Anti-social: Politika Lush pro používání sociálních médií

Anti-social: Politika Lush pro používání sociálních médií

  • Chceme používat nejnovější komunikační nástroje a možnosti, jejichž prostřednictvím můžeme být v kontaktu s našimi zákazníky i se světem.
  • Přejeme si, abychom mohli se zákazníky komunikovat co nejvíce napřímo, aniž by byla tato interakce nevhodně ovlivňována třetími stranami. 
  • Chceme vědět, že můžeme externím platformám důvěřovat, že budou jimi poskytované služby přímočaré a transparentní a že nebudou skrývat skutečné obchodní záměry nebo toky příjmů.
  • Chceme používat pouze platformy a služby, které se maximálně snaží chránit uživatele před obtěžováním, ubližováním a manipulací.
  • Nechceme spolupracovat s platformami, které využívají osobní údaje uživatelů, aniž by je o tom informovaly.
  • Dáváme přednost platformám, jež nepoužívají algoritmy, které mezi uživateli šíří negativní obsah, fake news nebo extrémní názory s cílem podpořit aktivitu, počty kliknutí a sdílení na dané platformě.
  • Stejně jako u jiných činností, na které si lidé mohou vytvořit závislost, chceme, aby platformy své produkty vytvářely tak, aby minimalizovaly riziko jejich nadměrného používání a naopak podporovaly zdravé návyky při jejich využívání.
  • Výběr platforem, které používáme ke komunikaci, se bude postupem času měnit s tím, jak se budou objevovat nové služby a platformy, při výběru ale budeme vždy zohledňovat výše uvedené úvahy a obavy.
Audio player image

12:11