Fighting Animal Testing

10 saker du kanske inte visste om djurförsök…

Det är inte ett kul ämne, men tyvärr ett vi måste fortsätta prata om: djurförsök 

De senaste åren har det kommit många imponerande forskningsresultat som med exakta och effektiva metoder kan förutse säkerhetsdata som är relevanta för människor. Samtidigt är vi förskräckta över att djurförsöken fortsätter och att vi fortfarande måste slåss mot dom. Dessutom ser vi motsägelsefulla lagstiftningar där djurförsök som är förbjudna enligt en lag fortsätter och ökar under andra lagar, vilket betyder att djur fortsätter att lida i försöksindustrin. 

Därför är det ett ämne vi måste diskutera.

10 år av Lush Prize

I år fyller Lush Prize 10 och under de 10 åren har Lush Prize delat ut 2.7 miljoner pund till projekt i 35 länder och 126 forskare, aktivister och utbildare som alla arbetar för att djur inte ska användas i försök och därför också säkerställa en högre säkerhet för allmänheten. 

Lush Prize startade 2012 som ett samarbetsprojekt mellan Lush och Ethical Consumer Research Association. Målet var att snabba på utvecklingen för att ersätta djurförsök i produktsäkerhetstester genom att belöna och stötta projekt och kampanjer runt om i världen.

För att hylla ett decennium av Lush Prize har vår vetenskapliga konsult Rebecca Ram valt att lyfta 10 saker om djurförsök som du kanske blir förvånad över att lära dig…

1) De sker fortfarande! 

Djurförsök är tyvärr inte (ännu) något som bara finns i historiböckerna och hundratals miljoner djur lider i laboratorier varje år, runt om i världen. Det inkluderar säkerhetstester (för ingredienser i kemikalier, medicin, kosmetika) och experimentell vetenskaplig forskning. Globalt utsätts 192 miljoner djur för djurförsök varje år*1. Denna siffra är en uppskattning då många länder inte publicerar (eller ens räknar) antalet djur de använder. 

Ja, även i Europa…

Ett stort problem inom EU är två motsägelsefulla lagstiftningar. 2013 kom äntligen ett välkommet beslut att förbjuda djurtestad kosmetika. En kemikalielagstiftning, känd som REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) avbröt dock utvecklingen.

REACH antogs i lag 2007 och kräver att företag som tillverkar eller importerar kemikalier till Europa uppfyller vissa lagliga kriterier. Det gör att en process måste följas: 

➜ Ingredienser måste först registreras hos European Chemical Agency

➜ Utförlig säkerhetsdata om ingrediensen måste sen tillhandahållas 

➜ Om någon säkerhetsdata saknas betyder det att djurförsök måste göras om inga andra metoder finns tillgängliga.

Även om djurförsök under REACH endast ska göras som en sista utväg har djurrättsgrupper uppskattat att 2.6 miljoner djur har använts i försök under REACH sedan lagstiftningen började gälla *2.

2) Inte alla djurförsök krävs enligt lag 

I vissa fall är det krav på djurförsök enligt lag (till exempel för produkter som medicin eller kemikalier) och till och med här finns det ett stort utrymme för förbättring genom att använda metoder som inte förlitar sig på djur. Detta kallas “regulatorisk” testning.

Men, den största delen av djuren används inte i regulatorisk testning, utan i grundläggande eller experimentell forskning, vilket väldigt sällan (om någonsin) har krav på djurförsök och där New approach-metoder relevanta för människor har mycket större möjlighet att ge bra resultat. 

3) Tradition och rutin, inte belagd vetenskap 

Ofta används djurförsök utifrån konvention eller tradition, eftersom de som utför och godkänner tester är så vana att använda sig av djur att de bara fortsätter att göra det, även när det finns en rättslig skyldighet att använda metoder utan djur i så stor utsträckning som möjligt. Det finns en sådan partiskhet för att använda djurförsök att forskare som föreslår användandet av nya, mänskligt relevanta metoder ofta blir tillsagda att använda djurförsök istället. 

4) De bevisar inte säkerhet

Djurförsök har ansetts bara vara något bättre än ett myntkast i sin förmåga att ge resultat relevanta för mänsklig hälsa och säkerhet. Djurförsök kan inte hålla jämna steg med den enorma framtagningen av nya kemikalier som behöver säkerhetstestas och tusentals kemikalier har fortfarande okända risker, trots årtionden av djurförsök *3.  

90% av nya mediciner misslyckas under mänskliga (kliniska) tester trots att de har gått igenom tidiga (pre-kliniska) tester som till största del utförs på djur. Utöver det kan djur reagera på andra sätt än människor, vilket betyder att produkter som kan vara säkra och effektiva för människor nekas på basis av djurförsök*5.

5) Djurförsök är otillförlitliga

Djur är dåliga modeller för mänskliga funktioner och lider ofta inte heller av mänskliga sjukdomar. 

Detta är välkänt inom vetenskapen, så miljontals djur blir genetiskt modifierade (GM) varje år, i försök att på artificiell väg skapa sjukdomar, som neurologiska sjukdomar som Parkinsons, organsvikt eller cancer. GM-djur är nu en stor industri och många lab runt om i världen specialiserar sig på att förse dom till djurförsök.

