Etické zásady Lush

Všechny naše produkty jsou vyráběny ručně, čerstvé, každý den,

Věříme…

Věříme, že spokojení lidé vyrábějí pozitivně laděné výrobky. Dáváme na ně své podobizny a jsme na ně pyšní.

Naše produkty jsou vyráběny v prostorách, které vypadají spíše jako velké kuchyně než manufaktury. Pracuje v nich mnohem více lidí než strojů. Vyrábíme kosmetiku s „osobním dotykem“, vytváříme pracovní místa a využíváme lokální zdroje. Naše manufaktury jsou místa plná radosti, ve kterých lidé dělají svou práci pečlivě a jsou hrdí, že mají samolepky se svými tvářemi na svých výtvorech. Pracovníky manufaktur nepovažujeme za zaměstnance v zákulisí, ale za kuchyňské hvězdy, které každým dnem kuchtí úžasné čerstvé produkty s rychlostí i bravurou.

Proto na produkty dáváme samolepky, které našim zákazníkům říkají, kdy byly vyrobeny, do kdy je nejlepší je spotřebovat a přidáváme na ně podobiznu člověka, který daný produkt vyrobil.

Lush Twilight Shower Jelly being made by hand
30millionů

ručně vyrobených koupelových bomb za rok (globálně)

Více o našich šaržových samolepkách

V manufakturách, které máme po celém světě, hrdě vystavujeme své tváře na produktech, které vyrábíme.

A to na samolepkách, které vám říkají, kdy byl daný produkt vyroben, abyste na vlastní oči viděli, jak je čerstvý.

Když vynalezneme nový produkt, nepotřebujeme nové přístroje, jednoduše naučíme naše pracovníky, jak je mají vyrábět. S každou novou dovedností, kterou se pracovník manufaktury naučí, si vyšlapávají cestičku stát se „Master Compounders“. Ti musí projít 20 různými odděleními, což může trvat až dva roky.

V manufakturách máme zaveden průběžný školící program, abychom neustále rozšiřovali dovednosti našich pracovníků a učili je výrobě nových produktů a předávali jim znalosti o ingrediencích.

Když se řekne ruční práce, velmi nám záleží na tom, aby se netýkala jen samotné výroby, ale klademe důraz na zacházení s produkty personálem na obchodě.

Za ta dlouhá léta praxe ve výrobě se ruční práce stává stále preciznější a odbornější a produkty komplexnější, detailnější a důmyslnější.

Further reading

Nahaté produkty

Audio player image

12:11