Lush charity pot:

Koho už jste podpořili

Roku 2007 jsme vytvořili krém Charity Pot, jehož prostřednictvím jsou podporovány charity a projekty, co za to stojí.

Všechny tržby z prodeje krému Charity Pot (kromě DPH) přímo věnujeme na podporu pečlivě vybraných projektů, sdružení a organizací působících v oblasti ochrany práv zvířat, lidí a přírody.

Jak mohu zažádat o příspěvek z Charity Pot?
Napište nám na [email protected] stručný popis svého sdružení a konkrétního projektu, na který byste od nás chtěli přispět. Základní zásady pro udělování příspěvků najdete zde a podrobné podmínky si můžete přečíst zde.

V České Republice projekt Charity Pot funguje od jara roku 2014 a za tu dobu byla podpořena celá řada projektů:

PROTI SRSTI
Kampaň neziskové organizace Svoboda zvířat, která bojuje za zákaz chovu kožešinových zvířat v České republice.

GREEN LIFE
Projekt spolku Prales dětem, který vykupuje deštný prales za účelem jeho zachování a ochrany. 

NEKUPUJ. ADOPTUJ!
Projekt, který buduje etický a odpovědný vztah společnosti k psům a kočkám.

NATURE ALERT
Kampaň Nature Alert – Klenoty přírody v ohrožení, bojující za zachování směrnic Natura 2000 na ochranu přírody.

ISKÉRKA
Podpořili jsme Týdny duševního zdraví obecně prospěšné společnosti Iskérka, která pomáhá dospělým lidem s duševním onemocněním v návratu do života.

PESTRÁ SPOLEČNOST
Přispěli jsme na kampaň Měřme stejným metrem! Pestré společnosti, obecně prospěšné společnosti, která cvičí asistenční psy a prosazuje, aby nárok na jejich pomoc měli lidé se všemi druhy postižení. Jako jediná v ČR má společnost mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů u celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe.

NADÁNÍ A DOVEDNOSTI
Přispěli jsme na projekt Roz(h)led obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče se vstupem na trh práce.

ŠPATNÝ VTTIP
Kampaň sdružení IURE, která má za cíl seznámit veřejnost s riziky úmluvy TTIP.

MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT
Aktivně pomáhá týraným, zanedbaným a opuštěným zvířatům.

KULICH DO ŠKOL 
Interaktivní vzdělávací projekt pro žáky základních škol, který seznamuje děti s problematikou opuštěných psů a koček. 

FOUSEK
Sdružení pomáhající opuštěným a týraným kočkám. 

POMÁHÁME LIDEM NA ÚTĚKU
Spolek, který organizuje pomoc uprchlíkům v ČR i v Evropě. 

ZVÍŘATA JSOU TAKY LIDI 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o vztahu lidí a zvířat, pořádaný sdružením Otevři oči.

PROUD
Aneb „Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu“, je sdružení usilující o rovnoprávnost LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob) a osvětu společnosti, například prostřednictvím vzdělávacích programů či veřejných debat.

DALŠÍ ŠANCE
Sdružení pomáhající opuštěným, toulavým a týraným kočkám.

ÚTULEK KOCOUR FELIX
Útočiště pro opuštěné kočky

FELITY CLUB
Kastrační program sdružení Feliti Club pomáhá s kastrací bezprizorních koček a kocourů. 

NYCTALUS
Sdružení se zabývá ochranou netopýrů, zejména péčí o netopýry nalezené na území Prahy, pomocí netopýrům v nouzi, záchranou netopýřích kolonií, ale také poradenstvím a pořádáním osvětových akcí.

ZA SPRAVEDLIVÉ ROZHODOVÁNÍ O NAŠEM OKOLÍ
Podpořili jsme kampaň Za spravedlivé rozhodování o stavbách asociace ekologických organizací Zelený kruh, která podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. V kampani vyzývají k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

PLATFORMA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ETIKU, z. s. / PURE

Usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí, přírody a zvířat. Charity Pot podpořil osvětovou činnost, která prostřednictvím pozitivně laděných projektů pomáhá naplňovat vizi organizace, ve které lidé žijí a hospodaří moudře, šetrně a ohleduplně ke zvířatům, k přírodě a celé planetě zemi. Jedním z takových projektů byla kampaň informující spotřebitele (a skrze ně i firmy) o potřebě maximální redukce tvorby odpadu.

