Fighting Animal Testing

Een voortdurende campagne tegen het gebruik van dierproeven

Lush-waarden

Al voor we onze eerste winkel openden, strijdt Lush tegen het nutteloze gebruik van dieren in cosmetica-tests. Die strijd voeren we vandaag de dag nog steeds.

Om te zorgen dat onze nieuwe producten ook veilig zijn voor onze klanten en goed werken, testen we deze eerst op vrijwilligers. Daarnaast kiest Lush voor geavanceerde testmethodes waarbij gebruik wordt gemaakt van culturen van menselijke cellen en nagemaakte huid- en oogmodellen. Deze tests zijn niet alleen diervriendelijk: vergeleken met ouderwetse dierproeven leveren ze veel betere informatie op over de effecten van ingrediënten op mensen.

Onze kernwaarde

We gebruiken geen grondstoffen die dierlijke bijproducten bevatten en daarmee ongeschikt zijn voor vegetariërs. Ook kopen we alleen grondstoffen in bij bedrijven die niet betrokken zijn bij dierproeven en dit in de toekomst ook niet van plan zijn. Wij geloven dat het testen op dieren onacceptabel is. Veiligheid staat bij Lush voorop. Maar wij weten dat we veilige, effectieve producten kunnen maken zónder het gebruik van dierproeven.

We legden een aantal jaren geleden een cut-off date voor leveranciers vast: 1 juni 2007. Na deze datum werkt Lush niet (meer) samen met leveranciers die op welke manier dan ook gelinkt kunnen worden aan dierproeven, tenzij zij volledig afstand nemen van het in de toekomst testen op dieren en overstappen op in vitro: de techniek waarbij een bepaalde procedure wordt uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving buiten het lichaam van een levend organisme.

Dan is er de Europese verordening REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals), die gaat over de productie en het gebruik van chemische stoffen en de mogelijke gevolgen voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Lush wil leveranciers blijven aanmoedigen niet te testen op dieren en alternatieve testmethodes te financieren.

Vanaf dag 1 is ons anti-dierproefbeleid verankerd in ons bedrijf. Wij willen de wereld laten zien dat het mogelijk is om producten te bedenken, te produceren en op de markt te brengen die aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoen, zonder ooit op dieren te testen. De oprichters van Lush legden dit beleid in juni 1993 vast toen zij de voorloper van Lush runden, Cosmetics To Go. Hetzelfde anti-dierproefbeleid werd bij de oprichting van Lush in 1995 ingesteld en is altijd gebleven.

Weet je hoe jouw cosmetica zijn getest?
100%

van onze producten is op mensen getest, niet op dieren

De strijd tegen dierproeven gaat door

Ons standpunt tegenover het testen op dieren is in de afgelopen allesbehalve veranderd. “Fighting Animal Testing” is niet alleen een Lush- standpunt of -beleid: het is een levensdoel en de kernwaarde van ons bedrijf. Lush zal zich wereldwijd blijven inzetten tegen dierproeven – we zullen ons erover uitspreken, samenwerken met dierenorganisaties voor extra aandacht, ertegen lobbyen en bewustzijn over het onderwerp blijven creëren – tot het testen op dieren tot het verleden behoort.

Ons anti-dierproefbeleid heeft invloed op en is verbonden met onze andere waarden en overige beleidsbepalingen. Dit om er zeker van te zijn dat elk segment in ons bedrijf dierproefvrij is en om ons geluid aan de rest van de wereld te laten horen, zodat iedereen ons kan helpen om het testen op dieren uit te bannen.

Bekijk onderstaande links om te zien hoe we ons op verschillende manieren inzetten voor dierenwelzijn.

Hoe we onze ingrediënten inkopen, zodat we zeker weten dat tijdens het productieproces geen dieren hebben geleden.

Ons inkoopbeleid

Hoe we onze formules testen op effectiviteit en veiligheid, zonder gebruik te maken van dierproeven.

Zo testen wij onze producten

Lush Prize is een prijzenfonds dat tweejaarlijks wordt uitgereikt. Samen met Ethical Consumer Research Organisation beloont Lush onderzoekers in hun zoektocht naar technieken die dierproeven overbodig maken.

Bezoek de Lush Prize-website

Bekijk welke dierenorganisaties en andere goede doelen we met Charity Pot hebben gesteund.

Lush is sinds de oprichting cruelty-free

Alternatieven voor dierproeven

We voeren campagne tegen dierproeven, testen onze producten op echte mensen en investeren in in-vitrotestmethodes zoals die van onderzoekslaboratorium XCellR8.

Inmiddels worden enkele alternatieve tests door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) erkend. Dit betekent dat alle historische gegevens afkomstig van dierproeven en waar cosmetische bedrijven nog steeds op vertrouwen, uiteindelijk kunnen worden vervangen door gegevens die relevant zijn voor mensen. Enig speurwerk laat zien dat nog lang niet genoeg bedrijven van alternatieve testmethodes gebruikmaken, ondanks de grote inzet van velen voor acceptatie en goedkeuring.

In 2013 won XCellR8 de Trainee Award van de Lush Prize. Het bedrijf houdt zich bezig met innovatieve in-vitrotests voor cosmetica, waarbij geen dier aan te pas komt. XCellR8 ontwikkelde nieuwe testmethodes voor zowel Lush-producten als grondstoffen, en paste bestaande methodes aan. Dit houdt in dat we een basis van kennis en ervaring op het gebied van alternatieve testmethodes kunnen opbouwen. Met deze basis kunnen we andere bedrijven en autoriteiten ertoe brengen de noodzaak van dierproeven te laten vallen.

We gebruiken verschillende, relatief eenvoudige ingrediënten voor onze producten. We weten dat onze ingrediënten veilig zijn, en testmethodes met menselijke cellen betekent dat producten en ingrediënten die bedoeld zijn voor mensen, ook daadwerkelijk op mensen zijn getest.

Er zijn alternatieven voor dierproeven beschikbaar
Livedemonstratie in Regent Street, Londen in 2012

REACH

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen in Europa. In een aantal gevallen stelt REACH dat dierproeven verplicht zijn. Dit heeft effect op dierenwelzijnsorganisaties en bedrijven die streven naar een dierproefvrij beleid.

REACH is de grootste verordening die door de Europese Unie is aangenomen en is zo complex dat na de invoering niet geheel duidelijk was hoe de verordening moest worden geïmplementeerd. Het is een stuk regelgeving die zich nog steeds ontwikkelt; een voorbeeld van de externe druk op ons anti-dierproefbeleid.

Shark fin campaign

Further reading

Freedom Of Movement

Audio player image

12:11