A Lush Etikai Chartája

A Lush Etikai Chartája

A Lush Etikai Chartája

A Lush szellemisége

A Lush „Hiszünk” nyilatkozatában kijelentjük: „Hiszünk abban, hogy a boldog emberek boldog szappanokat készítenek, szívüket-lelküket beleadják a termékekbe és hogy így édesanyáinkat is büszkévé tehetjük”.

De nem csak édesanyáinkat tölti el büszkeség a munkánk láttán: a Lush dolgozói is büszkék a vállalat eredményeire és az alapvető értékeit a magukénak érzik.  A vállalat iránti büszkeségünk és a Lush-nál végzett egyéni hozzájárulásunk remek munkához és más cégeknél nem tapasztalt lojalitáshoz, valamint az alkalmazottak és az ügyfelek nehezen megszerezhető bizalmához vezet.

Tudjuk, hogy sok ember az értékeink miatt jött hozzánk dolgozni.  Sokak számára a Lush olyan hely, amely a legjobban képviseli személyes értékeiket, a számukra fontos dolgokat vagy világnézetüket – egy olyan társaság, amely arra törekszik, hogy az emberek, a bolygó vagy az állatok kizsákmányolása nélkül végezze üzleti tevékenységét. A Lush az idők során izgalmas és sokféle emberek és vélemények „ökoszisztémája” lett. Talán a legnagyobb erősségünk az, hogy meleg és barátságos otthont tudunk teremteni, egy biztonságos környezetet, ahol elfogadjuk és támogatjuk a különbözőséget. Olyan kisebbségek tagjait is foglalkoztatjuk, akik menedéket leltek nálunk az előítéletek, a zaklatás vagy szociális kirekesztés elől.  Ennek a széleskörű és sokszínű csoportnak a tagjai mind helyet találnak a Lush-családban, ahol olyan szerepet töltenek be, amelynek személyes értéke és jelentése van, miközben a nagy egészhez is hozzájárulnak.

Bármilyen pozícióban is vagy, ahogyan a múltban is tettük, most is mindannyiunknak együtt kell tennünk a jövőért, hogy a Lush alapjaira építsünk, és előmozdítsuk a kreativitás, a kereskedelem, az ügyfélszolgálat és a vállalati integritás minden aspektusát.  Az, hogy a Lush ebben a világban és korban továbbra is élénk, releváns, jelentőségteljes szerepet töltsön be, azt is jelenti, hogy folytatnunk kell az innovációt és a változtatásokat, miközben hűek maradunk az értékeinkhez és biztosítjuk, hogy a Lush olyan hely maradjon, amelyre mindannyian büszkék vagyunk, és munkánkkal ehhez mindannyian hozzáteszünk.

Legyen szó vásárlóról vagy részvényesről, mindannyian elvárjuk, hogy a Lush innovációt hozzon létre, alkalmazkodjon a változó világ kihívásaihoz és szembenézzen velük – azzal az általános elvárással, hogy a színvonalalat inkább emeljük, ne pedig csökkentsük.

DOLGOZÓI KONZULTÁCIÓ AZ ETIKAI ALAPELVEKRŐL

A Lush Dolgozói Juttatások Alapjának (EBT) egyik fő célja az alapvető értékek védelme, amelyek lehetővé teszik számunkra etikai normáink fenntartását. E célból az EBT-n keresztül folyamatokat vezetünk be annak biztosítása érdekében, hogy ne hozzunk olyan döntéseket, amelyek sérthetik vagy lényegesen befolyásolhatják az etikai gyakorlatunkat anélkül, hogy előzetesen figyelembe vennénk valamennyi, a Lush-vállalatnál dolgozó munkatárs véleményét.  Ez azt is lehetővé teszi, hogy mindannyian alapos tájékoztatást kapjunk az esetleges főbb javasolt változtatásokkal kapcsolatos kérdésekről, hogy érdemben hozzájáruljunk a döntéshez, és a vállalat vezetői megalapozott döntést hozzanak mindenki véleményének figyelembevételével.

Vannak bizonyos értékek vagy alapelvek, amelyeket a filozófiánkban olyannyira alapvető fontosságúnak tekintünk, hogy azokat a megfelelő megfontolás és konzultáció nélkül nem szabad megváltoztatni.  Ha a Lush igazgatói úgy vélik, hogy egy ilyen változás valószínű (és ez semmiképpen nem korlátozza a mérlegelési jogkörüket, és nem készteti őket arra, hogy bármelyikük megsértse az igazgatói feladatát vagy a titoktartási kötelezettségét), akkor felkérik az EBT megbízottjait (az EBT Megbízottakat), hogy kérdezzék meg a Lush Csoport dolgozóinak a véleményét, és amikor a javasolt változással kapcsolatos lépéseket mérlegelik, arra törekednek, hogy ezeket az álláspontokat figyelembe vegyék.  A Lush kérése esetén az EBT Megbízottak megkérdezik a Lush Csoport összes, az adott időben a Lush üzleti tevékenységének valamennyi országának bérlistáján szereplő alkalmazottat, hogy megítélésük szerint a javasolt változtatások az etikai alapelveinket sértik vagy lényegesen módosítják-e. Ezek a kulcs alapelvek a következők:

Állatkísérletek

A Lush soha nem végez állatkísérleteket és nem is ad erre megbízást. Ezenkívül mindig olyanoktól szerezzük be az összetevőket, akik nem tesztelnek állatokon. Amennyiben törvények és rendeletek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az állatkísérletek elhagyását, azokat megkérdőjelezzük, és minden piacon küzdünk a valóban erőszakmentes jogszabályokért.

