Lush charity pot:

Koho už jste podpořili

Roku 2007 jsme vytvořili krém Charity Pot, jehož prostřednictvím jsou podporovány charity a projekty, co za to stojí.

Všechny tržby z prodeje krému Charity Pot (kromě DPH) přímo věnujeme na podporu pečlivě vybraných projektů, sdružení a organizací působících v oblasti ochrany práv zvířat, lidí a přírody.

Jak mohu zažádat o příspěvek z Charity Pot?
Napište nám na [email protected] stručný popis svého sdružení a konkrétního projektu, na který byste od nás chtěli přispět. Základní zásady pro udělování příspěvků najdete zde a podrobné podmínky si můžete přečíst zde.

V České Republice projekt Charity Pot funguje od jara roku 2014 a za tu dobu byla podpořena celá řada projektů:

PROTI SRSTI
Kampaň neziskové organizace Svoboda zvířat, která bojuje za zákaz chovu kožešinových zvířat v České republice.

GREEN LIFE
Projekt spolku Prales dětem, který vykupuje deštný prales za účelem jeho zachování a ochrany. 

NEKUPUJ. ADOPTUJ!
Projekt, který buduje etický a odpovědný vztah společnosti k psům a kočkám.

FARMA NADĚJE
Poskytuje azyl týraným zvířatům zachráněným z nevyhovujících podmínek velkochovů a zabývá se osvětou společnosti prostřednictvím jejich příběhů.

NATURE ALERT
Kampaň Nature Alert – Klenoty přírody v ohrožení, bojující za zachování směrnic Natura 2000 na ochranu přírody.

ISKÉRKA
Podpořili jsme Týdny duševního zdraví obecně prospěšné společnosti Iskérka, která pomáhá dospělým lidem s duševním onemocněním v návratu do života.

PESTRÁ SPOLEČNOST
Přispěli jsme na kampaň Měřme stejným metrem! Pestré společnosti, obecně prospěšné společnosti, která cvičí asistenční psy a prosazuje, aby nárok na jejich pomoc měli lidé se všemi druhy postižení. Jako jediná v ČR má společnost mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů u celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe.

NADÁNÍ A DOVEDNOSTI
Přispěli jsme na projekt Roz(h)led obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče se vstupem na trh práce.

ŠPATNÝ VTTIP
Kampaň sdružení IURE, která má za cíl seznámit veřejnost s riziky úmluvy TTIP.

MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT
Aktivně pomáhá týraným, zanedbaným a opuštěným zvířatům.

KULICH DO ŠKOL 
Interaktivní vzdělávací projekt pro žáky základních škol, který seznamuje děti s problematikou opuštěných psů a koček. 

FOUSEK
Sdružení pomáhající opuštěným a týraným kočkám. 

POMÁHÁME LIDEM NA ÚTĚKU
Spolek, který organizuje pomoc uprchlíkům v ČR i v Evropě. 

ZVÍŘATA JSOU TAKY LIDI 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o vztahu lidí a zvířat, pořádaný sdružením Otevři oči.

PROUD
Aneb „Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu“, je sdružení usilující o rovnoprávnost LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob) a osvětu společnosti, například prostřednictvím vzdělávacích programů či veřejných debat.

DALŠÍ ŠANCE
Sdružení pomáhající opuštěným, toulavým a týraným kočkám.

ÚTULEK KOCOUR FELIX
Útočiště pro opuštěné kočky

FELITY CLUB
Kastrační program sdružení Feliti Club pomáhá s kastrací bezprizorních koček a kocourů. 

NYCTALUS
Sdružení se zabývá ochranou netopýrů, zejména péčí o netopýry nalezené na území Prahy, pomocí netopýrům v nouzi, záchranou netopýřích kolonií, ale také poradenstvím a pořádáním osvětových akcí.

