Uppdatering om Lush Ryssland

En uppdatering om Lush i Ryssland, 10 mars 2022

Vi har idag stoppat leveranser till vår ryska licensföretagare och stoppat vår onlineförsäljning in till Ryssland från andra marknader. För att säkra verksamheten håller vi också på att förvärva de aktier i Lush Ukraina som för närvarande inte ägs av koncernen.

Vi kommunicerar dagligen med våra ryska och ukrainska kollegor och följer utvecklingen. Våra verksamheter i Ryssland och Ukraina är partnerföretag, båda ägs till 65% av en rysk medborgare som byggt upp verksamheten under 20 år. För tillfället finns 48 butiker i Ryssland och 15 i Ukraina, och över 600 anställda som delar Lushs värderingar om miljöskydd, djurrätt, social rättvisa och fred.

Med butiker i Ukraina som uppenbarligen är stängda och med världsomspännande sanktioner som träder i kraft mot Ryssland är affärsutsikterna dystra, men det utgör ingen väsentlig risk mot koncernen.

Vårt övergripande mål är att stå bredvid Ukraina och med alla människor som står för fred i regionen. Vårt kortsiktiga mål är att erbjuda en hjälpfond för våra ukrainska kollegor i den nuvarande situationen.

Utöver det använder vi för tillfället Charity Pot-fonden och kontakter på plats i Ukraina, och vid gränserna i angränsande länder, för att kunna ge stöd till de medborgare som går ihop för att erbjuda mat, husrum och stöd. Vi har exempelvis lyckats ge stöd till ett hotell som erbjuder husrum för ensamkommande barn som har evakuerats från områden som beskjutits, en välgörenhetsorganisation som ger stöd till tre barnsjukhus, grupper av lokalinvånare som ser till att mat och vatten finns på plats i skyddsrum och för personer som isolerar sig i sina hem, samt djurgrupper som agerar räddningstjänst för skadade och övergivna djur.

Vi står för fred och ansluter oss till det globala samfundet i kravet på ett omedelbart vapenstillestånd och skyddandet av samtliga liv.

Audio player image

12:11