Lush Westfield Mall Shopmanager

Lush Westfield Mall zoekt shopmanager

Lush Westfield Mall of the Netherlands is op zoek naar een shopmanager om ons team te versterken! Als Shopmanager (38 uur) ben jij de energieke aanvoerder op de winkelvloer en een bron van onuitputtelijke inspiratie voor het hele team. Je hebt (of wilt die graag verkrijgen!) diepgaande kennis van onze producten, de bijzondere geschiedenis en de waarden van Lush, en je bent vastbesloten om deze kennis te delen met zowel jouw team als de klanten. Je vindt het geweldig om je team elke dag op een speelse, competitieve en creatieve manier te leiden, trainen en motiveren. Het geven en ontvangen van feedback schrikt je niet af, want je weet hoe waardevol het is voor groei.

Met jouw scherpe analyse van verkoopcijfers en het vlot vertalen ervan naar de winkelvloer, speel je constant in op nieuwe kansen en mogelijkheden. Jongleren met verschillende taken is voor jou een koud kunstje, en je weet als geen ander hoe je je tijd efficiënt kunt managen.

[English below]

Lush is een internationaal, campagnevoerend cosmeticabedrijf dat verse verzorgingsproducten met de hand maakt. We staan bekend om onze unieke bath bombs, innovatieve en verpakkingsvrije verzorgingsproducten, persoonlijke service, de bruisende sfeer in onze winkels, én onze campagnes op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. En vergeet de bekende Lush-geur niet: een Lush-winkel ruik je namelijk al van ver. Lush zet zich in voor een eerlijk inkoopbeleid waarbij we letten op duurzaamheid en het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Daarnaast steunen we met onze Charity Pot grassroots organisaties die een verschil kunnen maken.

DIT GA JE DOEN:

 • Je heet klanten welkom, voorziet ze van een geweldige service en zorgt dat ze zeker terug willen komen;
 • Je passie voor Lush en waar Lush voor staat, actief uitdragen als ambassadeur;
 • Je helpt klanten bij het vinden van hun ideale product en beantwoordt al hun vragen;
 • Je leidt, motiveert en helpt je team zich te ontwikkelen;
 • Sales verbeteren op basis van business drivers;
 • Ideeën en initiatieven (helpen) bedenken en uitvoeren om de sales te verhogen;
 • Opbouwen aan jullie eigen vaste klantenbestand en de Lush community; 
 • Je draagt direct bij aan een betere wereld, simpelweg door o.a. bodylotion te verkopen.

ONZE IDEALE KANDIDAAT:

 • Wil alles te weten komen over onze ethiek en producten, zodat je deze kennis actief kunt toepassen op de werkvloer;
 • Is uitstekend in het geven van klantenservice;
 • Spreekt vloeiend Engels en liefst ook Nederlands;
 • Heeft ervaring in management en het runnen van een shopfloor en team (dit is een pre);
 • Is flexibel inzetbaar en heeft een sterke werkethiek;
 • Is een ster in timemanagement en planning;
 • Wil continu leren en zichzelf verder ontwikkelen;
 • Kan duidelijk communiceren;
 • Is radiant, empowered en energiek
 • Is een collegiale teamplayer.

Salaris: €2.955,25 per maand, op basis van 38 uur (excl. vakantiegeld).

We zoeken een shopmanager voor 38 uur per week, zowel doordeweeks als in het weekend.

Startdatum: juli 2024.

OVER ONZE WINKEL:

We zijn altijd op zoek naar connecties met organisaties en bedrijven om ons heen. We zijn daarom op zoek naar iemand die nieuwe ideeën inbrengt en graag connecties aangaat.

WAT WIJ BIEDEN:

Bij Lush werk je niet zomaar in een winkel: je draagt ook bij aan een betere wereld, je wordt groener dan groen, je bent continu in ontwikkeling en je wordt onderdeel van een nieuwe familie. Ook kun je meer Lush-producten proberen dan ooit!

Ben je nu nog niet overtuigd (hoe dan?), dan volgen hier nog een paar interessante, secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Onze medewerkers krijgen geen nulurencontract;
 • Een ondersteunend team waar je input en mening worden gewaardeerd;
 • Progressieve werkomgeving die diversiteit viert;
 • Je krijgt 24 vakantiedagen (gebaseerd op een 38-urencontract);
 • Als je op een gewone werkdag jarig bent, krijg je bij een fulltime-contract een extra vrije dag cadeau. Dubbel feest! Voor parttime-medewerkers wordt een berekening gemaakt aan de hand van het aantal contracturen;
 • Pensioenregeling;
 • Vrije dag voor de herdenking van Keti Koti.