Dalším projektem, který Lush podpořil je aktivita „10 milionů sáčků pro Česko“ v rámci dlouhodobé kampaně Zero Waste Česko. Organizace PURE šije ze zbytků nevyužitých látek znovupoužitelné sáčky na potraviny, které bude následně distribuovat do společnosti.

BULDOČÍ NADĚJE, z. s.

Sdružení se věnuje aktivní pomoci buldokům a buldočkům v nouzi a osvětě veřejnosti. Charity Pot napomohl k osvětě v oblasti psích množíren, adopce a dočasné a veterinární péče.

LIMITY JSME MY, z. s.

Hnutí se zapojuje do globálního úsilí o spravedlivé řešení změn klimatu a snaží se o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí v České republice a přechod na obnovitelné zdroje energie. Charity Pot podpořil druhý ročník letní školy Klimakemp (2018), kde se každoročně setkávají odborníci a aktivisté z celé Evropy a vzdělávají se na toto téma.  

OBRAZ, z. s.

Organizace se podílí na aktivní ochraně zvířat, osvětě veřejnosti a vzdělávání a prosazování legislativních změn. Významnou iniciativou této organizace byla kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Charity Pot podpořil počátky vznikajícího projektu menemasa.cz, který se zaměřuje na propagaci snížení konzumace živočišných produktů a jejich nahrazení veganskými alternativami. Podporu směřovali také k zajištění programu mezinárodní konference za práva zvířat –  CARE 2018.

PSÍ ŠTĚSTÍ

Péče o opuštěné a týrané pejsky, zajištění dočasné péče a jejich začlenění do nové rodiny. Charity Pot přispěl k zajištění veterinární péče pro nemocné chlupáče.

PSINEC PÍSTOV

Dobrovolné sdružení lidí, kteří mají zájem aktivně pracovat se psi při jejich výchově a výcviku a chtějí zároveň vzdělávat sebe, ale i ostatní pejskaře a veřejnost.

MĚLNICKÝ SPOLEK OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT

Přispěním na veterinární péči a kastraci psů a koček Charity Pot spolku pomohl v péči o nalezená zvířata a zvířata v nouzi. 

PROJEKT STOPTABU

Pomoc obětem tabuizovaných témat, jako je domácí násilí, šikana, znásilnění, apod. a osvěta veřejnosti prostřednictvím videí, článků a besed.

FELITY KASTRUJE, z. s.

Projekt se zaměřuje nejenom na samotnou kastraci koček, ale také pomáhá lidem, kteří na ni nemají dostatek finančních prostředků. V rámci programu vznikla také kastrační mapa spolupracujících veterinářů, útulků a obcí a měst s kastračním programem, která slouží všem, kteří se rozhodnou a mají možnost vykastrovat kočky na své náklady. Charity Pot přispěl k šíření povědomí o programu za pomoci brožur a besed.

ŠANCE ZVÍŘATŮM, z. s.

Pečuje o opuštěné a týrané psy a kočky, informuje veřejnost o problematice množíren a potřebnosti kastrací. Charity Pot přispěl na veterinární péči a kastraci psů a koček.

MÁJA

Spolek Mája sdružuje především včelaře a přátele včel a svými aktivitami se zasluhuje o přiblížení včelařství také laické veřejnosti a upozorňuje na rizika a problémy, které tento obor ohrožují. Charity Pot podpořil webináře na téma zlepšení potravních zdrojů pro opylující hmyz. Záznam z těchto webinářů bude dostupný také online na YouTube.

ANIMAL REBELLION ČR

Animal Rebellion je celosvětové hnutí bojující za práva a svobodu zvířat, který veřejně vyjadřuje nesouhlas k současnému systému. Koupí Charity Potu jste podpořili výrobu a tisk informačních materiálů a iniciativu outdoorových kampaní v České republice.

DOBRÉ RUCE

Útulek Dobré ruce poskytuje veterinární péči nechtěným, toulavým a týraným kočičkám a hledá jim nový domov. Koupí Charity Potu jste již podruhé pomohli uhradit finanční náklady na tuto péči.

