Lush je od roku 2017 z 10 % vlastněn zaměstnanci a zaměstnankyněmi...

Aby Lush mohl být takovou společností, jakou je, a mohl se chovat tak, jak se chová, potřebuje být nezávislý.

Ani veřejný, ani vlastněný kýmkoliv jiným – ani korporací, ani soukromou společností motivovanou čistě ziskem. Zaměstnanecký fond Lush (EBT) je orgán, který jménem zaměstnanců vlastní 10 % akcií společnosti Lush Cosmetics Limited a spolu s dalšími akcionáři podniku vlastní část podnikání. Jako zaměstnanec nebo zaměstnankyně skupiny Lush Group se automaticky stáváte příjemcem fondu, o nějž se vaším jménem stará 5 vámi volených správců.

Proč jsme chtěli Zaměstnanecký Fond (EBT)...

Vlastnictví v rukách zaměstnanců je něco, čím se v Lush zabýváme již více než 15 let.

Náš personál je srdcem našeho byznysu a zaměstnanecké vlastnictví nám dávalo vždy smysl, protože jsme už adoptovali mnohé z kultury byznysu vlastněného zaměstnanci.

Účelem systému sdíleného vlastnictví je:

 • ochrana našich etických hodnot,
 • zajištění nezávislého vlastnictví podniku,
 • udržení kultury bonusů.

Věříme, že nejlepší vlastnická struktura pro budoucnost podnikání je, když jsou akcie drženy:

 • rodinným trustem,
 • zaměstnaneckým fondem.

Proč to děláme

Zakladatelé a akcionáři jsou si vědomi, že každý zaměstnanec a zaměstnankyně společně přispívají k podnikání. To, že jsou všichni příjemci EBT, je výrazem uznání a ocenění jejich úsilí a odhodlání dělat z nás takovou společnost, jakou jsme.

Lidé pro nás pracují, protože věří v naši etiku podnikání. Prostřednictvím EBT můžeme zajistit, aby byla etika dodržována, zachována a chráněna.

Nevěříme, že by se zaměstnanci měli prostě kupovat a prodávat spolu s firmou. EBT zaručuje, že společnost nebude koupena ani převzata externím orgánem. Pokud by se současní akcionáři rozhodli prodat své akcie externímu kupujícímu, což by vedlo ke změně kontroly, zaměstnanci by to nejprve prostřednictvím Lush EBT museli souhlasit.

Současní akcionáři se dohodli a zavázali, že pokud někdy prodají své akcie, prodají je zpět společnosti.

0%

Vlastněno zaměstnanci a zaměstnankyněmi

Výsledkem je

 • Zaměstnanci a zaměstnankyně budou vždy vlastnit podíl na podnikání. Nikdo nemůže přijít a koupit naši společnost za nejvyšší cenu.
 • Nezávislá společnost, která se může chovat tak, jak se chce chovat.
 • Více informací pro každého. To znamená, že máme lidi na to, aby předávali informace a novinky všem zaměstnancům a zaměstnankyním do našich obchodů i výrobních hal.
 • Do rukou všech, kdo pro Lush pracují, klademe moc pomáhat nám zůstat věrní naší etické chartě. Všichni mohou mít aktivní roli v tom, činit nás odpovědnými vůči našim zásadám. 
 • Každý, kdo pro nás pracuje, má možnost získat bonus z jakékoliv pracovní pozice v celém podniku.
 • Naše etická charta nemůže být porušena nebo degradována bez konzultace se zaměstnanci prostřednictví našich správců. Pokud si někdo myslí, že nedodržujeme naši etickou chartu, může to říci.

Současní správci

5 správců zastupuje hlas zaměstnanců a zaměstnankyň.

 • 2 správci / správkyně volení společností 
 • 2 správci / správkyně volení zaměstnanci a zaměstnankyněmi 
 • 1 nezávislá správkyně
1/5
Seznamte se se správci

Karl Bygrave

Ředitel v Lush, akcionář a vedením jmenovaný správce EBT

Jeho cesta byla velmi různorodá, na počátku milénia odstartoval podnikání v Japonsku a na několik let se přestěhoval do Austrálie, aby tam pomohl s reorganizací a uvedl Lush na novozélandský trh. Spolu se svými kolegy řídil Karl vstup společnosti Lush na několik dalších mezinárodních trhů, včetně Středního východu a Brazílie. Často napravoval či restrukturalizoval partnerské vztahy, a dokonce vytvořil pro Lush úplně první web! 

