LUSH je první kosmetickou společností na světě, která přešla na Prevented Ocean Plastic™

Doposud se podařilo jej využít na více než tři miliony plastových lahví* v rámci zásobování prodejen ve spojeném království.

Britská kosmetická společnosti LUSH neustále hledá způsoby, jak inovovat obaly, zejména pokud pomáhají v její misi „zanechat svět krásnější, než jsme jej našli (Leave the world lusher than we found it“. V rámci toho celosvětově zavádí Prevented Ocean Plastic™.

Lush používá 100% recyklovaný PET na své průhledné lahvičky již více než deset let a toto je další významný krok. Společnost Lush zavedla certifikovaný recyklovaný plast Prevented Ocean Plastic™ na své 100ml, 250ml a 500ml lahve nejprve ve Velké Británii, a sice ve spolupráci se svým dodavatelem Spectra Packaging. Manufaktury Lush v Německu a Chorvatsku již zavedly Prevented Ocean Plastic™ pro tyto velikosti lahví rovněž a Lush Severní Amerika a Japonsko budou následovat později v tomto roce, přičemž každá z těchto manufaktur spolupracuje se svými lokálními výrobci lahví. Na lahvích o objemu 1 l se na všech trzích stále pracuje a na výrobu z Prevented Ocean Plastic™ přejdou později v letošním roce. Tím Lush dosáhne zavedení Prevented Ocean Plastic™ na svých trzích po celém světě.

Pokaždé, když si zákazník domů odnese Lush výrobek v průhledné plastové lahvi označené ochrannou známkou POP, pomáhá chránit mořské ekosystémy a pobřežní komunity, které jsou v ohnisku dopadů znečištění oceánů plasty.

Prevented Ocean Plastic™ používaný na výrobu průhledných lahviček Lush vzniká recyklováním plastu, který byl sesbírán v Indonésii, oblastech do vzdálenosti 50 km od pobřeží oceánu nebo významných vodních cest, a který by se jinak mohl dostat do oceánů a znečistit je. Indonésie byla označena za rizikovou oblast, protože v zemi chybí infrastruktura pro nakládání s odpady a jejich recyklaci. Kombinací cestovního ruchu, rostoucího počtu obyvatel a nedostatku kolektivních iniciativ vzniká značné riziko znečištění ekosystémů plasty.

Plasty jsou sesbírány, odvezeny do sběrných středisek a poté putují do recyklačních závodů a k výrobcům obalů, kteří je pak dovávají společnosti Lush a dalším maloobchodníkům, kteří je před využitím opatří svými etiketami.

„Iniciativa Prevented Ocean Plastic™ je pro společnost Spectra Packaging nesmírně důležitá. V našich srdcích zaujímá zvláštní místo, protože poskytuje proaktivní řešení boje proti znečištění oceánů plasty a představuje hmatatelný socioekonomický přínos pro obyvatele ohrožených regionů, kteří nesou hlavní tíhu jeho dopadu. Příležitost spolupracovat s pokrokově smýšlejícím partnerem, jako je společnost Lush, ilustruje společnou touhu sladit naše vize s cílem dosáhnout pozitivní změny. Spoluprací na těchto společných cílech mohou partnerství, jako je to naše, přinést pozitivní dopad.“ – Jonathan Powell, obchodní ředitel společnosti Spectra Packaging

„Přínos programu Prevented Ocean Plastic™ komunitám v oblastech s vysokým rizikem znečištění plasty, prevence znečišťování oceánu plastem, stejně jako rozvoj transparentnosti dodavatelského řetězce, to vše je rozhodně v souladu s naším prohlášením a snahou ‚zanechat svět krásnější, než jsme jej našli‘. Cítím se poctěna, že mohu pracovat s tak zapálenou a inspirativní skupinou lidí, kterým záleží na lidech a životním prostředí.“ – Karolina Michalska, kreativní nákupčí, LUSH

Karolina MIchalSKA, kreativní nákupčí, LUSH
80%

plastů znečišťujících naše oceány pochází z pevninských zdrojů v rozvojových pobřežních komunitách (1).

Nejenže projekt Prevented Ocean Plastic™ aktivně bojuje proti dalšímu znečišťování oceánů, ale zákazníci na 17 trzích světa mohou obaly od svých Lush produktů vracet v rámci programu Bring it Back („Přines zpátky“), jehož prostřednictvím jsou zodpovědně recyklovány. (Zákazníci  mohou donést zpět do obchodu plastové obaly od Lush produktů v jakémkoli množství, a pokud splňují podmínky, dostanou za každý z nich 10 Kč slevu z dalšího nákupu.

Od spuštění recyklačního programu Bring it Back roku 2021 bylo celosvětově vráceno 2,27 milionu jednotlivých kusů obalů, které se tak nestaly plastovým odpadem (celkem 55,5 tuny, což odpovídá hmotnosti 63 ledních medvědů).

