Onze giving

Het Lush Regenerative Fund, of Re:Fund

Sinds 2018

Het Regenerative Fund (Re:Fund) is in 2018 opgericht, en kwam voort uit het Sustainable Lush (SLush) Fund.

Re:Fund is ontstaan uit de wens toe te werken naar milieu- en sociale regeneratie, voorbij de grens van duurzaam.

Vanuit Re:Fund keren we fondsen uit aan projecten binnen drie categorieën: rampen & ontheemding, permacultuur & agro-ecologie, en herbronning & biodiversiteit. Elke categorie heeft haar eigen coördinator en besluitvormingscommissie.

De tweejaarlijkse Spring Prize maakt deel uit van Re:Fund. Met deze publieksprijs willen we wereldwijd bewustwording creëren voor regeneratie en de koplopers op dit gebied belonen. Re:Fund werkt vanuit nauwe vertrouwensrelaties met groepen. Op het moment werken we daarom op basis van uitnodiging en voornamelijk via het netwerk dat we door de jaren heen hebben opgebouwd.

Aan de Spring Prize is een nieuw onderzoeksproject toegevoegd: Springboard, dat zich bezighoudt met een analyse van het wereldwijde regeneratieve netwerk om zo aanknopingspunten voor meer support te vinden.

Het Rampen & Ontheemding-fonds ondersteunt gemeenschappen die zijn getroffen door conflicten of milieucrises – of ze nu hun huis moesten verlaten of hun bestaan ter plekke opnieuw moesten opbouwen. In samenwerking met lokale, kleine organisaties stimuleert het R&O-fonds regeneratieve projecten die door gemeenschappen worden geleid, binnen de overlappende humanitaire en ontwikkelingssectoren.

Een van de belangrijkste opgaven op dit moment is de hervorming van huidige landbouwmethoden en bedrijfsvoering op het land. Het Permacultuur & Acro-ecologie-fonds beloont demonstratiesites die laten zien wat er mogelijk is; capaciteitsopbouw voor meer kennis en vaardigheden bij mensen; en ondernemerschap voor de ontwikkeling van financieel gezonde, sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorden bedrijven.

Herbronning & Biodiversiteit draait om het leven (wilde dieren) en de liefde van mensen voor de natuur. Het fonds helpt bij de bescherming en het herstel van beschadigde en bedreigde habitats en soorten, en ondersteunt gezonde relaties tussen mens en natuur in het algemeen.

Voorbeelden van projecten

R&O – Green ReLeaf

De Filipijnse organisatie Green ReLeaf ondersteunt door middel van permacultuur en vredesopbouw gemeenschappen die zijn geraakt door geweld of milieurampen. Hun twee belangrijkste projecten richten zich op internally displaced peoples (IDP’s) in Marawi die door aanvallen van religieuze extremisten zijn getroffen, en IDP’s van wie de huizen zijn verwoest door de tropische cycloon Haima.

P&A – Karambi

Karambi Group of People with Disabilities (KaGPWD) opereert in het westen van Oeganda. De organisatie helpt mensen met een beperking weerbaarder te maken en steunt regeneratieve projecten die voor meer voedselzekerheid zorgen. KaGPWD geeft op scholen en binnen gemeenschappen trainingen over permacultuur. Daarnaast promoot de organisatie permacultuurtechnieken die in de regio bijdragen aan meer voedselzekerheid, milieubescherming en bestrijding van ondervoeding en armoede.

H&B – Guyra Paraguay

Het weinige dat van de Atlantisch Woud is overgebleven (7%) kent nog altijd een grote biodiversiteit – op de Amazone na de grootste ter wereld. Guyra Paraguay probeert het op een na grootste (en meest bedreigde) overgebleven deel in Paraguay te redden: het San Rafael National Park van 73.000 hectare groot. De organisatie doet dit door herbebossing van 15 hectare aangetast land en het planten van 12.000 inheemse bomen. Daarnaast richt Guyra Paraguay zich op bescherming van de landrechten van de Mby’a Guarani-gemeenschap en verbetering van de veiligheid in de regenwouden.

De Spring Prize

De Lush Spring Prize is een tweejaarlijks prijzenfonds van £200.000 (meer dan €230.000) dat projecten beloont die streven naar milieu- en sociale regeneratie, binnen een gemeenschap waarin mens en milieu in harmonie samengaan.

Het prijzenfonds wordt verdeeld over elf projecten binnen vier categorieën: Intentional Projects, Young Projects, Established Projects en een Influence Award, voor organisaties die een grote impact hebben op het gebied van regeneratie en verder.

Volg de Spring Prize op Instagram, Facebook en Twitter.

Play video
Bekijk Spring Prize-winnaars

In detail

Ethical Consumer

De Lush Spring Prize is een samenwerking tussen Lush Fresh Handmade Cosmetics en Ethical Consumer, een onafhankelijke non-profit coöperatie gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk.

Springboard

Springboard is een klein fonds en onderzoeksproject dat zich richt op een analyse van het wereldwijde regeneratieve netwerk. Door samen te werken met eerdere aanvragers van de Spring Prize en hun werk te bestuderen, weten we beter waar we met onze (financiële) support voor de grootste impact kunnen zorgen.

Audio player image

12:11