AZYLOVÁ FARMA JARIKHANDA, z.s.

Původní vizí farmy Jarikhanda byl azyl především pro krávy, ale postupně zde našla domov i další hospodářská zvířátka, která povětšinou pocházela z podmínek, kde  byla týrána nebo jim hrozila smrt. Domov zde tak našly i koně, prasata, ovce, slepičky nebo psi. Podpora Charity Potu směřovala na zakoupení nové haly na seno, jejíž část zároveň slouží také jako přístřešek pro krávy.

KEEP IT CLEAN

Keep it clean je komunita lidí, která zvyšuje osvětu ohledně  problematiky beozhledného chování člověka v přírodě. Poukazuje na vztah člověk-odpad-příroda a snaží se nabádat ke změnám chování ve společnosti. Komunita také pořádá úklidy v přírodě – Charity Pot přispěl na nákup potřebných prostředků a k propagaci iniciativy komunity.

TRANS*PARENT

Organizace usiluje o prosazování práv transgender osob a o jejich přijetí do společnosti. V rámci Charity Pot Party u nás na obchodě jste tak podpořili kampaň #JsmeTrans.

ZATÚLANÉ PSÍKY ŠAĽA o.z.

Psí útulek pomáhá zatoulaným pejskům a poskytuje jim milující prostředí, než se podaří najít jim nový domov. Charity Pot přispěl na vybudování dvou nových výběhů a revitalizaci existujících.

 

ÚTULEK DOGSY, z.s.

Útulek byl původně založen za účelem pomoci pejskům v nouzi, ale postupně se jeho okruh rozšířil a dnes je domovem také pro jiná domácí zvířata. Příspěvek putoval na rekonstrukci provozní části budovy útulku.

PŘESTUPNÍ STANICE

Přestupní stanice vytváří bezpečná pracovní místa pro lidi bez domova a dává jim tak možnost navrátit se zpět do společnosti i na pracovní trh. Charity Pot přispěl na vybavení jednoho z obchodů s darovaným oblečením, kde jsou tito lidé dočasně zaměstnáni.

POMÁHÁME LIDEM NA ÚTĚKU

Komunita dobrovolníků pomáhajících lidem na útěku v evropských zemích. Charity Pot přispěl na provoz denního centra pro uprchlíky v Bosně a Hercegovině.

ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

 „Mnoho nejpalčivějších světových problémů sdílí společnou příčinu – naše stravování. Rozšiřujeme povědomí o tom, jak může každý z nás s těmito problémy bojovat změnou jídelníčku a podporujeme zvýšení nabídky a dostupnosti rostlinných produktů a jídel.“ Lush Charity Pot přispěl na tisk a distribuci materiálů projektu Future Foods.

VČELÍ STRÁŽ
Poslání a cíle VČELÍ STRÁŽE: hlavním posláním je účinná propagace včelařství v České republice. Aktivní zapojení laické i odborné veřejnosti, státního aparátu, členů ČSV, společenských organizací a podnikatelského sektoru do péče o osud včel a českého včelařství. Charity Pot přispěl na dva víkendové semináře zaměřené na ochranu hmyzích opylovatelů.

AZYL PONTO, z.s.
Azylová farma pro zachráněná zvířata. Charity Pot přispěl na konstrukci  přístřešků, budování azylu, přípravy na zimu.

KONSENT

Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Charity Pot podpořil kampaň propagující stažení metodik sexuální výchovy. Konsent v rámci projektu Žádná tabu před tabulí vyvíjí a testuje podrobné plány hodiny sexuální výuky zaměřené na aspekty, které školy vynechávají (souhlas u sexu, seznamování, respekt, mýty o sexu, první sex, potěšení,…). Metodiky budou obsahovat teoretický rámec i podrobně rozpracované lekce včetně aktivit připravených tak, aby je učitelé jednoduše mohli použít v rámci sexuální výchovy.

Dále byla podpořena kampaň za změnu zákonné definice znásilnění.

ŽIVOT BEZ KRUTOSTI

Azyl (nejen) pro hospodářská zvířata. Přispěno na vybudování zpevněného podloží s rohožemi na bahnitém úseku ve výběhu ovcí a koz, což pomohlo zabránit úrazům zvířat i lidí.