BEN JIJ DE PERSOON DIE WE ZOEKEN? 

Stuur dan vóór zondag 12 mei 2024 een mail naar [email protected] met je cv en motivatie.

Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een recruitment in juni. Exacte datum, tijd en locatie worden gedeeld bij je uitnodiging.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

Lush biedt succesvolle kandidaten training op het gebied van klantenservice en productkennis, een sprankelende baan met een goede teamsfeer in een bruisende omgeving.

———-

Lush Westfield Mall of the Netherlands is on the lookout for a Shop Manager to join our team! As a Shop Manager (38 hours), you will be the energetic leader on the shop floor and a boundless source of inspiration for the entire team. You possess (or are eager to acquire) in-depth knowledge of our products, the unique history, and the values of Lush, and you are determined to share this knowledge with both your team and customers. You thrive on leading, training, and motivating your team in a playful, competitive, and creative manner every day. Giving and receiving feedback doesn’t intimidate you because you understand its value for growth.

With your sharp analysis of sales figures and the ability to translate them seamlessly onto the shop floor, you continuously seize new opportunities and possibilities. Juggling various tasks is a breeze for you, and you excel at efficiently managing your time.

Lush is an international, campaigning cosmetics company that handcrafts fresh skincare products. We are renowned for our unique bath bombs, innovative and packaging-free skincare items, personalised service, vibrant store atmospheres, and our campaigns promoting human rights, environmental sustainability, and animal welfare. And let’s not forget the unmistakable Lush scent – you can often smell a Lush store from a distance. Lush is committed to a fair purchasing policy that emphasises sustainability and support for local communities. Additionally, through our Charity Pot initiative, we support grassroots organisations that can make a difference.

YOU WILL:

 • You warmly welcome customers, provide them with excellent service, and ensure they want to come back; 
 • You actively promote your passion for Lush and what Lush stands for as an ambassador; 
 • You assist customers in finding their ideal product and answer all their questions;
 • You lead, motivate, and help your team to develop; 
 • Improving sales based on your business drivers; 
 • Generating ideas and initiatives to increase sales; 
 • Building your own loyal customer base and the Lush community; 
 • You contribute directly to a better world, simply by selling body lotion, amongst other products.

OUR IDEAL CANDIDATE:

 • Wants to learn everything about our ethics and products, so you can actively apply this knowledge on the job; 
 • Excels in providing customer service; 
 • Is fluent in English and preferably Dutch; 
 • Has experience in management and running a shop floor and team (this is a plus); Is flexible and has a strong work ethic; 
 • Is great at time management and planning; 
 • Is committed to continuous learning and self-improvement; 
 • Can communicate clearly; 
 • Radiates empowerment and energy; 
 • Is a real team player.

Salary: €2,955.25 per month, based on 38 hours (excluding holiday pay).

We’re looking for a shop manager for 38 hours a week, both during the week and on weekends.

Starting date: July 2024.

ABOUT OUR STORE:

Our store is always on the outlook for connections with local organisations and businesses. We are looking for a new team member who is able to provide fresh new ideas and has a keen interest in building relationships.

WHAT WE OFFER:

At Lush you don’t just work in a store: you also contribute to a better world, you become greener than green, you are constantly evolving and you become part of a new family. You can also try more Lush products than ever!

If you are not convinced yet (how?), here are a few more interesting fringe benefits:

 • Our employees do not receive a zero-hour contract;
 • A supportive team where your input and opinions are valued;
 • Progressive work environment that celebrates diversity;
 • You get 24 vacation days (based on a 38-hour contract);
 • If your birthday is on a normal working day, you will receive an extra day off on a full-time contract. For part-time employees, a calculation is made based on the number of contract hours;
 • Pension scheme;
 • Free day for the commemoration of Keti Koti.

HELLO? IS IT YOU WE’RE LOOKING FOR?

Send an e-mail to [email protected] along with your CV and motivation before Sunday May 12th, 2024.

Successful candidates will be invited for a recruitment in June. Exact date, time and place will be shared with your invitation.

In case of equal suitability, preference is given to the candidate who strengthens the diversity within the team.

Audio player image

12:11