Bojujeme proti testování na zvířatech

Dlouhodobě bojujeme proti testování na zvířatech

Etické hodnoty Lush

Proti testování na zvířatech bojujeme od doby, než jsme vůbec otevřeli první obchod, a boj pokračuje dodnes. Testování na zvířatech je špatná věda a jeho výsledky jsou pro člověka irelevantní.

Místo toho testujeme bezpečnost a účinnost produktů na lidských dobrovolnících (skutečných lidech!) a používáme metody in vitro za použití lidských buněčných kultur (díky buňkám získávaných etickou cestou od dobrovolných dárců s plně informovaným souhlasem) a mikrobiologie.

Naše klíčová etická zásada

Lush netestuje na zvířatech, nepoužívá žádné složky, které pocházejí ze zvířat a jsou neslučitelné s vegetariánstvím a suroviny nakupuje pouze od výrobců, kteří neprovozují a neobjednávají testy na zvířatech a ani to nemají v plánu. Věříme, že testování na zvířatech je neakceptovatelné. Uvědomujeme si důležitost bezpečnosti produktů pro naše zákazníky, ale ta může být zajištěna bez využívání zvířat. 

Vědomě také nikdy nezakoupíme ingredience od dodavatelů, kteří by vykonávali či objednávali testování na zvířatech nebo se na něm podíleli v minulosti – od námi stanoveného data (1. června 2007), tj. data, od kterého musí mít dodavatel „čistou“ historii naprosto bez testování na zvířatech. Každý dodavatel se musí zavázat, že nebude testy provádět ani v budoucnu (akceptujeme pouze alternativy in-vitro – metody provádění experimentů mimo živé organismy).

V rámci legislativy REACH se bohužel může stát, že některý z dodavatelů určité syntetické ingredience bude NEPŘÍMO zapojen do testování tím, že bude součástí skupiny firem sdílející zákonem vyžadovaná data o dané ingredienci, která mohou zahrnovat i informace získané testy na zvířatech (více info o REACH zde). S tím bohužel nemůžeme nic dělat (a týká se to každé firmy používající některé syntetické ingredience, které se v EU vyrábí nebo do ní dováží v množství nad 1 tunu), a proto podporujeme naše dodavatele v aplikování alternativních metod a i nadále financujeme vývoj metod testování bez využití zvířat. Zároveň se snažíme vyhýbat používání takových ingrediencí například tím, že upravujeme složení produktů, a vždy budeme proti legislativě REACH bojovat.

V Lush na této zásadě stavíme už od prvního dne existence a věříme, že to je důkaz, že lze vynalézat, vyrábět a uvádět na trh celé řady produktů absolutně bez testování na zvířatech. Naši zakladatelé zavedli tuto zásadu v roce 1993, tenkrát ještě pro svou předchozí firmu – Cosmetics To Go. Když roku 1995 odstartovali život firmy Lush, jednoduše ji převzali a drží se jí dodnes.

Víte, jak byla vaše kosmetika otestována?
100%

produktů testováno na lidech, ne na zvířatech

Stále bojujeme proti testování na zvířatech

Síla přesvědčení silně se vymezujícího proti nevědecké a kruté praxi se v průběhu let nijak nezmenšuje. Lze s jistotou říci, že Boj proti testování na zvířatech (Fighting Animal Testing) není jen postoj a zásada Lush, ale je celoživotním cílem a základní hodnotou naší společnosti. Lush bude i nadále bojovat proti testování na zvířatech po celém světě – vystupovat proti němu, spojovat se se skupinami pro ochranu zvířat a podporovat je a propagovat, lobovat proti němu a šířit osvětu, dokud nebude testování na zvířatech minulostí.

Náš závazek k Boji proti testování na zvířatech také znamená, že má Lush rozličné postoje a zásady, kterými se řídíme. Zajišťují, aby naše podnikání v žádném bodě nezahrnovalo testování na zvířatech, a zároveň se snaží oslovovat veřejnost a pomáhat ukončení testování na zvířatech po celém světě.

Zajímají-li vás různé způsoby, jak jednáme v zájmu zvířat a pomáháme je chránit? Přejděte na níže uvedené odkazy, kde najdete další informace.

Jak nakupujeme ingredience, abychom zajistili, že kvůli nim netrpěla žádná zvířata.

Naše zásada

Přečtěte si naši zásadu zde

Jak testujeme své produktové receptury, abychom zajistili zákazníkům bezpečné produkty bez krutosti ke zvířatům.

Přečtěte si článek o alternativních metodách

S využitím financování od Lush organizuje organizace Ethical Consumer výroční ocenění, které odměňuje vědce a bojovníky celého světa, kteří pomáhají skoncovat s toxikologickým testováním na zvířatech.

Navštivte webové stránky Lush Prize

Finanční dary Charity Pot podporují úžasné lidi, kteří zasvětili své životy pomoci zvířatům.

Podívejte, koho už naši zákazníci prostřednictvím Charity Pot podpořili.

Pravidelně spolupracujeme se zavedenými skupinami na ochranu zvířat, jako jsou Animal Aid, Humane Society International atd.

Lush je cruelty free (bez krutosti) od svého založení

Alternativy k testování na zvířatech

Bojujeme proti testování na zvířatech, zkoušíme produkty na lidech – dobrovolnících – a pracujeme na vývoji alternativních metod testování in vitro ve spolupráci se společností XCellR8, zabývající se experimentováním na buněčných kulturách.

Konečně jsme dosáhli bodu, kdy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uznává některé alternativní testy. To znamená, že všechna historická data, která jsou získaná z experimentů na zvířatech a na něž se kosmetické společnosti stále spoléhají, mohou být nakonec nahrazena údaji, které jsou relevantní pro člověka. Při zkoumání tvrdé práce věnované úsilí o uznání a schválení metod testování bez použití zvířat pro legislativní účely se ukazuje, že i když existuje mnoho těch, kdo se jej snaží dosáhnout, stále není dost společností, které by tyto metody využívaly.

V roce 2013 společnost věnující se experimentování na buněčných kulturách s názvem XCellR8 vyhrála Lush Prize v kategorii Vzdělávání a začala upravovat a vyvíjet testy na buněčných kulturách jak pro produkty Lush, tak pro suroviny. To znamená, že můžeme začít budovat základnu znalostí a zkušeností v oblasti alternativního testování, která je zapotřebí k tomu, aby od nutnosti testování na zvířatech úplně upustilo více společností a autorit.

V Lush používáme k výrobě produktů řadu relativně jednoduchých ingrediencí. Víme, že naše přísady jsou bezpečné, nicméně testování za pomoci buněčných kultur znamená, že produkty a ingredience určené pro člověka jsou také skutečně testovány na lidech.

Metody bez využívání zvířat jsou k dispozici
Demonstrace testování na zvířatech – na lidech, ve výloze v Regent Street, 2012

REACH

REACH je evropská legislativa, která upravuje dovoz a výrobu chemických látek v Evropě. REACH za určitých podmínek nařizuje testování na zvířatech, takže znepokojuje skupiny na ochranu zvířat a společnosti, které se snaží dodržovat politiku netestování na zvířatech.

Legislativa REACH byla největším právním předpisem přijatým EU a byla tak komplikovaná, že ani po přijetí zákona nebylo jasné, jak bude implementována. Jedná se o vyvíjející se právní předpis a příklad vnějšího tlaku na naši zásadu o netestování na zvířatech.

Více o REACH.

Shark fin campaign
Audio player image

12:11