Lush Fighting Animal Testing
Netestování na zvířatech – vyjádření

Bojujeme proti testování na zvířatech

Lush Fighting Animal Testing

Vyjádření ke křivým nařčením

Chtěli bychom touto cestou reagovat na Instagramový post obsahující nepravdivé a zavádějící informace, ve kterém jsme nařčeni z toho, že naše produkty a ingredience jsou testované na zvířatech. Není tomu tak.

Lush skutečně netestuje produkty ani ingredience na zvířatech a nekupuje a nebude kupovat ingredience od dodavatelů kteří testují na zvířatech. Naši dodavatelé musí mít dokonce i historii „čistou“ od testování na zvířatech a každý se musí zavázat, že nebude testy provádět ani v budoucnu. Naše pravidla jsou vskutku ojediněle přísná, proto otázku REACH vnímáme jako ústupek, přestože neznamená, že my nebo naši dodavatelé testujeme. Jedná se bohužel o nešťastné nepochopení problematiky REACH, která je sama o sobě docela složitá a málo se o ní ví a mluví. (REACH je legislativa, která je nadřazena Evropskému zákonu o netestování na zvířatech z roku 2013.)

V rámci legislativy REACH se totiž může stát, že některý z dodavatelů určité syntetické ingredience bude NEPŘÍMO zapojen do testování tím, že bude SOUČÁSTÍ SKUPINY firem sdílející zákonem vyžadovaná data o dané ingredienci, která mohou zahrnovat i informace získané testy na zvířatech (video vysvětlující REACH zde).

Smutné na tom je, že jsme asi jediní, kdo o REACH otevřeně mluví, v rámci našeho neustálého boje proti testování na zvířatech, přitom se týká každé firmy používající některé syntetické ingredience, které se v EU vyrábí nebo do ní dováží v množství nad 1 tunu.

A proč nemáme certifikáty? Věříme, že jsme na toto již vlastně odpověděli výše. Naše standardy jsou zkrátka mnohem přísnější. Nositelé těchto certifikátů se zavazují netestovat produkty a nekupovat testované ingredience. To, zda je ale dodavatel sám o sobě celkově cruelty-free nebo otázku REACH, však vůbec neřeší. Jsme rádi, že takové iniciativy existují a v boji za kosmetický průmysl bez testování na zvířatech mají důležité místo, ale chceme se raději řídit vlastní politikou a standardy, které jsou silnější a důraznější. Je to jedna z našich nejzákladnějších hodnot, na které naši zakladatelé staví již od založení firmy před než 26 lety.

A jak tedy testujeme? Především sami na sobě. Dále máme síť dobrovolníků, kteří naše výrobky testují a hodnotí. Důležité místo mají i mikrobiologické zkoušky a také spolupracujeme s laboratoří XCellR8, která zajišťuje testování pro kosmetický průmysl bez využití zvířat a pomohla vyvinout testy, které využívají vědeckých postupů mnohem více relevantních pro člověka. 

V neposlední řadě bychom rádi připomněli, že proti testování na zvířatech bojujeme i aktivně, a to nejen prostřednictvím rozličných kampaní a Charity Pot příspěvků pro organizace bojující za práva zvířat, ale hlavně prostřednictvím iniciativy Lush Prize (pořádané společně s organizací Ethical Consumer), výročního mezinárodního finančního ocenění podporujícího projekty (vědecké i aktivistické) usilující o ukončení testování na zvířatech a prosazování alternativních metod. Jedná se o unikátní, největší a vlastně jediné takto zaměřené ocenění na světě, které mezi výherce každý rok rozdělí £250,000 (cca 7,5 milionů Kč). Více na lushprize.org.

Děkujeme všem, kterým na této problematice záleží, i díky našim zákazníkům můžeme bojovat – a nepřestaneme, dokud se testování na zvířatech nestane minulostí.

 

Audio player image

12:11