DOG PLANET

Spolek dobrovolníků, který se zabývá ochranou a pomocí zvířatům bez domova. Přispěno na školení, jak provádět bezpečně odchyt toulavých zvířat. Dále byly zakoupeny odchytové pomůcky a vybavení pro odchyt a zajištění bezpečnosti lidí i zvířat při odchytech.

HUMANITAS AFRIKA

Humanitární iniciativa. Vznikla v Praze v roce 2000 jako africko-české občanské sdružení s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti. Charity Pot přispěl na nákup technického vybavení pro natáčení podcastu UbuntusParada.

ARA ART

ARA ART se zabývá uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace. Charity Pot přispěl na online kampaň na podporu romské LGBT+ menšiny „Make ROMA LGBT+ more visible“ a dále na LGBT+ Roma Worshopy a vzdělávání pracovníků v neziskových organizacích pomáhající romské menšině.

LIMITY JSME MY

V roce 2021 pak bylo přispěno na uskutečnění Klimajízdy 2021. Tento ročník Klimajízdy byl zaměřen na oblast Podkrušnohoří, kde organizace pořádala besedy, workshopy s lokálními aktivisty pro dosažení konce doby uhelné.

DALŠÍ ŠANCE

Jedna z dotací, v roce 2021, byla mířená na zajištění lepších životních podmínek zvířat v útulku a také na vytvoření dalších meziprostor v případě akutních příjmů zvířat, který útulek nutně potřeboval v reakci na tornádo t.r. proběhnuvší v tomto regionu.

AHOZ NA KOPEČKU

V roce 2021 Charity Pot přispěl na zakoupení přenosného oplocení pro azylová zvířata, díky kterým bude možné okolní přilehlé pozemky ohrazovány za účelem pastvy. Dále byl zakoupen materiál na ovčín pro celoroční užití.

UKLIĎME ČESKO

Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé ČR (a i na pár místech mimo ni), jejíž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Charity Pot přispěl na projekt „Adventní kalendář naruby“ jehož cílem bylo zapojení občanů do darování nepotřebných věcí charitě.

HVĚZDNÝ BAZAR

Tréninkové pracoviště pro vozíčkáře a charitativní second hand. Přispěno na dovybavení pobočky obchodu Hvězdného bazaru, který procházel rekonstrukcí a díky ní může zaměstnat více paraplegiků.

KOČKA PRO TEBE

Kočičí depozitum s možností adopce (Ostrava a okolí). Přispěno na zlepšení zázemí pro zvířata v útulku, vybudování vzduchotechniky a karanténních prostor pro zajištění dočasného umístění koček v léčbě.

HOME 4 PETS

Spolek Home 4 Pets poskytuje péči a azyl potřebným zvířatům a jejich web slouží mj. jako inzertní portál pro více než 1200 nezávislých inzerentů z řad českých i slovenských útulků, organizací či dobrovolníků. Charity Pot přispěl na budování jejich multifunkčního záchranného centra Best Friends a pomohl financovat koupi nových přístřešků pro zvířata v péči, oplocení okolo pozemku a vyhloubení studny.

MÍSTNÍ MÍSTNÍM

Místní místním je nezisková organizace, která se snaží podpořit společnost v solidaritě s lidmi bez domova a lidmi v nouzi a vytváří síť sociálních podniků. Charity Pot přispěl na vybavení komunitního uměleckého centra Místní místním pro lidi bez domova.

DOMOV PRO ZVÍŘATA

Domov pro zvířata je dobročinná organizace poskytující domov pro zvířata v nouzi,

která ostatní lidé již opustili. Charity Pot přispěl na realizaci terénních úprav výběhů a voliér a s nimi související zakoupení gumových podložek a betonových panelů pro zabránění šíření bláta a zpevnění povrchu. Tím vzniklo bezpečnější prostředí pro zvířata, která v azylu jsou.

