Lush Spring Prize 2021

Den fjärde upplagan av Lush Spring Prize öppnar för ansökningar den 5:e februari 2021

Den 5:e februari 2021 öppnar Lush Spring Prize sina digitala dörrar för ansökningar från hela världen och jakten på en kundjurymedlem påbörjas!

Människor världen över utvecklar och kommer ihåg sätt att leva i samklang med naturen och varandra. De motsätter sig ytterligare skador och skövling, återställer ekosystem, genererar förnybara resurser, vårdar solidaritet och stärker hälsa, helhet och motståndskraft. Lush Spring Prize stöttar och hyllar deras arbete.

Lush Spring Prize delar vartannat år ut en total prispott på £200,000, och välkomnar alla ansökningar från grupper som arbetar för att regenerera miljösystem och/eller sociala system. Grupper kan ansöka till en av fyra kategorier:

Intentional Award – för framstående nya ideér och projekt som varit igång i högst ett år, för att hjälpa till att bygga kunskap och en stabil grund att växa ifrån.

Young Award – för projekt eller organisationer som är 1-5 år gamla, för att hjälpa till att utveckla deras miljö- och socialfokuserade regenerationsarbete.

Established Award – för organisationer som har jobbat mot regeneration under 5+ år, för att hjälpa till att sprida kunskap och inspirera fler personer och ideér.

Influence Award – för lokala, nationella eller internationella organisationer och nätverk som har ett kärnfokus på att kampanja eller att driva lobbyverksamhet för att påverka policy, lagar eller allmänhetens åsikt i stöd för regeneration.

2021 öppnar även Spring Prize för möjligheten att grupper kan nomineras till att ansöka.

I vissa kontexter kan det ses som mindre kulturellt lämpligt att nominera en egen grupp för ett pris. Det är med detta i åtanke Spring Prize nu välkomnar andra att nominera grupper. Dessa grupper kommer sen erbjudas att fylla i ett ansökningsformulär.

Enskilda personer kan nominera grupper från den 5:e februari 2021 till den 14:e mars 2021. Grupper kan ansöka till Spring Prize från den 5:e februari till 31 mars 2021. 

På jakt efter en kundjurymedlem

Varje prisår välkomnar Spring Prize-teamet en Lushkund att delta i Spring Prize jurypanel. Denna Lushkund kommer att arbeta tillsammans med de andra jurymedlemmarna för att välja vinnarna från en urvalslista av runt 50 Spring Prize-ansökningar.

Spring Prize-ansökningar är alltid fyllda av inspirerande historier och rika på kunskap. Som Lushs kundjurymedlem ges möjligheten att lära sig direkt från regenerativa designers runt över hela världen.

Lushkunder kan anmäla sitt intresse av att delta i jurypanelen från den 5:e februari 2021 till den 27:e februari 2021, genom att fylla i detta ansökningsformulär.

“För mig kommer en helad värld vara en som förbinder oss alla på ett djupare sätt. Att vi inte bara oroar oss över vilka vi är och var vi växer upp, utan kan få kontakt med en djupare självförståelse – en relation. Vi kan på så sätt komma i kontakt med vår medmänsklighet på ett djupare plan. En helad värld skulle vara en där allt finns i överflöd – inte bara av resurserna som vi kan röra och se, men också sakerna vi inte kan se”  

Andrea Toro Artuño – Terrena, Spring Prize-vinnare, 2018

Tidigare grupper som vunnit

Spring Prize har genomförts i tre tidigare omgångar, och har välkomnat över 700 ansökningar från alla kontinenter förutom antarktis. Tidigare Spring Prize-vinnare finns listade på hemsidan för Spring Prize tillsammans med de projekt som varit med i urvalslistorna. De visar på en stor variation av angreppssätt som kan tas för att skapa ett mer regenerativt samhälle, från att återställa förstörda landskap till att skapa plattformar som ger röst åt marginaliserade folkgrupper och communities. Exempel på projekt inkluderar:

International Permaculture Education Network Baserade i UK, arbetar International Permaculture Education Network (IPEN) för att öka koherensen och effektiviteten av permakulturutbildningar globalt. IPEN arbetar över Europa och globalt med att skapa nya utbildningsmaterial, stöttar demonstrationsprojekt och träningar för utbildare, utvecklar nya kärnkurser och modeller för lärande, och delar utbildningsresurser för permakultur brett på många språk.

YICE Uganda YICE Uganda arbetar med landsbygd- och flyktingcommunities i Uganda för att designa och införa permakultursystem. De har skapat över 30 permakulturträdgårdar i flyktingbosättningen Bukompe, vilket förbättrar möjligheter till näringsrik mat och inkomst för hundratals personer i ett enda läger. Efter att ha fått utmärkelser för sitt gränsöverskridande arbete har de blivit inbjudna att utöka sitt utbildningsprogram för permakultur till andra flyktingbosättningar. De diskuterar också med utbildningsdepartementet i Uganda för att få permakultur inskrivet i läroplanen för gymnasiet, vilket skulle vara ett viktigt steg framåt mot att göra agroekologi mainstream.

Alianza Ceibo Alianza Ceibo består av medlemmar från fyra ursprungsnationer i västra Amazonas som tillsammans bygger en holistisk rörelse för att förhindra att deras kulturer och regnskogsområden förstörs.

Alliansen skapades 2014 som svar på de oljefält som förorenar lokala vattenkällor. Under processen med att bygga upp regnvattenavrinningssystem (för att lagra vatten för bevattning och andra användningsområden) fick de kännedom om de gemensamma hot som riktas mot alla ecuadorianska ursprungsnationer i Amazonas. Med en tro på att de är starkare tillsammans startade Alianza Ceibo en rörelse för att skydda sin mark, skapa trädgårdar för medicinalväxter och ceremoniella utrymmen, skapa lösningar för förstörandet av lokala skogar och för att bygga solenergi i sina communities.

Meddelande till redaktörer:

Lush www.lush.com

Spring Prize finansieras av Lush, ett kampanjande företag med över 900 butiker i 49 länder. Lush har erbjudit finansiering av regenerativa projekt genom Re:Fund (tidigare under namnet Sustainable Lush Fund) sedan 2010.

Ethical Consumer www.ethicalconsumer.org

Spring Prize koordineras av Ethical Consumer, ett icke-vinstdrivande kooperativ som samarbetar med många intressenter i Storbritannien. Ethical Consumer’s undersökningar och publiceringar stöttar kundmakt för att generera positiva effekter för miljön, människor, djur och samhälle.

Kontaktdetaljer:

Kontakta Spring Prize Team (Anna Clayton, Clare Carlile och Francesca de la Torre på Ethical Consumer) via email: [email protected]

Audio player image

12:11