6) Djurförsök är tidskrävande och dyra 

Ett exempel, bara ett test för att se om en kemikalie potentiellt kan orsaka cancer kan ta två år att genomföra, använda 860 gnagare, kosta mellan 2-4 miljoner dollar och sammantaget ta fem år för planering, genomförande och analys*5. Nya metoder har istället potentialen att vara snabbare, billigare och mer pålitliga. 

Eftersom den genomsnittliga kostnaden för att få en ny medicin godkänd är över 2 miljarder dollar och tar mellan 10-12 år betyder det att företag slösar bort miljarder dollar. En studie från Thomas Hartung och Centre for Alternatives to Animal Testing-teamet (CAAT) belyste det på följande sätt; “många djursförsök är helt enkelt för dyra, tar för lång tid och ger missvisande resultat” när metoder som inte förlitar sig på djur- så kallade New Approach Methodologies (NAMs) – är mer effektiva, kostnadseffektiva och avgörande mer tillförlitliga när det kommer till påverkan på den mänskliga hälsan, faktum är att “prestandan hos de nya djurfria metoderna är så hög att de har gjort djurförsök föråldrade…” 

7) I princip alla djurarter används inom djurförsök 

Majoriteten av djuren som utsätts är möss, råttor, fåglar och fiskar. Apor och hundar används också rutinmässigt i medicinska försök, men i princip nästan alla andra djurarter används på något sätt. Om du tänker på ett djur kan du nästan vara säker på att det används i laboratorieförsök. 

Och ett test betyder inte 1 djur… bara ett kemikalietest (exempelvis för att kolla reproduktiva defekter) kan använda 3200 djur. 

8) Samma sorters djurförsök upprepas 

Dessa kallas ofta “väletablerade modeller” som upprepar samma procedurer. Det kan vara så att experimentella studier eller tester på samma kemikalier görs om och om igen. När en analys av EUs kemikaliedata nyligen genomfördes upptäcktes det exempelvis att två kemikalier testats med samma grymma ögontest på kaniner 90 gånger *6.

9) Bättre vetenskap finns tillgänglig

En övervägande majoritet av djurförsök påstås vara för människors bästa, men är inte relevant för människor. Många nya metoder kombinerar istället in-vitro (mänskliga celler, vävnad, miniorgan och “chip”) och in-silico (banbrytande datortekniker och artificiell intelligens) som för vetenskapen framåt och ger resultat som är mer relevanta för människor. Läs mer på www.lushprize.org 

10) New Approach-metoder används inte på grund av att regelsystemet inte är byggt för dom 

Innan en metod kan användas för regulatoriska ändamål måste de valideras och tas upp i officiella riktlinjer för tester… tillsynsmyndigheter accepterar endast tester som görs enligt dessa internationellt erkända metoder, för att säkerställa att företag lämnar säkerhetsdata som är konsekvent och håller hög standard. Men processen för att få nya metoder godkända är fruktansvärd långsam.  

Tester måste valideras och kunna visa konsekventa resultat, och att de matchar resultaten som fås genom djurförsök, vilket upprätthåller ett felaktigt system. 

Djurfria New Approach-metoder är dock inte designade för att härma resultaten i otillförlitliga djurförsök, utan för att ge tillgång till mer avancerad vetenskap som är relevant för människor när det kommer till säkerhetstester och forskning. Bättre för djuren och bättre för oss!

Lushprize.org 

Lush Presskontakt:

[email protected]

Meddelande till redaktörer:

Vinnarna av 2022 års Lush Prize kommer tillkännages under en digital priscermoni den 18:e November 2022 kl 17.00 och streamas live på Lush Prize hemsida.

Lush Prize lanserade 2021 sitt “1R Network”.

Målet med 1R-nätverket är att skapa utrymme för forskare att kunna samarbeta, utbyta kunskap och stötta medlemmar och andra i arbetet för att fullständigt ersätta djurförsöken inom forskning och tester, med ett särskilt fokus på att ersätta djur i säkerhetstester av kemikalier. 

Rebecca Ram är frilansande vetenskaplig konsult inom fältet för människorelevant forskning. Hon har en master (MSc) i Toxikologi (med Bioinformatik) och en bachelorexamen i Tillämpad Biologi. Hon är specialiserad av fältet kring vetenskaplig forskning och regelverk kring användandet av new approach-metoder (NAMs) vilka inkluderar (men är inte begränsade till) in-vitro, in-silico, artificiell intelligens (AI) och förbättrad användning av klinisk data. Hon är intresserad av rollen dessa metoder har som mer mänskligt relevanta lösningar i överbryggandet av djurmodellernas begränsningar i både grundläggande forskning och regulatoriska tester. 

Lush är ett kampanjande företag som tillverkar och säljer färsk handgjord kosmetika i 49 länder. Lush Prize är del av en större kampanj kallad ‘Fighting Animal Testing’.  https://www.lush.com/se/sv

Ethical Consumer Research Association är ett icke-vinstdrivande forskningskollektiv som specialiserar sig i frågor som rör samhälle, djurvälfärd och miljö. www.ethicalconsumer.org 

Audio player image

12:11