Zásada netestování na zvířatech

Zásada Lush o netestování na zvířatech

Stále bojujeme proti testování na zvířatech

Lush netestuje na zvířatech, nepoužívá žádné složky, které pocházejí ze zvířat a jsou neslučitelné s vegetariánstvím a suroviny nakupuje pouze od výrobců, kteří neprovozují a neobjednávají testy na zvířatech a ani to nemají v plánu. Věříme, že testování na zvířatech je neakceptovatelné. Uvědomujeme si důležitost bezpečnosti produktů pro naše zákazníky, ale ta může být zajištěna bez využívání zvířat.

Vědomě také nikdy nezakoupíme ingredience od dodavatelů, kteří by vykonávali či objednávali testování na zvířatech nebo se na něm podíleli v minulosti – od námi stanoveného data (1. června 2007), tj. data, od kterého musí mít dodavatel „čistou“ historii naprosto bez testování na zvířatech. Každý dodavatel se musí zavázat, že nebude testy provádět ani v budoucnu (akceptujeme pouze alternativy in-vitro – metody provádění experimentů mimo živé organismy).

V rámci legislativy REACH se bohužel může stát, že některý z dodavatelů určité syntetické ingredience bude NEPŘÍMO zapojen do testování tím, že bude součástí skupiny firem sdílející zákonem vyžadovaná data o dané ingredienci, která mohou zahrnovat i informace získané testy na zvířatech (více info o REACH zde). S tím bohužel nemůžeme nic dělat (a týká se to každé firmy používající některé syntetické ingredience, které se v EU vyrábí nebo do ní dováží v množství nad 1 tunu), a proto podporujeme naše dodavatele v aplikování alternativních metod a i nadále financujeme vývoj metod testování bez využití zvířat. Zároveň se snažíme vyhýbat používání takových ingrediencí například tím, že upravujeme složení produktů, a vždy budeme proti legislativě REACH bojovat.

V Lush na této zásadě stavíme už od prvního dne existence a věříme, že to je důkaz, že lze vynalézat, vyrábět a uvádět na trh celé řady produktů absolutně bez testování na zvířatech. Naši zakladatelé zavedli tuto zásadu v roce 1993, tenkrát ještě pro svou předchozí firmu – Cosmetics To Go. Když roku 1995 odstartovali život firmy Lush, jednoduše ji převzali a drží se jí dodnes.

Audio player image

12:11