A Lush vegetáriánus cég

Csak vegetáriánus összetevőket használunk a termékekben.  Elkötelezettek vagyunk amellett is, hogy mindig szerepeljen vegán választási lehetőség is a kínálatunkban.

Céges adópolitika

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy a megfelelő adóösszeget időben megfizetjük minden országban, ahol a Lush működik. Az aktuális írásos adópolitikánk kérésre elérhető.

A Lush kampányoló cég

A Lush aktív kampányokat folytat az állatjogok, az emberi jogok és a környezetvédelem terén. A Lush valamennyi szerződéses területétől elvárjuk, hogy valamely alapvető értékünk érdekében évente legalább egyszer kampányoljon az üzletein és a weboldalán keresztül.

Méltányos bérek az alkalmazottak számára

A Lush elkötelezi magát amellett, hogy a tevékenysége szerinti országokban meghaladja a kormány által meghatározott minimálbért és minimum munkafeltételeket.

Mindig mindenkit szívesen látunk

„Mindenkit mindig szívesen látunk” szándéknyilatkozatunk alapján a vezérelvünk a sokszínűség és az elfogadás az alkalmazottak és a vásárlók tekintetében is, és szeretnénk valóban olyan hely lenni, amely mindenkit befogad. A Lush mindig arra törekszik, hogy az embereket előítélet vagy megkülönböztetés nélkül támogassa a készségeikben, képességeikben és lehetőségeikben.

Elkötelezettség az átláthatóság és a külső auditok mellett

A Lush rendszeresen ad megbízást harmadik felek általi auditokra, melyek az állatkísérletekről szóló politikáját, az etikai működését, valamint a környezetvédelmi gyakorlatát vizsgálják, és rendszeres üzleti auditokat is végez.

Fejlődő etikai értékek és alapelvek

A fentiek mellett van néhány további, a Lush etikai szellemisége számára ugyanilyen létfontosságú alapérték, amelyeket idővel lehet, hogy újradefiniálunk, mivel hatással vannak rájuk a technológiai újdonságok, a világ változásai, valamint az újonnan elérhető találmányok és megoldások. Ezekhez az alapértékekhez célokat és irányelveket határozunk meg, amelyek időről időre változnak, hogy tükrözzék az előrelépéseket és változásokat.

Élő bolygó

A Lush hiszi, hogy a természeti világ része, ezért a hatásának – legyen szó akár a felhasznált összetevőkről, akár az áruk gyártásának és szállításának megoldásáról vagy az energiatermelés módjáról – többet kell visszaadnia, mint amennyit igényel.

Tisztességes üzleti megállapodások a beszállítóinkkal

Hisszük, hogy a tisztességes kereskedelem olyan párbeszédre, átláthatóságra és tiszteletre épülő kereskedelmi partnerkapcsolat, amely nagyobb méltányosságot, a termelők aktív támogatását, és a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és gyakorlatának megváltoztatásáért folytatott kampányolást is jelent.

A termékminőség, az alapértékek, a vásárlói elégedettség megőrzése és a nyereség egyaránt fontos

A Lush hisz a profitszerzés jogában, de ha jelentősebb üzleti döntésekre és változtatásokra kerül sor, a Lush alapértékeit mindig megvitatjuk és szem előtt tartjuk.  A Lush vállalata kiegyensúlyozottságra törekszik, és mindig úgy igyekszünk profitot termelni, hogy közben az alapértékeket is fenntartsuk.

Friss és kézzel készített

Célunk, hogy innovatív és hatékony termékekből álló kínálatot állítsunk elő kézzel, friss alapanyagok felhasználásával, azzal a szándékkal, hogy végül teljes mértékben kiiktassuk a szintetikus tartósítószerek használatát.

Pucér termékek

A csomagolás használatának minimalizálására irányuló célunk azt jelenti, hogy mindig törekszünk a csomagolásmentes termékek feltalálására és tökéletesítésére.

Digitális etika

A Lush mindig arra fog törekedni, hogy tiszta lelkiismerettel legyen jelen a folyamatosan fejlődő digitális világban.  A nyílt forráskódú technológiákat mindenbe beleépítjük, amit tervezünk, megalkotunk és forgalomba hozunk. Kutatásainkat és kódjainkat visszaadjuk a nyitott közösségeknek.  Ahol csak lehetséges, elkötelezzük magunkat olyan konfliktusoktól mentes alapanyagokból álló hardverek használata mellett, amelyek nagy teljesítményűek, de alacsony az energiafelhasználásuk és megújuló zöld energiával működnek. Gondoskodunk arról, hogy a Lush személyzeti és ügyféladatai titkosítottak, biztonságosak és átláthatók legyenek. Vásárlóinknak és munkatársainknak joguk van tudni, hogy milyen információikat kezeljük.