OTEVŘI OČI

Spolek Otevři oči usiluje o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím. podpory a propagace veganství. Charity Pot podpořil mezinárodní festival dokumentárních filmů Zvířata jsou taky lidi o vztahu lidí a zvířat (pořádaný sdružením Otevři oči) a později také tisk nové receptové brožury, etologické brožury a aktualizované verze brožury Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy, které byly následně dostupné i v Lush obchodech a na různých festivalech a veganských akcích po celé ČR.

UKLIĎME ČESKO

Spolek Ukliďme Česko vznikl za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny, ochrany lidského zdraví a dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti. Hlavní činností je organizování celorepublikové úklidové akce, která se stala největší dobrovolnickou akcí u nás s více jak 180 000 účastníky na jaře 2022. 

Charity Pot přispěl dvakrát na jejich osvětovou činnost – poprvé na projekt „Adventní kalendář naruby“ jehož cílem bylo zapojení občanů do darování nepotřebných věcí charitě, podruhé pak na projekt EKOkalendáře (viz video). Bude obsahovat všechny významné mezinárodní dny se vztahem k ochraně životního prostředí a ohrožených druhů zvířat, jejichž prostřednictvím bude kalendář vzdělávat veřejnost o konkrétních souvisejících tématech a ekologických problémech, doprovázených tipy na doporučené aktivity. 

WIKIMEDIA ČESKÁ REPUBLIKA

Wikimedia Česká republika je nezisková organizace, která v Česku podporuje rozvoj tzv. Wikimedia projektů. Charity Pod podpořil projekt Seniorské WikiMěsto Olomouc, akci, která má za cíl zapojit do používání a tvorby Wikipedie seniory a zprostředkovat jim smysluplnou činnost, která přináší pozitivní změny do jejich života.

BEZ MAMINKY, z.s.

BISTRO STŘECHA

Sociální družstvo Střecha pomáhá lidem bez domova a po výkonu trestu najít důstojnou práci a začlenit se zpět do společnosti. Toho dosahuje provozováním sociálního podniku Střecha, veganské restaurace a kavárny v centru Prahy. Přispěno bylo na vybavení, částečnou rekonstrukci a ekologizaci nového prostoru restaurace. Díky tomuto daru bude moci Střecha zaměstnat více lidí z těchto znevýhodněných skupin a nabídnout jim stabilní a smysluplnou práci.

ZO ČSOP SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA

ZO ČSOP Společnost pro zvířata bojuje za ohleduplné zacházení se zvířaty, včetně těch hospodářských. Zaměřuje se na zastavení krutých dálkových transportů zvířat, které představují zbytečné utrpení pro miliony zvířat každý rok.
Podpořen byl lobbing, právní servis a výstava s cílem dosáhnout legislativních změn a ukončit tuto neetickou praxi. 

ZAKROUŽKUJ ŽENU

Zakroužkuj ženu z.s. je nezisková organizace usilující o zvýšení počtu žen v politice. Vznikla v roce 2021 a zaměřuje se na osvětové kampaně a podporu kandidátek ve volbách. Organizace věří v důležitost genderové parity pro zdravou demokracii a prosazuje rovnoměrné zastoupení žen a mužů v politických funkcích. Darované finanční prostředky pomohly financovat nadstranickou osvětovou kampaň před komunálními a prezidentskými volbami 2022/23. Kampaň se zaměřila na poukázání na nízký počet žen v politice a zdůraznila důležitost volby pomocí preferenčních hlasů.

FARMA NADĚJE
Farma naděje Farma naděje z.s. je nezisková organizace, která zachraňuje hospodářská zvířata a poskytuje jim doživotní domov na své farmě. Nabízí jim tak klidný život bez stresu a utrpení. Farma se také zaměřuje na osvětu o problematice týrání zvířat a podporuje veganský způsob života. Darované finanční prostředky byly použity na výměnu podloží v přístřešku pro zachráněná zvířata. To zlepší životní podmínky zvířat a zajistí jim bezpečné a zdravé prostředí.

KOLEKTIV PRO ZVÍŘATA (VeganFest)

Činnost spolku vychází z přesvědčení, že život každého zvířete má jedinečnou hodnotu a svými aktivitami chtějí změnit zastaralé vnímání zvířat jako komodit, jako věcí, které nám slouží k užitku a které pouze využíváme. Darované finanční prostředky pomohly uspořádat VeganFest v letech 2022, 2023 a 2024. VeganFest je největší edukační festival o veganství v České republice. Nabízí širokou škálu přednášek, workshopů, ochutnávek a dalších aktivit, které informují o etických, ekologických a zdravotních aspektech veganství.

