Den Země v Lush

22. dubna Lush vykupuje své zálohované obaly za dvojnásobek

bring it back ANEB „přines zpátky“ na den země a získej dvojnásobnou zálohu

Den Země v Lush

22. dubna Lush vykupuje své zálohované obaly za dvojnásobek

Od počátku existence společnosti Lush jí záleží na tom, jak její výrobky interagují s životním prostředím a hledá a využívá kreativní řešení, aby pozitivně působila na planetu – misí Lush je „zanechat svět krásnější, než jsme jej našli (Lusher Than We Found It)“. Příkladem je tvorba nahatých / bezobalových produktů (včetně vynálezu vůbec prvního tuhého šamponu – šampuku), přísná politika nakupování ingrediencí z etických a regenerativních zdrojů nebo vlastní recyklační systém vratných zálohovaných obalů. Schéma Bring it Back – Přines zpátky při příležitosti letošního Dne Země (22. dubna) Lush připomene prostřednictvím speciální akce, v rámci které bude po celý den platit dvojnásobná záloha.

O Bring it Back – Recyklačním programu zálohovaných obalů
Lush věří, že nejzodpovědnější přístup k obalům je takový, kdy je schopen dostat co nejvíce z plastových obalů do cyklu – uzavřeného kruhu, nad kterým má kontrolu. Zavedl proto zálohování svých obalů a uzavřené recyklační schéma – Bring it Back (Přines zpátky).

Zákazníci*ice mohou donést zpět do obchodu plastové obaly od Lush produktů v jakémkoli množství, a pokud splňují podmínky, dostanou za každý z nich 10 Kč slevu z dalšího nákupu. Všechny prázdné nádoby putují do našeho recyklačního centra. PET (polyethylentereftalát) a HDPE (vysokohustotní polyethylen), ze kterých jsou lahvičky, se pak přesunou dál k partnerům, kteří zajistí jejich recyklaci, a PP (polypropylen) zde zůstává, zpracuje se a vyrobí se z něj znovu černé Lush kelímky. Více informací o BiB zde.

Den Země zvyšuje povědomí o ekologických problémech a podněcuje lidi k udržitelnějšímu životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Společnost Lush se této problematice věnuje celoročně, ráda by však tento speciální den využila k připomenutí svého recyklačního schématu a povzbudila tak zákazníky*ice k jeho využívání a tím ještě více podpořila recyklaci. V pondělí 22. dubna 2024 tak v kamenných prodejnách za nasbírané obaly získáte dvojnásobnou odměnu – za každý obal splňující podmínky vám bude odečteno 20 Kč z ceny dalšího nákupu.

Současně stále funguje i již dříve zavedený systém 5 kelímků za čerstvou masku, zákazníci *ice si mohou vybrat, které schéma na své obaly uplatní. (Toto schéma zůstává na Den Země stejné).

Více o tom, jak Lush usiluje o to „zanechat svět krásnější, než jsme jej našli“, aneb Když udržitelnost nestačí

Nahaté produkty
Lush s nadšením zbavuje produkty obalů již ve fázi jejich navrhování. V prodejnách používá co nejméně obalových materiálů a více než polovinu výrobků si můžete domů odnést bez obalu (přesné množství se mění v závislosti na aktuální nabídce). Například Lush šampuky vydrží 60–80 umytí, a zastanou tak práci tří 200ml lahví tekutého šamponu. To znamená, že Lushies touto jednoduchou výměnou tekutého produktu za tuhý pomohli ušetřit více než 167 milionů plastových lahví! Lush vyvinul vlastní aplikaci, jejíž funkce Lens umožňuje naskenovat nahatý produkt, a získat tak o něm všechny potřebné informace, od složení po použití včetně video záběrů.

Prevented Ocean Plastic™
Když si domů zákazník*ice odnese Lush výrobek v průhledné plastové lahvi označené ochrannou známkou POP, pomáhá chránit mořské ekosystémy a pobřežní komunity, které jsou v ohnisku dopadů znečištění oceánů plasty. Prevented Ocean Plastic™ (neboli POP) je vyráběn recyklováním plastu, který byl sesbírán v oblastech do vzdálenosti 50 km od pobřeží oceánu nebo významných vodních cest, a který by se jinak mohl dostat do oceánů a znečistit je.

Nákupní tašky podporující vědu a environmentální regeneraci.
Nákupní tašky Lush z recyklovaného papíru jsou k zakoupení za 5 Kč, přičemž veškerý výtěžek přispívá na financování dvou ocenění, které Lush pořádá ve spolupráci s organizací Ethical Consumer: Lush Prize & Spring Prize. Jeden ze záměrů jejich zpoplatnění bylo vést zákazníky*ice k přezkoumání rozhodnutí, zda tašku vůbec potřebují, nicméně pokud si ji zakoupí, mohou odcházet s dobrým pocitem, že jejich peníze budou použity na pokrok vědy bojující proti testování na zvířatech a na eko-sociální regeneraci.

Víc než udržitelnost
Lush věří, že snaha o trvalou udržitelnost již v dnešní době není dostačující, proto jde ještě dál a snaží se rozvíjet vize o tom, jak by mohl vypadat regenerativní svět, a podporovat ty, kteří se o něj snaží. Lidé po celém světě hledají a rozvíjejí i obnovují cesty, jak žít v souladu s přírodou i mezi sebou navzájem, snaží se předcházet dalším škodám, regenerují ekosystémy, vytvářejí obnovitelné zdroje, podporují solidaritu, budují zdraví, celistvost a odolnost.

Lush podporuje jejich úsilí spoluprací v rámci svého dodavatelského řetězce splňujícího přísné zásady etického nákupu ingrediencí, dále finančními prostředky ze svého „fondu pro regeneraci“ (Re:Fund), a v neposlední řadě také finančním oceněním Spring Prize. Částka 200 000 liber (cca 6 milionů Kč) je každé dva roky rozdělena mezi 11 oceněných projektů.

Bojujeme proti testování na zvířatech
Lush Prize hledá a oceňuje „významné počiny“ vědcůkyň a aktivistůek zasazujících se o ukončení využívání zvířat při toxikologickém výzkumu. Udílí se každé dva roky, kdy je výhercům rozděleno 250 000 liber (cca 7,5 Kč) na podporu jejich činnosti.

Minimum konzervantů
V produktech používá Lush naprosto minimální množství přidaných konzervantů tam, kde je to opravdu třeba (některé receptury bez nich prostě nefungují) a už po dekády usilovně pracuje na tom, aby je z produktů odstranili úplně všude, kde to je možné. Přibližně 90 % celoročních produktů Lush je samo-konzervačních. To znamená, že zůstávají čerstvé a účinné bez umělých konzervačních látek. A neustále hledáme způsoby, jak toto číslo ještě zvýšit.

Audio player image

12:11