ZA SPRAVEDLIVÉ ROZHODOVÁNÍ O NAŠEM OKOLÍ
Podpořili jsme kampaň Za spravedlivé rozhodování o stavbách asociace ekologických organizací Zelený kruh, která podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. V kampani vyzývají k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

PLATFORMA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ETIKU, z. s. / PURE

Usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí, přírody a zvířat. Charity Pot podpořil osvětovou činnost, která prostřednictvím pozitivně laděných projektů pomáhá naplňovat vizi organizace, ve které lidé žijí a hospodaří moudře, šetrně a ohleduplně ke zvířatům, k přírodě a celé planetě zemi. Jedním z takových projektů byla kampaň informující spotřebitele (a skrze ně i firmy) o potřebě maximální redukce tvorby odpadu.

Dalším projektem, který Lush podpořil je aktivita „10 milionů sáčků pro Česko“ v rámci dlouhodobé kampaně Zero Waste Česko. Organizace PURE šije ze zbytků nevyužitých látek znovupoužitelné sáčky na potraviny, které bude následně distribuovat do společnosti.

BULDOČÍ NADĚJE, z. s.

Sdružení se věnuje aktivní pomoci buldokům a buldočkům v nouzi a osvětě veřejnosti. Charity Pot napomohl k osvětě v oblasti psích množíren, adopce a dočasné a veterinární péče.

LIMITY JSME MY, z. s.

Hnutí se zapojuje do globálního úsilí o spravedlivé řešení změn klimatu a snaží se o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí v České republice a přechod na obnovitelné zdroje energie. Charity Pot podpořil druhý ročník letní školy Klimakemp (2018), kde se každoročně setkávají odborníci a aktivisté z celé Evropy a vzdělávají se na toto téma.  

OBRAZ, z. s.

Organizace se podílí na aktivní ochraně zvířat, osvětě veřejnosti a vzdělávání a prosazování legislativních změn. Významnou iniciativou této organizace byla kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Charity Pot podpořil počátky vznikajícího projektu menemasa.cz, který se zaměřuje na propagaci snížení konzumace živočišných produktů a jejich nahrazení veganskými alternativami. Podporu směřovali také k zajištění programu mezinárodní konference za práva zvířat –  CARE 2018.

PSÍ ŠTĚSTÍ

Péče o opuštěné a týrané pejsky, zajištění dočasné péče a jejich začlenění do nové rodiny. Charity Pot přispěl k zajištění veterinární péče pro nemocné chlupáče.

PSINEC PÍSTOV

Dobrovolné sdružení lidí, kteří mají zájem aktivně pracovat se psi při jejich výchově a výcviku a chtějí zároveň vzdělávat sebe, ale i ostatní pejskaře a veřejnost.

MĚLNICKÝ SPOLEK OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT

Přispěním na veterinární péči a kastraci psů a koček Charity Pot spolku pomohl v péči o nalezená zvířata a zvířata v nouzi. 

PROJEKT STOPTABU

Pomoc obětem tabuizovaných témat, jako je domácí násilí, šikana, znásilnění, apod. a osvěta veřejnosti prostřednictvím videí, článků a besed.

FELITY KASTRUJE, z. s.

Projekt se zaměřuje nejenom na samotnou kastraci koček, ale také pomáhá lidem, kteří na ni nemají dostatek finančních prostředků. V rámci programu vznikla také kastrační mapa spolupracujících veterinářů, útulků a obcí a měst s kastračním programem, která slouží všem, kteří se rozhodnou a mají možnost vykastrovat kočky na své náklady. Charity Pot přispěl k šíření povědomí o programu za pomoci brožur a besed.

ZVÍŘATA NEJÍME, z. s.

„Lidstvo zapomíná vnímat hospodářská zvířata jako živé bytosti. Proto jsme tady my, kdo to chce změnit. Jsme sdružení lidí, aktivně bojujících za práva zvířat. “ Charity Pot podpořil Chci znát pravdu  – kampaň bojující za transparentnost dění na jatkách v ČR.

ŠANCE ZVÍŘATŮM, z. s.

Pečuje o opuštěné a týrané psy a kočky, informuje veřejnost o problematice množíren a potřebnosti kastrací. Charity Pot přispěl na veterinární péči a kastraci psů a koček.

