Voedselmoeras

Lush doneert €20.000 aan vier regeneratieve projecten van Nederlandse bodem

Voedselmoeras

In juni 2022 deed Lush’ Regeneration Fund (Re:Fund) een oproep aan lokale regeneratieve initiatieven om een aanvraag voor financiering in te dienen. Uit een groot aantal kwalitatief hoogwaardige aanmeldingen zijn vier projecten geselecteerd: Voedselpark Amsterdam, Den Food Bosch, Voedselmoeras, en Wad van waarde

Alle vier de initiatieven onderscheiden zich door de manier waarop zij regeneratieve technieken toepassen binnen hun specifieke omgeving, zoals het typisch Nederlandse veenlandschap, de lokale politieke context of de lokale economie. De initiatieven ontvangen een donatie ter waarde van €5.000 om hun project verder te brengen.

LEAVING THE WORLD LUSHER THAN WE FOUND IT

Het fonds Re:Fund is in 2018 opgericht met als doel om wereldwijd ecologische en sociale regeneratie te stimuleren. Het Re:Fund verstrekt kleine subsidies aan organisaties die verder gaan dan duurzaamheid en regeneratieve en op de natuur geïnspireerde principes in praktijk brengen.

Waar het bij duurzaamheid vooral draait om negatieve impact te verkleinen, focust regeneratie zich op het creëren van de positieve impact. Regeneratie kan worden gezien als een holistische benadering van het ondersteunen, creëeren of gebruikmaken van systemen die leven (inclusief niet-menselijk leven) en bronnen herstellen en in stand houden.

Ontwikkeling Den Food Bosch 2018-2022

De drie ethische principes die centraal staan bij permacultuur worden ook door Re:Fund gehanteerd: Earth Care, People Care, en Fair Share. Daarnaast is door Re:Fund een vierde principe toegevoegd: Animal Care. De vier geselecteerde projecten laten alle op een eigen wijze zien hoe met de natuur kan worden samengewerkt om elkaar te ondersteunen en versterken. 

Re:Fund Nederland is erg blij met en geïnspireerd door deze vier projecten van Nederlandse bodem, die op hun eigen manier, en vanuit verschillende perspectieven, regeneratie toepassen in hun specifieke omgeving. Hiermee doen zij belangrijke regeneratieve voorstellen die spannen van politiek tot landbouwtechnisch en gericht zijn op de balans tussen mens, dier, levensonderhoud, plant en planeet.”

Maria Walhout, Impact & Giving Coördinator bij Lush
Voedselpark Asmterdam - Lutkemeerpolder

OVER DE REGENERATIEVE PROJECTEN

Voedselpark Amsterdam
Stichting Grond van Bestaan diende een aanvraag in met betrekking tot Voedselpark Amsterdam, waarvan zij een van de initiatiefnemers zijn. Een kerndoel van Grond van Bestaan is het inspireren en activeren van burgers om plekken in de stad en het platteland om te zetten tot lokale ‘commons waar regeneratieve vormen van landbouw plaats kunnen vinden. Het voorstel voor een Voedselpark in Amsterdam, op de locatie van de Lutkemeerpolder – een gebied waarover al jaren actie wordt gevoerd – biedt een specifiek regeneratief voorstel voor zo’n commons, waarin de verbinding tussen mens en natuur kan worden versterkt, en de Amsterdammer in contact kan staan met de productie van hun voedsel.

Den Food Bosch
Nabij Den Bosch is Den Food Bosch te vinden: een experimenteel voedselbos van 0,8 hectare groot waar via een agro-ecologisch, meerjarig landbouwsysteem voedsel wordt verbouwd. Op regelmatige basis komen mensen van alle leeftijden en achtergronden naar het voedselbos om te leren of mee te werken. Daarnaast wordt door onder andere de HAS, WUR en het Nationaal Monitoringsprogramma van de Green Deal Voedselbossen praktisch onderzoek gedaan naar de biodiversiteit, de bodemkwaliteit, het water, en andere effecten van de regeneratieve technieken die er worden toegepast. Zo helpt Den Food Bosch om beter inzicht te krijgen in de effecten van voedselbossen op de gezondheid en het watervasthoudend vermogen van de bodem, en om verdere ontwikkelingen op het gebied van voedselbossen in Nederland te stimuleren.

Voedselmoeras
Coöperatie Voedselmoeras past regeneratieve technieken toe in de specifieke Nederlandse context van het veenweidegebied. In plaats van te polderen, kijkt Voedselmoeras hoe ze kunnen samenwerken met de natuur, waarbij permacultuur een rol speelt voor grondwaterzuivering, bescherming en herstel van de biodiversiteit, CO2-uitstootvermindering, lokaal ondernemerschap én de oogst van voedsel en grondstoffen. Om dit te kunnen bereiken moet de natuur de ruimte krijgen om haar gang te gaan, en wordt er gebouwd aan een omgeving waarin bijvoorbeeld insecten zich thuisvoelen. Daarbij onderzoeken ze of deze manier van telen een nieuw landbouwconcept kan worden.

Wad van waarde
Een regeneratief plan in een heel andere, maar even specifiek Nederlandse context, kwam vanuit Stichting House of Design. Met hun project Wad van waarde werken zij aan het ontwikkelen van een lokale circulaire maakindustrie rondom lokale hernieuwbare grondstoffen. Door de vraag naar vlas terug te brengen als alternatief voor (single-use) plastic, wil House of Design niet alleen een vervuilingsprobleem aanpakken maar ook vlas, wat van oudsher veel in het Waddengebied werd geteeld, terugbrengen naar het gebied. Het verbouwen van vlas heeft positieve effecten op de biodiversiteit en de bodemgezondheid. Op deze manier creëert House of Design een ‘waardeketenmodel’ dat waarde creëert voor mens, dier en milieu.

OVER RE:FUND

Sinds 2018 steunt Lush door middel van Re:Fund ecologische en sociale regeneratie overal ter wereld. Het Re:Fund verstrekt kleine subsidies aan organisaties die verder gaan dan duurzaamheid door regeneratieve en op de natuur geïnspireerde principes in praktijk te brengen. In 2020 – 2021 keerde Re:Fund in totaal zo’n £137.000 uit.

Naast het overkoepelende Re:Fund, waarmee wereldwijd projecten worden gesteund door middel van kleine subsidies, maakt ook de tweejaarlijkse Spring Prize, een prijzenfonds dat projecten beloont die streven naar milieu- en sociale regeneratie, deel uit van Lush’ giving. 

Sinds juni 2021 wordt in alle Lush-winkels in Nederland €0,20 gerekend voor de papieren draagtasjes. De opbrengst hieruit is over het afgelopen jaar opgespaard in een fonds voor Re:Fund Nederland. 

Re:Fund komt voort uit het Sustainable Lush (SLush) Fund en is onderdeel van het Lush Giving. Lees hier verder voor meer informatie over Re:Fund. 

OVER LUSH

Lush is een campagnevoerend cosmeticabedrijf dat zich sinds 2001 heeft gevestigd in Nederland met momenteel tien winkels en een onlineshop. Lush gebruikt haar ruim 900 winkels in 48 landen over de hele wereld als een platform om minder bekende sociale en milieukwesties onder de aandacht te brengen. 

Extra informatie

Download hier het hires beeldmateriaal. Neem voor meer informatie of interviewaanvragen contact op met Larissa Bergshoeff, via [email protected].

Audio player image

12:11