Lush Green Hub ve Velké Británii je budova, která demonstruje závazek společnosti Lush a její investice do hledání řešení pro materiály jinak považované za odpad. Díky šesti základním týmům, které v Green Hubu spolupracují, vytváří Lush oběhové hospodářství, snaží se uzavřít cyklus obalů a vodního odpadu a nacházet řešení pro opětovné používání, repasování, opravy a recyklaci materiálů ze všech oblastí svého podnikání.

Program rozvíjí efektivní infrastrukturu pro nakládání s odpady, vytváří spolehlivé příležitosti k výdělku s důstojnými pracovními podmínkami pro místní obyvatele a poskytuje certifikované sledovatelné recyklované plasty prvotřídní kvality na světové trhy, a zároveň při tom bojuje proti znečišťování oceánů.

Stejně jako Lush má i program POP přísné etické normy inspirované iniciativou Ethical Trading Initiative – přední aliancí společností, odborů a nevládních organizací, které prosazují práva zaměstnanců po celém světě. Program POP vytvořil dodavatelský řetězec recyklovaného plastu s pozoruhodnou zpětnou vysledovatelností, která nám umožňuje vysledovat původ surového materiálu až ke komunitám, kde vzniká, či po třídící a recyklační centra, kde se zpracovává. Jsme svědky neuvěřitelného dopadu tohoto programu, který jako celek zabraňuje tomu, aby se každý měsíc do oceánu dostalo více než 1 000 tun plastů.

Znečištění oceánů plasty neúměrně zasahuje rozvojové země. Rostoucí životní úroveň umožňuje lidem v odlehlých komunitách s nízkými zdroji přístup k většímu množství jednorázových plastových předmětů, zatímco složité geografické překážky a nedostačující sběrné služby ztěžují účinné nakládání s odpady.

Zároveň rozvinuté země, které produkují více plastového odpadu na obyvatele, vyvážejí své recyklovatelné materiály právě do rozvojových zemí, přestože v nich chybí potřebné účinné systémy nakládání s odpady. To vše tedy ve výsledku znamená, že tyto komunity s nedostatečnými zdroji nesou břemeno ochrany našich oceánů před znečištěním plasty. Program POP proto vyvinul komplexní preventivní řešení – vybudoval efektivní infrastrukturu pro nakládání s odpady, která dříve chyběla, a bude se dále rozšiřovat a podporovat oběhové hospodářství v oblasti plastů, vytvářet spolehlivé příležitosti k výdělku s důstojnými pracovními podmínkami pro místní obyvatele, očišťovat přírodu a dodávat na světové trhy certifikované sledovatelné a recyklované plasty prvotřídní kvality.

Kromě toho, že se společnost Lush se zavázala převzít plnou odpovědnost za obaly, které produkuje, je její dlouhodobou prioritou vyvíjet inovativní bezovalové produkty, známé jako „nahaté“. Mo Constantine, spoluzakladatelka Lush, vynalezla mnoho nyní běžně používaných bezobalových výrobků, které dnes vídáme u mnoha značek, včetně šampuku (tuhého šamponu) v roce 1988, koupelové bomby v roce 1989 a pěny do koupele v roce 1995.

V roce 2023 vyrobil Lush celosvětově 2 712 842 šampuků, čímž předešel použití 8 138 526 plastových lahví.

Poznámky pro redakci:

*vypočítáno na základě průměrné hmotnosti 20 g na jednu láhev sebranou v Indonésii. Vážení provedené v červenci 2023 v rámci dodavatelského řetězce Prevented Ocean Plastic™ v jihovýchodní Asii, včetně čirých/světlých a světle modrých tříd materiálu, bez uzávěrů a etiket.

Zdroje: Jambeck,J.R., Andrady, A., Geyer R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T Wilcox, c., Lavender Law, K., (201s). Plastic waste inputs from land into the., ocean, Science, 347, s. 768-m. (1)

O společnosti Lush
Lush založilo šest spoluzakladatelů v roce 1995 v Poole ve Velké Británii. Společnost Lush je poháněna inovacemi a etikou a je známá vynalézáním, výrobou a maloobchodním prodejem čerstvé, ručně vyráběné kosmetiky, jako jsou šumivé bomby do koupele, zubní pasta v tabletkách nebo šampuky.

Lush je kosmetická společnost s aktivistickým srdcem, jejímž posláním je vyrábět produkty pro každou potřebu a vést kosmetickou revoluci za záchranu planety. Hlavním cílem je „zanechat svět krásnějším, než jsme jej našli (aneb Lusher than we found it)“. Lush aktivně bojuje proti testování na zvířatech a je lídrem kosmetického průmyslu v boji proti nadměrnému používání obalů – vyvíjí výrobky, které lze prodávat „nahaté“. U výrobků, které v současné době nelze prodávat nahaté, Lush realizuje program vratných zálohovaných obalů s názvem Bring it Back (Přines zpátky), který odměňuje zákazníky za vrácení obalů do prodejen k recyklaci. Lush dnes působí v 53 zemích s více než 800 obchody, 38 webovými stránkami s celosvětovou působností a globální sítí nativních aplikací, vysílacích kanálů a digitálních komunit ve více než 30 jazycích.
………………………………

Chcete-li získat další informace nebo požádat o rozhovor, napište na e-mail [email protected]

Audio player image

12:11