och ge stöd till grupper som jobbar mot eko-social regeneration. Det är ett samarbete mellan LUSH Cosmetics och Ethical Consumer och har i dagsläget delat ut mer än £820,000.

Priset skapades för att ge stöd till “regenerativa” projekt – de som går längre än “hållbarhet” genom att ta en holistisk approach till hur vi kan stärka ekologisk, ekonomisk och samhällens hälsa. 

Genom att stödja regenerativa projekt hoppas Spring Prize kunna höja rörelsens profil genom att inspirera fler individer, grupper, samhällen, grundare och företag att engagera sig i regenerativa processer. 

Människor över hela världen utvecklar och går tillbaka till gamla sätt att leva i samförstånd med naturen och varandra. De gör motstånd mot ytterligare skada, återskapar ekosystem, genererar förnyelsebara resurser, vårdar solidaritet och skapar hälsa, helhet och motståndskraft.

Lush Spring Prize är här för att ge stöd till dessa regenerativa rörelser genom:

  • En prisfond på £200,000+ som delas ut vartannat år. Fonden är öppen för ansökningar för samhällen, organisationer och företag, från att projektet är påtänkta, till unga och etablerade organisationer och påverkansarbete.
  • Event som samlar personer så att de kan dela sina kunskaper och erfarenheter.
  • Genom att ge publicitet för att höja medvetenheten kring regeneration och dess potential för att hela skadade system.

priskategorier

2023 års Lush Spring Prize kommer dela ut minst 11 priser i 4 olika Spring Prize-kategorier: från påtänkta projekt, unga och etablerade projekt och för påverkansarbete. Ansökande kan också väljas ut för två samarbetspriser: Ancient and Indigenous Wisdom-priset och Permaculture Magazine-priset.

Intentional Award: 4 priser

För framstående nya ideér och projekt som varit igång i högst ett år, för att hjälpa till att bygga kunskap och en stabil grund att växa ifrån.

Young Award: 3 priser

För projekt eller organisationer som är 1-5 år gamla, för att hjälpa till att utveckla deras miljö- och socialfokuserade regenerationsarbete.

Established Award: 2 priser

För organisationer som har jobbat mot regeneration under 5+ år, för att hjälpa till att sprida kunskap och inspirera fler personer och ideér.

Influence Award: 2 priser

För lokala, nationella eller internationella organisationer och nätverk som har ett kärnfokus på att kampanja eller att driva lobbyverksamhet för att påverka policy, lagar eller allmänhetens åsikt i stöd för regeneration.

Ancient and Indigenous Wisdom Award: för projekt och organisationer ledda av ursprungsfolk och traditionell kunskap. Prismottagare delar på en summa av £10,000, tillhandahållen av Be The Earth.

Permaculture Magazine Award: för individer, grupper, företag och organisationer som kan demonstrera inspirerande permakulturarbete över tre eller fler år. Prismottagare delar på en summa av £15,000, tillhandahållen av Permaculture Magazine.

samarbetspriser

Be The Earth Foundation och Permaculture Magazine har gått ihop med Lush Spring Prize 2023 för att lägga till två priskategorier: “Ancient and Indigenous Wisdom Award” och “Permaculture Magazine Award”.

För att övervägas för dessa samarbetspriser, ansök till någon av Spring Prize-kategorierna (Intentional Award, Young Award, Established Award, Influence Award) och fyll i frågan “Would you like your application to also be considered for one of the following 2023 collaborative prizes.”  Ingen ytterligare ansökan krävs.

“Ancient and Indigenous Wisdom Award” och “Permaculture Magazine Award” finansieras separat och har sina egna jurypaneler. Mottagare i varje kategori får dela på en prispott på minst £10,000.

På Lush Spring Prize hemsida kan tidigare vinnare och nominerade projekt ses för inspiration. Videor från tidigare vinnare finns också på vimeo.com/lushspringprize

Associação Centro de Cultura Sabuká Kariri Xocó (Brazil)

Nomineringar

Lush Spring Prize kommer också ta emot nomineringar från utomstående personer som vill uppmuntra ett projekt, organisation eller individ som gör fantastiskt arbete för regeneration. Spring Prize-teamet kommer kontakta alla nominerade projekt och erbjuda dom att ansöka.

Deadline för nomineringar är den 2 september 10:00 GMT.

PÅ JAKT EFTER JURYMEDLEMMAR

Varje prisår välkomnar Spring Prize-teamet en Lushkund och en Lushanställd att delta i Spring Prize jurypanel. Dessa personer kommer att arbeta tillsammans med de andra jurymedlemmarna (som tillsammans representerar olika rörelser för regeneration) för att välja vinnarna från en urvalslista av runt 50 Spring Prize-ansökningar. Kunder och personal kan ansöka om att ingå i jurypanelen genom att använda detta formulär, mellan 1-22:a augusti: https://bit.ly/springprizejudge23

“Food Farming AND Climate Justice march” 2019. Organiserad av Landworkers’ Alliance.

meddelande Till redaktörer

Hemsida: www.springprize.org (Här hittas beskrivningar och länkar till alla tidigare vinnare och nominerade projekt)

Lush Cosmetics (www.lush.com)
Spring Prize finansieras av Lush, ett kampanjande företag med över 900 butiker i 48 länder. Lush har erbjudit finansiering av regenerativa projekt genom Re:Fund (Regeneration Fund) sedan 2010.

Ethical Consumer (www.ethicalconsumer.org)
Spring Prize koordineras av Ethical Consumer, ett icke-vinstdrivande kooperativ som samarbetar med många intressenter i Storbritannien. Ethical Consumer’s undersökningar och publiceringar stöttar kundmakt för att generera positiva effekter för miljön, människor, djur och samhälle.

Kontaktdetaljer:

Kontakta Spring Prize Team (Anna Clayton, Francesca de la Torre från Ethical Consumer och James Atherton från Lush) via email:

[email protected]

Anna Clayton: [email protected]

Francesca de la Torre: [email protected]

James Atherton: [email protected]

Audio player image

12:11