FOUSKY, z.s.

Fousky z.s. zachraňuje kočky z ulice a z nevhodných podmínek. Poskytuje jim dočasnou péči v depozitech a pomáhá jim najít nový domov. Organizace se také zaměřuje na osvětu o problematice koček bez domova a podporuje zodpovědný chov koček. Darované finanční prostředky pomohly rozšířit kapacity stávajícího útulku i přispět na veterinární péči..

NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ KOLEKTIV

Nepodmíněný základní kolektiv z.s. usiluje o zavedení nepodmíněného základního příjmu (NZP) v České republice. NZP je pravidelná a bezpodmínečná finanční výplata všem občanům bez ohledu na jejich zaměstnanost, příjem, vzdělání nebo jiné faktory. Darované finanční prostředky pomohly vytvořit webové stránky, sloužící jako informační platforma o o aktivitách organizace a hlavně o principu NZP, o jeho potenciálních dopadech na společnost a o argumentech pro a proti jeho zavedení.. Obsahují také aktuality o NZP v České republice i ve světě a možnosti, jak se zapojit do aktivit organizace.

ŽIVOT BEZ KRUTOSTI

Život bez krutosti z.s. je nezisková organizace, která zachraňuje zvířecí životy a poskytuje jim domov v azylu v Podkrkonoší. Azyl slouží pro opuštěná, týraná a handicapovaná tzv. hospodářská zvířata, která často nemají jinou možnost. Organizace se také zaměřuje na osvětu o problematice týrání zvířat a podporuje zodpovědný přístup ke zvířatům. Darované finanční prostředky byly použity na nákup malotraktoru.

HVĚZDNÝ BAZAR

Hvězdný bazar je charitativní second hand a tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy, provozované Českou asociací paraplegiků. Posláním Hvězdného bazaru je zlepšovat život klientů ve všech oblastech, a to tím, že jim poskytuje pracovní příležitosti a vzdělávání, a zároveň nabízí veřejnosti možnost nakoupit si oblečení z druhé ruky. Darované prostředky byly použity na nákup lokálního dřevěného vybavení pro kamenné pobočky v Praze.

STOP SEČENÍ SRNČAT

Stop sečení srnčat není nezisková organizace, ale spíše iniciativa zaměřená na záchranu srnčat během sezóny sečení luk. Srnčata v prvních dnech života zůstávají ukrytá v trávě a na sekačky nereagují útěkem. To vede k jejich častému úmrtí při sečení. Stop sečení srnčat spolupracuje s různými organizacemi a institucemi, například s Českou zemědělskou univerzitou v Praze nebo Českým svazem ochránců přírody. Společně se snaží o nalezení účinných metod na ochranu srnčat a osvětu veřejnosti. Darované prostředky byly použity na nákup dronu s termovizí, který je využíván pro hledání malých srnčat.

MÍSTNÍ MÍSTNÍM

Místní místním je nezisková organizace fungující od roku 2018. Jako první otevřela sociálně přívětivou síť ve střední Evropě. Je součástí mezinárodní platformy The Chime, sdružující obdobné projekty po celém světě. Solidární síť MM spojuje podniky poskytující drobné služby zdarma (jako sklenice vody či nabití telefonu) a vouchery na oběd či vstupenku do divadla lidem bez domova a komukoliv v nouzi. Podpořili jsme edukativní kampaň usilující o destigmatizaci bezdomovectví a zvýšení povědomí o solidární síti podniků otevřených lidem v nouzi.

JAKO DOMA

Jako doma (Homelike o.p.s) pomáhá ženám bez domova v Praze již přes 10 let. Jejich cílem je spoluvytvářet společnost, kde každý může důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti. Staví na přímém partnerství se ženami bez domova: nabízí participaci, empowerment (posílení), bezpečné, genderově citlivé prostředí a spolupráci lidí s domovem a bez domova. Finanční prostředky směřovali na nákup vybavení do nově otevřeného veganského lahůdkářství.