KOLEKTIV PRO ZVÍŘATA

KPZ je brněnská organizace, jejíž činnost vychází z přesvědčení, že současné pojetí zvířat – kdy jsou chápána jakožto věci či komodity, které slouží k užitku – je potřeba změnit. Nákupem Charity Pot přispíváte na propagaci a zhotovení letáků a bannerů k populární edukační akci v České a Slovenské republice – festivalu VeganFest. Ten má za poslání přiblížit zájemcům z řad veřejnosti veganský životní styl.

MÁJA

Spolek Mája sdružuje především včelaře a přátele včel a svými aktivitami se zasluhuje o přiblížení včelařství také laické veřejnosti a upozorňuje na rizika a problémy, které tento obor ohrožují. Charity Pot podpořil webináře na téma zlepšení potravních zdrojů pro opylující hmyz. Záznam z těchto webinářů bude dostupný také online na YouTube.

ANIMAL REBELLION ČR

Animal Rebellion je celosvětové hnutí bojující za práva a svobodu zvířat, který veřejně vyjadřuje nesouhlas k současnému systému. Koupí Charity Potu jste podpořili výrobu a tisk informačních materiálů a iniciativu outdoorových kampaní v České republice.

DOBRÉ RUCE

Útulek Dobré ruce poskytuje veterinární péči nechtěným, toulavým a týraným kočičkám a hledá jim nový domov. Koupí Charity Potu jste již podruhé pomohli uhradit finanční náklady na tuto péči.

FOUSKY, z.s.

Posláním spolku Fousky, z.s. je starat se o opuštěné a nemocné kočičky. Těm je poskytována kvalitní veterinární péče (kterou jste již podruhé podpořili koupí Charity Potu), aby se pak se mohly jít mazlit do domácích depozit, které se díky iniciaci spolku daří stále rozšiřovat.

AZYLOVÁ FARMA JARIKHANDA, z.s.

Původní vizí farmy Jarikhanda byl azyl především pro krávy, ale postupně zde našla domov i další hospodářská zvířátka, která povětšinou pocházela z podmínek, kde  byla týrána nebo jim hrozila smrt. Domov zde tak našly i koně, prasata, ovce, slepičky nebo psi. Podpora Charity Potu směřovala na zakoupení nové haly na seno, jejíž část zároveň slouží také jako přístřešek pro krávy.

KEEP IT CLEAN

Keep it clean je komunita lidí, která zvyšuje osvětu ohledně  problematiky beozhledného chování člověka v přírodě. Poukazuje na vztah člověk-odpad-příroda a snaží se nabádat ke změnám chování ve společnosti. Komunita také pořádá úklidy v přírodě – Charity Pot přispěl na nákup potřebných prostředků a k propagaci iniciativy komunity.

TRANS*PARENT

Organizace usiluje o prosazování práv transgender osob a o jejich přijetí do společnosti. V rámci Charity Pot Party u nás na obchodě jste tak podpořili kampaň #JsmeTrans.

ZATÚLANÉ PSÍKY ŠAĽA o.z.

Psí útulek pomáhá zatoulaným pejskům a poskytuje jim milující prostředí, než se podaří najít jim nový domov. Charity Pot přispěl na vybudování dvou nových výběhů a revitalizaci existujících.

 

ÚTULEK DOGSY, z.s.

Útulek byl původně založen za účelem pomoci pejskům v nouzi, ale postupně se jeho okruh rozšířil a dnes je domovem také pro jiná domácí zvířata. Příspěvek putoval na rekonstrukci provozní části budovy útulku.

PŘESTUPNÍ STANICE

Přestupní stanice vytváří bezpečná pracovní místa pro lidi bez domova a dává jim tak možnost navrátit se zpět do společnosti i na pracovní trh. Charity Pot přispěl na vybavení jednoho z obchodů s darovaným oblečením, kde jsou tito lidé dočasně zaměstnáni.

POMÁHÁME LIDEM NA ÚTĚKU

Komunita dobrovolníků pomáhajících lidem na útěku v evropských zemích. Charity Pot přispěl na provoz denního centra pro uprchlíky v Bosně a Hercegovině.

ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

 „Mnoho nejpalčivějších světových problémů sdílí společnou příčinu – naše stravování. Rozšiřujeme povědomí o tom, jak může každý z nás s těmito problémy bojovat změnou jídelníčku a podporujeme zvýšení nabídky a dostupnosti rostlinných produktů a jídel.“ Lush Charity Pot přispěl na tisk a distribuci materiálů projektu Future Foods.

VČELÍ STRÁŽ
Poslání a cíle VČELÍ STRÁŽE: hlavním posláním je účinná propagace včelařství v České republice. Aktivní zapojení laické i odborné veřejnosti, státního aparátu, členů ČSV, společenských organizací a podnikatelského sektoru do péče o osud včel a českého včelařství. Charity Pot přispěl na dva víkendové semináře zaměřené na ochranu hmyzích opylovatelů.

AZYL PONTO, z.s.
Azylová farma pro zachráněná zvířata. Charity Pot přispěl na konstrukci  přístřešků, budování azylu, přípravy na zimu.

KONSENT

Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Charity Pot podpořil kampaň propagující stažení metodik sexuální výchovy. Konsent v rámci projektu Žádná tabu před tabulí vyvíjí a testuje podrobné plány hodiny sexuální výuky zaměřené na aspekty, které školy vynechávají (souhlas u sexu, seznamování, respekt, mýty o sexu, první sex, potěšení,…). Metodiky budou obsahovat teoretický rámec i podrobně rozpracované lekce včetně aktivit připravených tak, aby je učitelé jednoduše mohli použít v rámci sexuální výchovy.

Dále byla podpořena kampaň za změnu zákonné definice znásilnění.

ZVÍŘATA NEJÍME

V roce 2021 pak Charity Pot přispěl na propagaci filmu Svědectví z prostředí praktik živočišného průmyslu. Projekt zahrnoval online promítání filmu, promítání v kinech a následné besedy, tištěnou propagaci a další.

ŽIVOT BEZ KRUTOSTI

Azyl (nejen) pro hospodářská zvířata. Přispěno na vybudování zpevněného podloží s rohožemi na bahnitém úseku ve výběhu ovcí a koz, což pomohlo zabránit úrazům zvířat i lidí.

DOG PLANET

Spolek dobrovolníků, který se zabývá ochranou a pomocí zvířatům bez domova. Přispěno na školení, jak provádět bezpečně odchyt toulavých zvířat. Dále byly zakoupeny odchytové pomůcky a vybavení pro odchyt a zajištění bezpečnosti lidí i zvířat při odchytech.

HUMANITAS AFRIKA

Humanitární iniciativa. Vznikla v Praze v roce 2000 jako africko-české občanské sdružení s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti. Charity Pot přispěl na nákup technického vybavení pro natáčení podcastu UbuntusParada.

ARA ART

ARA ART se zabývá uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace. Charity Pot přispěl na online kampaň na podporu romské LGBT+ menšiny „Make ROMA LGBT+ more visible“ a dále na LGBT+ Roma Worshopy a vzdělávání pracovníků v neziskových organizacích pomáhající romské menšině.

LIMITY JSME MY

V roce 2021 pak bylo přispěno na uskutečnění Klimajízdy 2021. Tento ročník Klimajízdy byl zaměřen na oblast Podkrušnohoří, kde organizace pořádala besedy, workshopy s lokálními aktivisty pro dosažení konce doby uhelné.

NESEHNUTÍ

V roce 2021 pak Charity Pot podpořil kampaň za snížení živočišných produktů ve školním stravování a za změnu vyhlášky o školním stravování.

DALŠÍ ŠANCE

Jedna z dotací, v roce 2021, byla mířená na zajištění lepších životních podmínek zvířat v útulku a také na vytvoření dalších meziprostor v případě akutních příjmů zvířat, který útulek nutně potřeboval v reakci na tornádo t.r. proběhnuvší v tomto regionu.

AHOZ NA KOPEČKU

V roce 2021 Charity Pot přispěl na zakoupení přenosného oplocení pro azylová zvířata, díky kterým bude možné okolní přilehlé pozemky ohrazovány za účelem pastvy. Dále byl zakoupen materiál na ovčín pro celoroční užití.

