LUSH är det första globala kosmetikaföretaget att byta till Prevented Ocean Plastic™.

LUSH, det brittiska kosmetikaföretaget letar ständigt efter innovation när det kommer till förpackningar, specifikt när det hjälper företagets mål att “Leave the world lusher than we found it”. Nu fortsätter arbetet mot detta mål med den globala introduktionen av Prevented Ocean Plastic™.

Lush har använt sig av 100% återvunnen PET för sina genomskinliga produktflaskor i mer än ett decennium, och det här är ett spännande nästa steg. Lush har börjat samarbeta med leverantören Spectra Packaging i Storbritannien och har därigenom kunnat introducera certifierat återvunnen Prevented Ocean Plastic ™ för sina flaskor på 100, 250 och 500ml. Lushs fabriker i Tyskland och Kroatien har också rullat ut användningen av Prevented Ocean Plastic ™ för dessa storlekar, och Lush Nordamerika och Japan följer initiativet under årets gång, alla i samarbete med sina lokala flasktillverkare. Enlitersflaskorna är fortfarande i en övergångsfas, men kommer att introduceras senare i år. Detta kommer göra det möjligt för Lush att lansera Prevented Ocean Plastic ™ på en global skala.

Varje gång en kund tar hem en produkt i en genomskinlig plastflaska med Prevented Ocean Plastic-märkning säger Lush att “de hjälper till att skydda marina ekosystem och de kustsamhällen som är i frontlinjen för effekterna av plastföroreningar.”

Plasten samlas in, och tas till uppsamlingsplatser innan den tas till återvinnarna, till förpackningstillverkare för materialdistribution till Lush och andra återförsäljare för att märkas och användas.

“Initiativet Prevented Ocean Plastic är av stor vikt för Spectra Packaging. Det håller en speciell plats i våra hjärtan då det möjliggör en proaktiv lösning för att kämpa mot plastföroreningar i haven och genererar påtagliga socio-ekonomiska fördelar för de i utsatta områden som tar den största smällen av dess påverkan. Möjligheten att få samarbeta med en framåttänkande partner som Lush illustrerar vår delade önskan att anpassa våra visioner för att bidra till en positiv förändring. Genom att samarbeta mot dessa gemensamma mål kan partnerskap som vårt ha en positiv påverkan.” – Jonathan Powell, Sales Director, Spectra Packaging

Att se hur stor påverkan Prevented Ocean Plastic-programmet har haft för de samhällen som finns i områden där risken för plastföroreningar är hög, att vara en del av att förhindra att ton av plast hamnar i haven samt förbättra transparensen i leverantörskedjan uppfyller verkligen vårt mål att “Leave the world lusher than we found it”. Jag känner mig hedrad av att ha fått arbeta med en sån passionerad och inspirerande grupp människor som bryr sig om människor och miljön.” – Karolina Michalska, Creative Buying, LUSH 

Karolina MIchalSKA, Creative Buying, LUSH
80%

av plasten som förorenar våra hav kommer från landbaserade källor i kustsamhällen under utveckling.

Precis som Lush har POP-programmet en rigorös uppsättning etiska principer, inspirerade av Ethical Trading Initiative – en ledande allians av företag, fackföreningar och icke-statliga organisationer som främjar arbetares rättigheter över hela världen. POP-programmet har skapat en leverantörskedja för återvunnen plast med anmärkningsvärd spårbarhet, vilket gör att vi kan spåra råvaran ända från de samhällen där den kommer från, till sorterings- och återvinningscentralerna där den bearbetas. Vi ser den otroliga effekten av detta program, som i sin helhet förhindrar att över 1 000 ton plast hamnar i havet varje månad.

Plastföroreningar i havet påverkar också utvecklingsländer oproportionerligt mycket. Den stigande levnadsstandarden har gjort det möjligt för människor i samhällen med låga resurser att använda fler engångsartiklar av plast, medan komplexa geografiska barriärer och minimala, ineffektiva insamlingstjänster gör effektiv avfallshantering till en svår fråga att ta itu med.

Samtidigt exporterar utvecklade länder som genererar mer plastavfall per capita sina återvinningsbara material till utvecklingsländer som saknar de effektiva avfallsinsamlings- och hanteringssystemen som behövs. Dessa dåligt utrustade och resursfattiga samhällen får bära bördan att skydda våra hav från plastföroreningar och POP-programmet har utvecklat en förebyggande, holistisk lösning. Det har redan utvecklat en effektiv avfallshanteringsinfrastruktur som tidigare saknades och kommer att fortsätta att expandera och för att stödja en cirkulär ekonomi på plats, skapa pålitliga inkomstmöjligheter med värdiga arbetsförhållanden för lokalbefolkningen, städa upp den naturliga miljön och tillhandahålla certifierad och spårbar återvunnen plast av högsta kvalitet till globala marknader.

Även om Lush har åtagit sig att ta fullt ansvar för de förpackningar som de producerar har förpackningsfria produkter, även kallade “nakna produkter”, alltid varit en prioritet när det kommer till produktinnovation. Lush medgrundare, Mo Constantine, har uppfunnit många vanliga förpackningsfria produkter som vi ser hos många märken idag. Mo ligger bakom innovativa produkter som schampokakan 1988, badbomben 1989 och förpackningsfria badskum 1995.

2023 tillverkade Lush 2 712 842 förpackningsfria produkter globalt, vilket förhindrade användningen av 8 138 526 plastflaskor.

Meddelande till redaktörer:

Om Lush:

Lush grundades i Poole, Storbritannien 1995 av 6 medgrundare. Sedan starten har Lush drivits av innovation och värderingar och är kända för att uppfinna, tillverka och sälja färsk handgjord kosmetika, som brusande badbomber, tandkrämstabletter och fasta schampokakor.

Som ett skönhetsföretag med ett kampanjhjärta har Lush som mål att skapa en produkt för varje behov och skapa en kosmetisk revolution för att rädda planeten. Det slutgiltiga målet är att “leave the world Lusher than we found it”. Lush arbetar utefter en strikt policy mot djurförsök, har som mål att alla råmaterial och ingredienser ska komma från spårbara leverantörskedjor och leder kosmetikaindustrin i arbetet mot onödiga förpackningar genom att utveckla produkter som kan säljas “nakna” till kunder.

Idag driver Lush verksamhet i 52 länder, med över 850 butiker och 38 hemsidor som levererar produkter världen över, och har ett globalt nätverk av egna appar, kanaler och digitala communities på över 30 språk.

För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta [email protected]

Audio player image

12:11