Hjälp till att skydda Sumatras regnskog…

Orangutangerna behöver den, och det gör vi också!

Skydda, återställ och regenerera West Toba Forest

  • Lokalsamhällen i utkanten av skogen på Sumatra är väldigt viktiga i skyddet av en livsnödvändig vildlivskorridor i West Toba
  • Lush lanserar den limiterade badbomben Orangutan för att samla in pengar som ska stötta de lokala gruppernas organgutang-vänliga levnadssätt 
  • Skogsbad; kliv ner och bada i ljuden från regnskogen på Sumatra. Det gömmer sig en ljudupplevelse inuti badbomben.

Upptäck den limiterade kampanjbadbomben, klicka här.

Från den 16:e maj kommer Lush genomföra en kampanj med SOS (Sumatran Orangutan Society) för att sprida medvetenhet kring West Toba, en föga känd fristad för vilda djur, och stötta de lokalsamhällen i West Toba som skyddar sin fantastiska regnskog. Lush finansierade en studie för att kartlägga organgutangernas livsmiljöer i Sumatra 2018. I den studien indentifierades West Toba som ett kritiskt viktigt område i Sumatras regnskog för bevarandet av den utrotningshotade megafaunan, vilket inkluderar sumatraorangutanger, sumatratigrar, gibboner, näshornsfåglar och solbjörnar.

I West Toba finns det en skogskorridor som förbinder orangutangernas och andra vilda djurs habitat i denna hotspot för biologisk mångfald , och samhällen lokaliserade i utkanten av skogen. Tillsammans med dessa samhällen i frontlinjen stöttar SOS och Lush bevarandeåtgärder för att skydda detta viktiga ekosystem.

SOS är mycket glada över att samarbeta med Lush. Denna kampanj kommer hjälpa till att säkerställa att orangutangerna kan frodas i naturen, samtidigt som Lushs kunder globalt kopplas samman med orangutangernas fantastiska skogshem. West Toba är ett av de absolut viktigaste regnskogsområdena på planeten och tack vare detta partnerskap kan vi stödja lokalsamhällen i utkanten av skogen att skydda det för framtiden – så att människor, orangutanger och planeten kan frodas.”

– Helen Buckland, SOS Director

“Denna kommande kampanj i samarbete med SOS markerar ett viktigt steg i skyddet av orangutanger, tigrar och annan megafauna på Sumatra. Mycket av vårt arbete det senaste decenniet har varit fokuserat på regeneration av vår natur och samhällen så att båda kan blomstra. I och med introduktionen av regenerativa jordbruksmetoder som skogsjordbruk hoppas vi kunna utforska sätt som lokalsamhällena i utkanten av skogen kan använda sig av för att odla grödor och samtidigt skydda dyrbara arter. SOS är en välgörenhetsorganisation som fokuserar på att stötta lokalt samhällsengagemang för att säkerställa att skogarna frodas i generationer framöver.”

– Cadi Pink, Supply Chain Impact och Environmental Impact på Lush

#WESTTOBAFOREST 

SOS behöver samla in viktig finansiering för att starta ett långvarigt skydd och regeneration av skogarna i West Toba. De insamlade medlen kommer spenderas på initiativ för bevarande som lokalsamhällen i West Toba, SOS och deras partner i frontlinjen har skapat tillsammans. Dessa initiativ har två mål:

  • Säkra en vildlivskorridor mellan skogar för att återförena grupper av orangutanger och annan megafauna och trygga deras framtid.
  • Ge lokalsamhällen i utkanten av skogen i West Toba de verktyg de behöver för att så frön för en hållbar utveckling.

SKOGSBAD

För att stötta detta arbete lanserar Lush en limiterad badbomb, Orangutan (65 kr), som kommer finnas tillgänglig i alla butiker och online. Alla intäkter* från produkten kommer gå till initiativet för att bevara West Toba. Badbomben innehåller regenerativ mörk patchouliolja från Sumatra, vilket skapar en lockande, jordande doft. (ex.moms och ingredienskostnad).

Orangutan badbomb

Inuti varje badbomb hittas en biljett som bjuder med badaren till att “Omge dig själv med ljuden från Sumatras regnskog, där orangutangerna du hjälpt till att skydda bor”. En QR-kod tar kunder till en hemsida där de kan ladda ner ett ljudlandskap, inspelat för att låta dom komma närmre djupet av skogen i West Toba.

Ljudlandskapet inkluderar ljudet av vildlivet i skogen – rop från gibboner, tjatter från apor, fågelsång – och det fantastiska ljudet av orangutangens långa rop. Lyssnare kommer omslutas av ljudet av regnskogen och transporteras till en djungel som sjuder av liv.

MEDDELANDE TILL REDAKTÖRER

Om Sumatran Orangutan Society (SOS)

SOS arbetar med att skydda de kritiskt utrotningshotade orangutangerna på Sumatra och Tapanuli, deras skogar och deras framtid över norra Sumatra vilket inkluderar det unika ekosystemet Leuser. Leuser är det enda landområdet på jorden där orangutanger, tigrar, elefanter och noshörningar lever tillsammans i det vilda.

 Det finns endast 14,000 sumatra-orangutanger och 800 tapanuli-orangutanger kvar i det vilda, samtliga på norra Sumatra där SOS arbetar. Båda arterna är kritiskt utrotningshotade enligt IUCNs röda lista, och tapanuli-orangutangen (Pongo tapanuliensis) är det mest utrotningshotade stora apan i världen. SOS arbetar med ett nätverk lokala partners i orangutangernas område för att: 1) gemensamt ta fram och utföra åtgärder för att ge stöd åt långsiktigt bevarande av orangutangerna och deras habitat; 2) utöka bevarandeprogrammens räckvidd och effekt; och 3) göra det möjligt för lokalsamhällen i utkanten av regnskogen att få fördelar från att skydda orangutangerna och deras oersättliga regnskogshem.

SOS lyfter ständigt den viktiga roll lokalsamhällen spelar i ett framgångsrikt bevarande av regnskogen. Att arbeta i samarbete med lokalsamhällen är kärnan i och nyckeln till den långsiktiga framgången för SOS:s arbete för bevarande och återställande av regnskogen i norra Sumatra.

www.orangutans-sos.org

Twitter: @orangutansSOS

Instagram: @orangutanssos

Om Lush

Lush uppfinner, tillverkar och säljer färsk handgjord kosmetika. Som ett skönhetsföretag med ett kampanjhjärta brinner Lush för direktaktion och använder sina butiker runt om i världen som plattformar för att sprida kunskap om frågor som rör samhälle och miljö.

Kontakta Lush: [email protected]

*Foto i inledning: Binsar Bakkara

Audio player image

12:11