Anti-dierproeven

Ons anti-dierproefbeleid

Onze strijd tegen dierproeven

Lush test niet op dieren, we gebruiken geen grondstoffen die dierlijke bijproducten bevatten en daarmee ongeschikt zijn voor vegetariërs. Ook kopen we alleen grondstoffen in bij bedrijven die niet betrokken zijn bij dierproeven en dit in de toekomst ook niet van plan zijn. Wij geloven dat het testen op dieren onacceptabel is. Veiligheid staat bij Lush voorop. Maar wij weten dat we veilige, effectieve producten kunnen maken zónder het gebruik van dierproeven.

We legden een aantal jaren geleden een cut-off date voor leveranciers vast: 1 juni 2007. Na deze datum werkt Lush niet (meer) samen met leveranciers die op welke manier dan ook gelinkt kunnen worden aan dierproeven, tenzij zij volledig afstand nemen van het in de toekomst testen op dieren en overstappen op in vitro: de techniek waarbij een bepaalde procedure wordt uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving buiten het lichaam van een levend organisme.

Dan is er de Europese verordening REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals), die gaat over de productie en het gebruik van chemische stoffen en de mogelijke gevolgen voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Lush wil leveranciers blijven aanmoedigen niet te testen op dieren en alternatieve testmethodes te financieren.

Vanaf dag 1 is ons anti-dierproefbeleid verankerd in ons bedrijf. Wij willen de wereld laten zien dat het mogelijk is om producten te bedenken, te produceren en op de markt te brengen die aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoen, zonder ooit op dieren te testen. De oprichters van Lush legden dit beleid in juni 1993 vast toen zij de voorloper van Lush runden, Cosmetics To Go. Hetzelfde anti-dierproefbeleid werd bij de oprichting van Lush in 1995 ingesteld en is altijd gebleven.

Further reading

Fighting Animal Testing

Audio player image

12:11