Black Lives Matter

Black Lives Matter

Naše společnost

Black Lives Matter
Je očividné, že černošské komunity prožívají časy plné velké bolesti, ale je úžasně inspirující vidět, jak navzdory bolesti nastává i čas změn a lidé po celém světě volají po změnách, které byly potřebné už dávno.

Uvědomujeme si, že jakožto většinově „bělošská firma“, nepochybně těžíme z výhod „white privilege“ („bělošského privilegia“) a struktur, které nám umožňují snadněji prosperovat.

Víme, že pouhá lítost či omluvy nestačí – to, co je nyní potřeba, je opravdová vůle přezkoumat a proměnit struktury, které můžeme ovlivnit, abychom zajistili, že lidé tmavé pleti mohou v těchto systémech prosperovat také. Z toho důvodu nyní nasloucháme a důkladně prověřujeme, co je potřeba změnit napříč naším podnikáním, a co můžeme udělat pro to, abychom podpořili ty, kteří bojují za změny ve společnosti.

Chtěli bychom vám tedy poskytnout nejaktuálnější informace o tom, jaké kroky jsme za poslední dva týdny zatím podnikli napříč naší firmou, jaké kroky budou následovat a jaká opatření přijímáme, abychom se jako mezinárodní společnost stali lepšími.

Ředitelé a vrcholné vedení nyní denně vedou upřímné otevřené rozhovory s našimi kolegy tmavé pleti z celé firmy, aby naslouchali a učili se.

Diskuze ukázaly, jakou práci musíme jako firma odvést a v jakých směrech, a pomohly „osvěžit“ a aktualizovat náš dlouhodobý závazek neustále se zlepšovat v ohledu diverzity a inkluze v Lush a více se na něj zaměřit.

Sestavili jsme tři pracovní skupiny vedené kolegy s tmavou pletí. Čím se zabývají?

  • Principy pro směřování společnosti (co znamená být opravdu inkluzivní a jaký je to pocit?).
  • 100denní akční plán – závazek, který bude sdílen interně i externě a bude obsahovat aktuální informace o aktivitách, které máme v plánu začlenit během následujících 100 dnů. Součástí bude i report, mapující, jaký byl učiněn pokrok. Naším cílem je zveřejnit plán do dvou týdnů.
  • Kampaň za účelem osvěty a shromáždění finančních prostředků – pracujeme na novém produktu, z jehož prodeje poputuje veškerý výtěžek (minus daň) na podporu skupinám a sdružením aktivním v této oblasti. To, kam jdou peníze za prodej charitativních produktů, má samozřejmě zásadní význam a je to další z věcí, o kterých živě diskutujeme, přičemž preferujeme menší lokální uskupení usilující o skutečné změny, věnující se hlubším příčinám „strukturálního rasismu“. Zároveň budeme s těmito skupinami konzultovat, zda by našly využití pro své kampaně a osvětové aktivity v našich výlohách a online platformách.

Naše firma je žádána, aby zveřejnila své statistiky týkající se diverzity a inkluze. V tuto chvíli takové informace nemáme, ale pracujeme na tom. Ačkoli tedy prozatím taková čísla za naši společnost nabídnout nemůžeme, faktem je, že Lush je rodinná firma sídlící v anglickém Dorsetu, s malým vedením, které nezahrnuje žádné členy tmavé pleti.

Lush je společnost působící po celém světě, přičemž v některých zemích jsou Lush lokální pobočky zcela podřízeny britskému vedení a jím vlastněny, zatímco jiné jsou licencované a vedené našimi partnery. Změny a zlepšení budeme aplikovat nejen v teritoriích, která plně vlastníme, ale uplatníme vliv poskytovatele licence a budeme požadovat kroky směřující k prosazování opravdové diverzity a inkluze ve firmě i po našich partnerech. Také se zavazujeme, že v případě udělování nových licencí nebo obnovování stávajících zajistíme, aby byla diverzita a inkluze zahrnuta mezi základní požadavky a očekávání od kohokoli, kdo chce vést Lush business kdekoli na světě.

Ačkoli si uvědomujeme, že práce, kterou je potřeba udělat, je hlavně interní, rádi bychom – jako obvykle – měli vliv i z celospolečenského hlediska. Celými našimi srdci věříme, respektive víme, že Black Lives Matter („Na životech černých záleží“) a že příliš dlouho toto volání nebylo dostatečně podpořeno i ze strany „bílých“. Chceme zajistit, že neupadneme do mlčení o tomto problému a doufáme, že naše budoucí kroky nám pomohou získat vaši důvěru. Jako společnost, které „white privilege“ pomohlo na vzestupu, chceme být nejen více inkluzivní, ale chceme být také nástrojem, přes který mohou být „hlasy lidí černé pleti” slyšet. Spolupráci a účast na našem předsevzetí vítáme.

S láskou, podporou a nadějí do budoucnosti.

Audio player image

12:11