UKLIĎME ČESKO

Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé ČR (a i na pár místech mimo ni), jejíž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Charity Pot přispěl na projekt „Adventní kalendář naruby“ jehož cílem bylo zapojení občanů do darování nepotřebných věcí charitě.

HVĚZDNÝ BAZAR

Tréninkové pracoviště pro vozíčkáře a charitativní second hand. Přispěno na dovybavení pobočky obchodu Hvězdného bazaru, který procházel rekonstrukcí a díky ní může zaměstnat více paraplegiků.

KOČKA PRO TEBE

Kočičí depozitum s možností adopce (Ostrava a okolí). Přispěno na zlepšení zázemí pro zvířata v útulku, vybudování vzduchotechniky a karanténních prostor pro zajištění dočasného umístění koček v léčbě.

HOME 4 PETS

Spolek Home 4 Pets poskytuje péči a azyl potřebným zvířatům a jejich web slouží mj. jako inzertní portál pro více než 1200 nezávislých inzerentů z řad českých i slovenských útulků, organizací či dobrovolníků. Charity Pot přispěl na budování jejich multifunkčního záchranného centra Best Friends a pomohl financovat koupi nových přístřešků pro zvířata v péči, oplocení okolo pozemku a vyhloubení studny.

MÍSTNÍ MÍSTNÍM

Místní místním je nezisková organizace, která se snaží podpořit společnost v solidaritě s lidmi bez domova a lidmi v nouzi a vytváří síť sociálních podniků. Charity Pot přispěl na vybavení komunitního uměleckého centra Místní místním pro lidi bez domova.

DOMOV PRO ZVÍŘATA

Domov pro zvířata je dobročinná organizace poskytující domov pro zvířata v nouzi,

která ostatní lidé již opustili. Charity Pot přispěl na realizaci terénních úprav výběhů a voliér a s nimi související zakoupení gumových podložek a betonových panelů pro zabránění šíření bláta a zpevnění povrchu. Tím vzniklo bezpečnější prostředí pro zvířata, která v azylu jsou.

OTEVŘI OČI

Spolek Otevři oči usiluje o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím. podpory a propagace veganství. Charity Pot podpořil mezinárodní festival dokumentárních filmů Zvířata jsou taky lidi o vztahu lidí a zvířat (pořádaný sdružením Otevři oči) a později také tisk nové receptové brožury, etologické brožury a aktualizované verze brožury Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy, které byly následně dostupné i v Lush obchodech a na různých festivalech a veganských akcích po celé ČR.

UKLIĎME ČESKO

Spolek Ukliďme Česko vznikl za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny, ochrany lidského zdraví a dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti. Hlavní činností je organizování celorepublikové úklidové akce, která se stala největší dobrovolnickou akcí u nás s více jak 180 000 účastníky na jaře 2022. 

Charity Pot přispěl dvakrát na jejich osvětovou činnost – poprvé na projekt „Adventní kalendář naruby“ jehož cílem bylo zapojení občanů do darování nepotřebných věcí charitě, podruhé pak na projekt EKOkalendáře (viz video). Bude obsahovat všechny významné mezinárodní dny se vztahem k ochraně životního prostředí a ohrožených druhů zvířat, jejichž prostřednictvím bude kalendář vzdělávat veřejnost o konkrétních souvisejících tématech a ekologických problémech, doprovázených tipy na doporučené aktivity. 

WIKIMEDIA ČESKÁ REPUBLIKA

Wikimedia Česká republika je nezisková organizace, která v Česku podporuje rozvoj tzv. Wikimedia projektů. Charity Pod podpořil projekt Seniorské WikiMěsto Olomouc, akci, která má za cíl zapojit do používání a tvorby Wikipedie seniory a zprostředkovat jim smysluplnou činnost, která přináší pozitivní změny do jejich života.

BEZ MAMINKY, z.s.

BISTRO STŘECHA

ZO ČSOP SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA

Děkujeme. Díky Vaší přízni budou další podpořené projekty, co za to stojí, stále přibývat.

Audio player image

12:11