Etické nakupování

Od zdroje až k vaší pokožce a ještě dál: Náš postoj k etickému nakupování

V Lush jsme pyšní na svou kreativitu, která nekončí jen u nádherných produktů. Už od počátků bylo naším cílem používat ty nejlepší, nejbezpečnější a nejkrásnější ingredience.

Zjistili jsme, že pokud chcete opravdu ty nejlepší suroviny, musíte za nimi osobně vyrazit do světa. Náš oddaný tým nákupčích na tom neúnavně pracuje. Často je potřeba souhra kreativního myšlení a hledání řešení problémů, jako je získávání těch nejvybranějších esenciálních olejů a absolue, nejlepších přírodních surových materiálů, bezpečných syntetických látek, 100% recyklovaných obalů nebo třeba odstraňování palmového oleje z našich produktů. Lush se velmi angažuje v oblastech a komunitách, kde nakupujeme. Cítíme, že naše ingredience by měly být kupovány s respektem k životnímu prostředí a sociálnímu dopadu. Lush podporuje „fair trade“ a „Community Trade“ iniciativy. Zjišťujeme, jaký dopad mají naše nákupy na lidi a životní prostředí a děláme zodpovědná rozhodnutí o tom kde, jak a od koho nakupujeme ingredience a obalové materiály pro Lush.

Etické aspekty, které je při nakupování potřeba zvážit:

  • Zaměstnanecká práva – odbory, zdraví a bezpečnost práce, svoboda odejít, férový plat, pracovní hodiny, diskriminace, nezaměstnávání dětí.
  • Životní prostředí – ekologické zemědělství (bio), udržitelné zdroje, ohrožené druhy, emise, znečišťování půdy či vody, zdroje a prostředky používané ke zpracovávání ingrediencí, nepoužívání genetické modifikace…
  • Ochrana zvířat – netestování ingrediencí na zvířatech, pouze vegetariánské ingredience.
  • Doprava – vzdálenost, minimální využívání letecké dopravy, použité obalové materiály.
400ženám

pomáhá naše fair trade ghanské bambucké máslo

Náš tým nákupčích navštěvuje naše dodavatele

Dodavatelé, které podporujeme

Už mnoho let máme zásadu – vždy, pokud je to možné, kupovat materiály přímo – od farmářů, pěstitelů a zpracovatelů, abychom znali příběh každé naší ingredience. Náš tým nákupčích tak cestuje po světě, navštěvuje dodavatele a poznává všechny zasvěcené lidi. Z první ruky tak vidíme, jak je daná ingredience pěstována, sklízena, těžena, zpracovávána, atd. To nám umožňuje lépe rozumět surovým materiálům, odkud pocházejí, jak jsou produkovány, jaké potenciální problémy s prací či životním prostředím mohou vzniknout a co může mít dopad na cenu materiálů (sezónnost, podnebí atd.).

Nakupování materiálů tímto způsobem a komunikace tváří v tvář nám také pomáhá podporovat dobré, poctivé a dlouhodobě produktivní vztahy s výrobci / dodavateli a zaručuje stálé zásobování kvalitními surovinami pro výrobu našich produktů. Umožňuje nám to ujišťovat se, že naši dodavatelé rozumí našim zásadám a potřebám a nám zase pochopit i případná omezení v jejich postupech.

Prostřednictvím nakupování přímo od výrobců můžeme také podpořit a pomoci financovat některé hodnotné a pokrokové projekty, na které jsme velmi hrdí.

Když tým nákupčích zrovna není na cestách po světě a nepracuje v terénu, poskytuje pravidelné aktualizace, zprávy a prezentace informací o:

  • zdrojích surových materiálů, které nakupujeme,
  • „fair trade“ a „community trade“ projektech,
  • seznamu dodavatelů,
  • stavu ingrediencí,
  • zkušenostech z nákupních cest (často velmi náročných).

To vše se neustále vyvíjí. Společnost Lush roste a buduje vztahy s dalšími a dalšími dodavateli po celém světě.

Dětská práce

Náš postoj k dětské práci je v souladu se standardy Mezinárodní organizace práce. Jsme přesvědčeni, že minimální věková hranice pro práci by neměla být nižší, než věk ukončení povinné školní docházky na místní úrovni. Trváme na tom, aby naši dodavatelé nebyli žádným způsobem zapojeni do využívání dětské práce. Když se naši dodavatelé dozvědí o případech dětské práce ve svém okolí, očekáváme od nich zapojení do programu navrácení dítěte ke vzdělání.

Audio player image

12:11