Díky své lásce ke zvířatům již téměř deset let prosazuje netestování na zvířatech prostřednictvím The Lush Prize a programu Lush’s Human Cell Culture. Působil jako pracovník i vedoucí v rozličných odvětvích společnosti, včetně provozu britského e-shopu, mezinárodních regulačních záležitostí, právního řádu, rozvíjejících se trhů a ochrany duševního vlastnictví. Jak sám říká, jeho úkolem je zvládat riziko podnikání, zatímco odstraňuje překážky nebo omezení, aby společnost mohla dělat to, co chce.

„Jsem dojatý, že jsem byl požádán o správcovství. Domnívám se, že je EBT významným aspektem podnikání, a zároveň uznáním důležitosti přínosu každého zaměstnance,“ říká.

2/5
Seznamte se se správci

Mo Constantine

Spoluzakladatelka Lush, akcionářka, vynálezkyně a vedením jmenovaná správkyně EBT

Mo Constantine společně se šesti zakladateli, včetně manžela Marka, založila v roce 1995 společnost Lush. Během oněch  25 let se podílela na tvorbě a výrobě inovativních kosmetických produktů. Mo řídí naši výrobu a specializuje se na vývoj tuhých, samoko-nzervačních a nahatých produktů. V roce 1988 si nechala patentovat vynález nesmírně populárního šampuku, ale mnohem více je známá vynalezením koupelové bomby.

V poslední době vedla Mo tým, který pracoval na konceptu a otevření našeho úplně prvního Fresh obchodu v Paříži.

3/5
Seznamte se se správci

Wendy Winters

Zaměstnanci a zaměstnankyněmi zvolená správkyně

Wendy je zástupkyní jmenovanou pro Spojené království. „Ve firmě pracuji posledních deset let. Začínala jsem jako výpomoc přes Vánoce, pak jsem byla manažerka obchodu, školitelka a nyní pracuji v podpoře obchodů pro Velkou Británii a Irsko. Vášeň pro Lush celou dobu čerpám z lidí, kteří pracují pro naši značku a je to také důvod, proč jsem zde začala pracovat! Opravdu si myslím, že máme ten nejunikátnější a nejúžasnější personál.

Chtěla jsem být správkyní EBT, protože moje přesvědčení a aktivismus ve společnosti i mimo ni jsou o rovnosti, inkluzi a rozmanitosti. Je to něco, co se vždy snažím zlepšovat a chránit. Kromě toho jsem nadšená, že mohu všem z Lush pomáhat být slyšet, abychom tak mohli společně utvářet naši budoucnost a dělat svět lepším.“

4/5
Seznamte se se správci

Julia Gritsch

Zaměstnanci a zaměstnankyněmi zvolená správkyně

Julia je z Rakouska a je součástí rodiny Lush od roku 2015. „Začala jsem jako výpomoc přes Vánoce a hned po několika dnech práce jsem věděla, že bych pro firmu chtěla pracovat i nadále. Po nějakém čase jsem se stala supervizorkou nejrušnějšího obchodu v Rakousku a v létě 2019 jsem byla zvolena správkyní, což pro mě hodně znamená!

Lush je krásné místo pro práci a chci, aby to tak cítili všichni. I v obtížných dobách se o sebe musíme vzájemně starat. Být propojení je klíčem k tomu být slyšet. Jako správkyně si chci být jistá, že je každý hlas brán vážně.“

5/5
Seznamte se se správci
Helen Moreton

Helen Moreton

Nezávislá správkyně

Helen přináší 18 let zkušeností z oblasti vlastnictví firmy v rukách zaměstnanců obchodů z John Lewis Partnership. „Mám velkou radost, že se mohu připojit k Lush jako nová a nezávislá správkyně EBT. Nejen, že miluji vaše výrobky, ale tleskám všemu, za čím si stojíte. Dělat smysluplnou práci má pro mě velký význam a spolupráce s organizacemi s podobnými cíli si moc užívám.“

1/5
Seznamte se se správci

Karl Bygrave

Ředitel v Lush, akcionář a vedením jmenovaný správce EBT

Jeho cesta byla velmi různorodá, na počátku milénia odstartoval podnikání v Japonsku a na několik let se přestěhoval do Austrálie, aby tam pomohl s reorganizací a uvedl Lush na novozélandský trh. Spolu se svými kolegy řídil Karl vstup společnosti Lush na několik dalších mezinárodních trhů, včetně Středního východu a Brazílie. Často napravoval či restrukturalizoval partnerské vztahy, a dokonce vytvořil pro Lush úplně první web! 

