Svoboda pohybu

Věříme ve svobodu pohybu po celém světě. Všichni jsou vždy vítáni.

V roce 2018 Lush úplně poprvé upravil prohlášení „Věříme“ (We Believe)

Jsme natolik přesvědčeni, že omezování svobody pohybu je škodlivé pro lidi i ekosystémy, že jsme ke svému prohlášení „Věříme“ přidali nový bod: „Věříme, že všichni lidé mají právo na svobodu pohybu po celém světě.“

Mnoho současných (a jistě i budoucích) zaměstnanců Lush se považuje za „světoobčany“ a my budeme i nadále bojovat za jejich právo na svobodu pohybu.

Zaměstnáváme globálně a inkluzivně. Naše manufaktura ve Spojeném království sídlí v Poole, kde je 45 % našich současných zaměstnanců britské národnosti a 55 % jiné. Každý srpen až prosinec zaměstnáváme dalších 1 400 lidí, abychom uspokojili vánoční poptávku a hluboce si vážíme toho, že tyto pozice obsazují i lidé ze zemí mimo Spojené království, a do určité míry na nich závisíme. Vzhledem k tomu, že v celém hrabství Dorset žádá v současné době podporu v nezaměstnanosti pouze 3 000 lidí, máme tedy jinak velmi malou skupinu místních lidí pro obsazení těchto pozic.

Further reading

Čerstvost

Audio player image

12:11