Retail Intern

Lush Nederland zoekt Retail Intern **alleen intern**

[English below]

Ontwikkelen en skills bouwen: Retail Interns leren om vastberaden business managers te zijn, gericht op het in de toekomst runnen van een eigen winkel.

Interns bieden ondersteuning aan onze winkels op het gebied van management, bijvoorbeeld bij relocations, bij ziekte in een management-team, of voor algemene ondersteuning. Interns reizen af naar de shops waar ze nodig zijn, waarbij accommodatie en reiskosten door Lush betaald worden. Het Interns-team wordt geleid door de eigen shopmanager en de Nederlandse retailer.

WAT BIEDEN WE JOU?

 • Gespecialiseerde training om je uit te rusten met de skills en tools die je nodig hebt om winkels door heel Nederland te ondersteunen.
 • Regelmatige reviews en ervaring in verschillende winkels om je managementstijl te verscherpen.
 • Een overzicht krijgen van Lush Nederland Retail, inclusief deelname aan de Manager-meetings.
 • Veel Interns groeien door naar een management- of support-rol. We zien onze Interns graag na zo’n 6-12 maanden solliciteren op management-posities, als die beschikbaar zijn.
 • Salaris: €2344,87 per maand, exclusief 8% vakantiegeld.
 • Vergoeding van reiskosten en telefoongebruik.

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?

 • Een hoge standaard van customer service, ervaring in management, oplossingsgerichtheid en de wens om door te groeien in Lush Retail Management.
 • Een werkethiek waarin samenwerking voorop staat: dit is essentieel om de beste support te kunnen bieden aan onze winkels.
 • Een sterke achtergrond in training, staff-ontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback.
 • Omvang in uren: 38 uur per week.
 • Tijd buiten de winkel: Wees voorbereid om gemiddeld 3 weken per kalendermaand buiten je eigen winkel door te brengen. Uitzondering hierop is in het geval van langdurige ziekte van een manager. In dat geval zul je die winkel op lange termijn ondersteunen.

Je kunt solliciteren door ons te laten weten waarom je de perfecte kandidaat bent voor deze rol. Stuur je CV en motivatiebrief (in het Engels) naar Carmen op [email protected].

Goed om te weten: 

 • Deadline voor sollicitatie: 12 april 2022
 • Ideale startdatum: 1 mei 2022

———-

**INTERNAL ONLY**

Developing, progressing, skill-building; Retail Interns are learning how to be determined business managers, with the view to taking on their own store in the near future.

Interns provide support to our stores in a management capacity from shop relocations, Manager sickness or more general shop support. Interns travel to wherever they are needed, with accommodation and travel cost paid for by Lush. The Interns are a team managed by both their base shop Manager, and the NL Retailer.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

 • Specialised training to equip you with the necessary skills & tools needed to support stores across The Netherlands.
 • Regular reviews & experience of working in different stores to shape your management style.
 • Gain an overview of Lush Netherlands Retail, to include attendance at all Manager’s Meetings.
 • A history of successful progression into management and support roles from previous interns who work in different Lush countries and have the Intern Scheme. We expect that our Interns will be applying for retail management positions after 6-12 months in the role, when they become available.
 • Salary: €2,344.87 per month, excluding 8% holiday allowance.
 • Reimbursement of travel expenses and telephone use.

WHAT’S EXPECTED FROM YOU:

 • Exemplary customer service, management experience, solutions focused and a desire to progress into Lush Retail Management.
 • A collaborative work ethic is essential in order to provide the most effective support to our retail stores.
 • A strong background in training, staff development and giving/receiving feedback.
 • Hours: 38 per week.
 • Time spent out of store: Be prepared to spend an estimated 3 weeks per calendar month away from your home shop. The exception to this will be in times of long-term manager sickness, where you could be placed in that store on a long-term support basis.

To apply, let us know why you’re the perfect candidate for this role, submit your CV and covering letter to Carmen on [email protected].

GOOD TO KNOW:

 • Application deadline: April 12th, 2022
 • Starting date: ideally May 1st, 2022
Audio player image

12:11