Megújuló energia

A világ energiaigénye tekintetében a fosszilis tüzelőanyagokra és az atomenergiára való múltbeli támaszkodás problémákat okozott.  Kutatjuk és előnyben részesítjük az új energiaforrások és megoldások fejlesztéseit, amint azok elérhetővé válnak.

Újrahasznosított alapanyagok

Ha nem tudunk mindent csomagolásmentessé tenni, akkor a cél, hogy a csomagolást igénylő termékeknél a rendelkezésre álló legjobb és leginnovatívabb, minimális lábnyomú, újrahasznosított vagy újra felhasznált anyagokat alkalmazzuk.

Környezetvédelmi irányelvek

A Lush mindig törekszik kihívások elé állítani magát. Célunk, hogy csökkentsük és minimalizáljuk a lábnyomunkat olyan irányelvekkel, amelyek megfelelnek a változó és folyamatosan alakuló világhelyzet igényeinek. Kihívásokat tűzünk ki magunk elé olyan területeken, mint a légi közlekedés, az energiafelhasználás, az újrahasznosítási arányok, a környezetszennyezés és a hulladékkibocsátás.

AZ ETIKAI CHARTA BIZOTTSÁG

Az Etikai Charta Bizottság összehívása

Ha bármely Lush Csoportbeli vállalat alkalmazottja a Lush tevékenysége szerinti bármely országban aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jelen Etikai Charta egyik alapvető értékét vagy alapelvét nem tartja be a Lush Csoport valamely vállalata (kivéve, ha ezt az aggályt ésszerűen megalapozatlannak tartják vagy annyira minimális, hogy nem jelenti a Charta megsértését), az EBT Megbízottak összehívnak egy bizottságot (az Etikai Charta Bizottságot) annak eldöntésére, hogy az aggodalom tárgyát képező intézkedések, javasolt intézkedések vagy mulasztások az Etikai Charta megsértésének jogos kockázatát jelentik-e.

Az Etikai Charta Bizottság tagjai

Az Etikai Charta Bizottság minden alkalommal való összehívásakor a tagok két, a kiskereskedelmi üzletben dolgozó alkalmazottból, a gyártó üzletben dolgozó személyzet két tagjából és két vevőből állnak, akiket véletlenszerűen választanak ki.  A Bizottság elnöke, akinek nincs szavazati joga, az egyik EBT Megbízott lesz.

Információk biztosítása a Bizottság számára

Az EBT Megbízottak a lehetőségekhez mérten minden információt biztosítanak az adott alapértékkel kapcsolatban a Bizottság tagjainak a Lush Csoport érintett vállalata tevékenységéről, amelyre észszerűen szükségük lesz a döntés meghozatalához.

A Bizottság döntései és a következő lépések

A Bizottság ezután egyszerű többségi szavazással dönt arról, hogy a Lush Csoport érintett cége az Etikai Charta szellemében működik-e vagy sem:

  • ha a Bizottság úgy dönt, hogy a cég az Etikai Charta szellemében működik, akkor nem hoz további intézkedéseket; viszont,
  • ha a Bizottság úgy dönt, hogy az érintett cég oly módon folytatja tevékenységeit, hogy az az Etikai Charta megsértésének minősül, vagy valószínűleg ahhoz vezet, akkor az EBT Megbízottak értesítik a Lush Cosmetics Limited igazgatótanácsát (vagy bármely más vállalatot, amely az adott időpontban a Lush Csoport anyavállalata lehet) („az Igazgatótanács”) a jogsértésről vagy a valószínű jogsértésről, és az Igazgatótanács – amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható – figyelembe veszi a Bizottság véleményét, amikor a jogsértés vagy valószínű jogsértés alapján meghozandó intézkedésről dönt.

Az alkalmazottak értesítése

Ha az Etikai Charta Bizottságot bármikor összehívják, az EBT Megbízottak értesítik az összes, az adott időpontban a Lush Csoport összes vállalatának a bérlistáján szereplő alkalmazottat arról hogy a Bizottságot összehívták, valamint az általuk hozott döntésről.

AZ ETIKAI CHARTA MÓDOSÍTÁSA

Tudjuk, hogy a Lush Csoport üzleti tevékenysége és a világ, amelyben a tevékenységét folytatja, fejlődik és változik.  A Lush Etikai Charta időről időre módosítható, hogy tükrözze ezt a fejlődést, feltéve, hogy a fentiekben meghatározott alapvető etikai értékek vagy a változó etikai értékek egyike sem lesz eltávolítva, figyelmen kívül hagyva vagy módosítva oly módon, hogy az az EBT létrehozásának időpontjában már ne feleljen meg az Etikai Charta szellemének vagy az alkalmazottakkal folytatott előzetes konzultáció nélkül ne támogassa azt.

Hilary Jones        Simon Constantine       Jack Constantine       Karl Bygrave

2018. február 8.

* (and it would not in any way fetter their discretion or cause any of them to be in breach of their directors’ duties or any duty of confidentiality to do so)

Audio player image

12:11