Díky své lásce ke zvířatům již téměř deset let prosazuje netestování na zvířatech prostřednictvím The Lush Prize a programu Lush’s Human Cell Culture. Působil jako pracovník i vedoucí v rozličných odvětvích společnosti, včetně provozu britského e-shopu, mezinárodních regulačních záležitostí, právního řádu, rozvíjejících se trhů a ochrany duševního vlastnictví. Jak sám říká, jeho úkolem je zvládat riziko podnikání, zatímco odstraňuje překážky nebo omezení, aby společnost mohla dělat to, co chce.

„Jsem dojatý, že jsem byl požádán o správcovství. Domnívám se, že je EBT významným aspektem podnikání, a zároveň uznáním důležitosti přínosu každého zaměstnance,“ říká.

2/5
Seznamte se se správci

Mo Constantine

Spoluzakladatelka Lush, akcionářka, vynálezkyně a vedením jmenovaná správkyně EBT

Mo Constantine společně se šesti zakladateli, včetně manžela Marka, založila v roce 1995 společnost Lush. Během oněch  25 let se podílela na tvorbě a výrobě inovativních kosmetických produktů. Mo řídí naši výrobu a specializuje se na vývoj tuhých, samoko-nzervačních a nahatých produktů. V roce 1988 si nechala patentovat vynález nesmírně populárního šampuku, ale mnohem více je známá vynalezením koupelové bomby.

V poslední době vedla Mo tým, který pracoval na konceptu a otevření našeho úplně prvního Fresh obchodu v Paříži.

3/5
Seznamte se se správci

Wendy Winters

Zaměstnanci a zaměstnankyněmi zvolená správkyně

Wendy je zástupkyní jmenovanou pro Spojené království. „Ve firmě pracuji posledních deset let. Začínala jsem jako výpomoc přes Vánoce, pak jsem byla manažerka obchodu, školitelka a nyní pracuji v podpoře obchodů pro Velkou Británii a Irsko. Vášeň pro Lush celou dobu čerpám z lidí, kteří pracují pro naši značku a je to také důvod, proč jsem zde začala pracovat! Opravdu si myslím, že máme ten nejunikátnější a nejúžasnější personál.

Chtěla jsem být správkyní EBT, protože moje přesvědčení a aktivismus ve společnosti i mimo ni jsou o rovnosti, inkluzi a rozmanitosti. Je to něco, co se vždy snažím zlepšovat a chránit. Kromě toho jsem nadšená, že mohu všem z Lush pomáhat být slyšet, abychom tak mohli společně utvářet naši budoucnost a dělat svět lepším.“

4/5
Seznamte se se správci

Julia Gritsch

Zaměstnanci a zaměstnankyněmi zvolená správkyně

Julia je z Rakouska a je součástí rodiny Lush od roku 2015. „Začala jsem jako výpomoc přes Vánoce a hned po několika dnech práce jsem věděla, že bych pro firmu chtěla pracovat i nadále. Po nějakém čase jsem se stala supervizorkou nejrušnějšího obchodu v Rakousku a v létě 2019 jsem byla zvolena správkyní, což pro mě hodně znamená!

Lush je krásné místo pro práci a chci, aby to tak cítili všichni. I v obtížných dobách se o sebe musíme vzájemně starat. Být propojení je klíčem k tomu být slyšet. Jako správkyně si chci být jistá, že je každý hlas brán vážně.“

5/5
Seznamte se se správci
Helen Moreton

Helen Moreton

Nezávislá správkyně

Helen přináší 18 let zkušeností z oblasti vlastnictví firmy v rukách zaměstnanců obchodů z John Lewis Partnership. „Mám velkou radost, že se mohu připojit k Lush jako nová a nezávislá správkyně EBT. Nejen, že miluji vaše výrobky, ale tleskám všemu, za čím si stojíte. Dělat smysluplnou práci má pro mě velký význam a spolupráce s organizacemi s podobnými cíli si moc užívám.“

Naše Etická charta

Jedním z hlavních cílů Zaměstnaneckého fondu Lush (EBT) je chránit naše základní hodnoty, které nám umožňují udržovat naše etické standardy. K tomuto účelu slouží EBT. Zajišťuje, aby se nepřijímala rozhodnutí, která neberou v úvahu názory zaměstnanců a zaměstnankyň Lush a která by mohla porušit nebo podstatně ovlivnit etiku společnosti. Dovoluje nám stručně komunikovat problematiku významných navrhovaných změn, a tím smysluplně přispět k rozhodnutím, protože ředitelé společnosti je mohou činit informovaně a po zvážení všech našich názorů.

Etická charta Lush

Číst více  →

Etická charta Lush

0:00