Lush Fighting Animal Testing
Jurymedlem sökes

Lush Prize 2024 öppet för nomineringar

Lush Fighting Animal Testing

Lush Prize, nu inne på sitt elfte år, har vuxit och blivit världens största prisprogram som uppmärksammar forskare och aktivister som arbetar för att ersätta djur i kemiska säkerhetstester och det enda som fokuserar på att helt eliminera djurförsök. Priset har hittills delat ut över 35 miljoner kronor i stöd till djurfria tester och kampanjer runt om i världen.

Det finns fem priskategorier för nomineringar till Lush Prize: Science, Young Researcher, Training, Lobbying och Public Awareness.

Lush Prize har alltid uppmuntrat potentialen i 2000-talets teknologier, som genetik och robotik. De ses kunna ersätta den viktorianska erans teknologier som förlitar sig på tester på levande djur. Tidigare vinnare inkluderar bland annat amerikanska universitet som specialiserar sig på forskning inriktad på organ-on-a-chip, kinesiska forskare som använder sig av mänskliga stamceller i sina tester, och brittiska projekt som använder sig av datamodeller för att uppskatta kemikaliers toxicitet.

Individer och organisationer kan nominera sig själva eller andra. Ansökningsformulär för de olika priskategorierna och mer information om Lush Prize hittas på: https://lushprize.org.

Ansökningsperioden för Lush Prize 2024 har nu öppnat, deadline för ansökningar är fredagen den 1 december 2023, midnatt (Storbritanniens tidzon).

Vinnare kommer få motta sina priser under en prisceremoni under maj 2024.

Under de elva år som gått sedan Lush Prize instiftades har mycket förändrats i forskningsvärlden kring användandet av djurförsök, men mycket återstår att göra. Se den korta videon nedanför för att förstå hur landskapet har förändrats det senaste decenniet.

Lekmannamedlem till jury sökes

Nu har du chansen att bli en del av detta viktiga arbete, vars mål är at skydda djur i hela världen.

Varje år välkomnas en kund och en Lushanställd för att tillsammans med forskare och andra specialister utgöra den självständiga Lush Prize jurypanelen. Detta för att kunna representera åsikterna hos offentligheten.

Att se till att alla är representerade är av stor vikt – påtryckningar från offentligheten var avgörande för att policies mot djurförsök gick igenom i EU-parlamentet. Påtryckningar från offentligheten har faktiskt varit varit av stor vikt för alla de förbättringar för djurs välfärd som gjorts genom historien, så alla gästmedlemmar i jurypanelen ges samma rösträtt som experterna.

För att bli Lush Prize 2024 års lekmannajurymedlem behöver du inte vara en forskare eller expert – även om en bra förståelse för forskning eller djurrättskampanjer är en bonus. Det som behövs är ett brinnande intresse för djurs välfärd, förmågan att kunna läsa och utvärdera de varierande ansökningarna (de kommer alla vara på engelska) och en önskan att belöna de som är involverade i att göra framsteg i djurfria testmetoder.

I år letar juryn specifikt efter forskare som utvecklar nya testmetoder för att undersöka mer komplexa säkerhetsfrågor, som exempelvis utvecklingstoxicitet (överföring av kemikalier mellan havande förälder och ofödda barn).

Utöver Lush Prizes fem huvudkategorier finns tre priser som erkänner framstående arbete i kategorierna: Political Achievement, Health Charity Project och Major Science Collaboration. Dessa priser ämnar att erkänna vikten av internationellt samarbete, positivt agerande hos folkvalda politiker och ansträngningar gjorda av välgörenhetsorganisationer inom hälsoforskning, i kampen för att djurförsöken ska upphöra.

Juryposten är en ideell position. Du behöver ha tillräckligt med tid att noggrant läsa igenom alla ansökningar innan jurydagen för Lush Prize, bilda dig en uppfattning och representera offentlighetens röst i jurygruppen. Du behöver också vara tillgänglig för ett virtuellt möte med resten av juryn veckan som börjar den 5 februari 2024 för att gå igenom ansökningar och utse årets vinnare.

Om en lekmannaposition i jurypanelen för Lush Prize 2024 låter som något för dig, berätta då för oss i dina egna ord vilken erfarenhet du skulle ta med dig och varför just du ska vara personen som representerar offentligheten i jurypanelen i år. Du kan skicka in din ansökan i skriftlig form, eller en kort video.

Vänligen skicka en emailansökan till [email protected]  – ange “Customer Judge” som rubrik.

Sista dag för ansökan till juryn är 24 november 2023.

Lush Prize drivs självständigt av Ethical Consumer Research Organisation. Besök hemsidan för Lush Prize för mer information: www.lushprize.org

Sedan Lush Prize startade för ett decennium sedan har vi sett antalet forskare med projekt som syftar till att förhindra djurförsök växa från flera hundra till många tusen. Vi ser allt mer molekylärvetenskapliga metoder. Det är bara en tidsfråga innan den gamla tekniken med att använda levande djur för att undersöka vad som kan hända hos människor ersätts av en mer trovärdig och korrekt metod som gynnar både människor och djur.”

Rob Harrison, Lush Prize Director

Mer Information

För mer information, vänligen kontakta [email protected].

Audio player image

12:11