NESEHNUTÍ

Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí. Podporuje komunity, skupiny a jednotlivce při vytváření spravedlivého světa. Zabývá se občanskými kampaněmi, osvětou a vzděláváním. Charity Pot podpořil kampaň za snížení živočišných produktů ve školním stravování a za změnu vyhlášky o školním stravování.

ZVÍŘATA NEJÍME

Zvířata nejíme je spolek aktivně bojující za osvobození zvířat z područí člověka. Všemi svými činnostmi snaží zvýšit povědomí o každodenním utrpení nevinných bytostí degradovaných na zboží. Mezi aktivity spolku patří pořádání demonstrací, natáčení dokumentů, podpora veganského stylu života a osvěta veřejnosti.
Finanční prostředky putovaly postupně na několik projektů. Prvním z nich je Chci znát pravdu – kampaň bojující za transparentnost dění na jatkách v ČR. Dále pak v r. 2021 propagace filmu Svědectví z prostředí praktik živočišného průmyslu (projekt zahrnoval online promítání filmu, promítání v kinech a následné besedy, tištěnou propagaci a další). Později projekt Nevinné oběti tvořící galerii fotografií a videí, které vypráví příběhy zneužívaných zvířat na území České republiky.

VEGGIE NÁPLAVKA

Veggie Náplavka je největší veganský trh pod širým nebem v České republice. Pořádá ho projekt Vegan Fighter – Vegan Future Events a koná se pravidelně každý rok v Praze. Akce si klade za cíl představit lidem chutnou a rozmanitou veganskou kuchyni a ukázat, že veganské jídlo může být zdravé, chutné a ohleduplné k životnímu prostředí. Organizace během akce informuje návštěvníky o výhodách veganského životního stylu a jeho pozitivním dopadu na zdraví zvířat a životní prostředí. Finanční prostředky putovali na uspořádní konference představující laické veřejnosti nejnovější poznatky rostlinné stravy z pohledu lékařství, výživy a sociálních věd.

#KAFESBABI

“#kafesbabi z.s. je česká nezisková organizace, která se zaměřuje na propojování generací. Jejich cílem je zbourat bariéry mezi mladými lidmi a seniory a ukázat, že si tyto generace mají co nabídnout. Finanční prostředky putovali na podporu aktivity organizace a rozšíření povědomí o jejích aktivitách.

INICIATIVA NÁJEMNÍKŮ A NÁJEMNIC

Iniciativa nájemníků a nájemnic je spolek, který hájí práva nájemníků v České republice. Nabízí bezplatné právní poradenství, podporuje nájemníky v řešení sporů s pronajímateli a organizuje kampaně za dostupnější a kvalitnější bydlení. Darované prostředky byly použity na podporu spolku s cílem získat nové sympatizanty a aktivizaci veřejnosti skrze dokumentování příběhů nájemnictva.

VOXPOT

VOXPOT se zaměřuje na investigativní žurnalistiku a podporuje občanskou angažovanost. Produkuje dokumentární filmy, reportáže a podcasty o důležitých společenských a politických tématech s častým přesahem týkajícím se lidských práv a životní prostředí. VOXPOT pořádá také workshopy a vzdělávací programy pro studenty a širokou veřejnost. Finanční prostředky směřovaly na ekologický tisk magazínů, který obsahuje články o lidských právech, ekologii a environmentu.

HOLUBI V NOUZI

Spolek, který se zaměřuje na pomoc holubům domácím v Praze. V městském prostředí čelí holubi mnoha rizikům a postrádají adekvátní péči v případě poranění a spolek se jim snaží poskytnout pomoc a ochranu. Také se snaží edukovat veřejnost a vyvracet zaryté mýty, které na holuby vrhají temný stín, a v neposlední řadě nabízí městským částem i soukromým subjektům spolupráci v rámci konceptu městského holubníku, který je jedinou humánní metodou regulace holubí populace.
Darované prostředky byly použity na novou voliéru jejich záchranné stanice, zobání pro zachráněné holoubky a obecně na podporu jejich výše zmíněné činnosti .

Děkujeme. Díky Vaší přízni budou další podpořené projekty, co za to stojí, stále přibývat.

Audio player image

12:11