Lush Mall of the Netherlands interim Shopmanager

Lush Mall of the Netherlands zoekt interim shopmanager **intern**

Lush Mall of the Netherlands is op zoek naar een interim shopmanager om ons team te versterken. Als shopmanager ben je een actieve leider op de werkvloer en een bron van inspiratie voor het hele team. Je hebt een grondige kennis van de producten, de geschiedenis en waarden van Lush en wilt deze kennis delen met je team en met klanten. Je houdt ervan om je team dagelijks te leiden, te trainen en te motiveren op een leuke, competitieve en creatieve manier. Daarnaast schroom je niet feedback te geven en ontvangen als dit nodig is. Door verkoopcijfers grondig te analyseren en dit te vertalen naar de werkvloer, speel je continu in op kansen en mogelijkheden. Je bent in staat om verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht te houden en je tijd goed te managen.

[English below]

Lush is een internationaal, campagnevoerend cosmeticabedrijf dat verse verzorgingsproducten met de hand maakt. We staan bekend om onze unieke bath bombs, innovatieve en verpakkingsvrije verzorgingsproducten, persoonlijke service, de bruisende sfeer in onze winkels, én onze campagnes op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. En vergeet de bekende Lush-geur niet: een Lush-winkel ruik je namelijk al van ver. Lush zet zich in voor een eerlijk inkoopbeleid waarbij we letten op duurzaamheid en het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Daarnaast steunen we met onze Charity Pot grassroots organisaties die een verschil kunnen maken.

DIT GA JE DOEN:

 • Je heet klanten welkom, voorziet ze van een geweldige service en zorgt dat ze zeker terug willen komen;
 • Je helpt klanten bij het vinden van hun ideale product en beantwoordt al hun vragen;
 • Je leidt, motiveert en helpt je team zich te ontwikkelen.
 • Je draagt je passie voor Lush, onze waarden en producten uit;
 • Je draagt direct bij aan een betere wereld, simpelweg door o.a. bodylotion te verkopen.

ONZE IDEALE KANDIDAAT:

 • Wil alles te weten komen over onze ethiek en producten, zodat je deze kennis actief kunt toepassen op de werkvloer;
 • Is uitstekend in het geven van klantenservice;
 • Is loud, proud en energiek;
 • Spreekt vloeiend Nederlands en Engels;
 • Heeft ervaring in management en het runnen van een shopfloor en team (dit is een pre);
 • Is flexibel inzetbaar en heeft een sterke werkethiek;
 • Is een ster in timemanagement en planning;
 • Wil continu leren en zichzelf verder ontwikkelen;
 • Kan duidelijk communiceren;
 • Is een collegiale teamplayer.

Salaris: €2.785,46 per maand

We zoeken een interim shopmanager voor 38 uur per week, zowel doordeweeks als in het weekend. Deze rol van interim shopmanager is een tijdelijke rol tot eind januari 2024. Als interne kandidaat ga je na deze datum weer terug naar de functie die je had voor je op deze rol solliciteerde.

Startdatum in overleg, uiterlijk 1 september 2023.

OVER ONZE WINKEL:

We zijn altijd op zoek naar connecties met organisaties en bedrijven om ons heen. We zijn daarom op zoek naar iemand die nieuwe ideeën inbrengt en graag connecties aangaat.

WAT WIJ BIEDEN:

Bij Lush werk je niet zomaar in een winkel: je draagt ook bij aan een betere wereld, je wordt groener dan groen, je bent continu in ontwikkeling en je wordt onderdeel van een nieuwe familie. Ook kun je meer Lush-producten proberen dan ooit!

Ben je nu nog niet overtuigd (hoe dan?), dan volgen hier nog een paar interessante, secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Onze medewerkers krijgen geen nulurencontract.
 • Je krijgt 24 vakantiedagen (op basis van een 38-urencontract).
 • Als je op een gewone werkdag jarig bent, krijg je bij een fulltime-contract een extra vrije dag cadeau. Dubbel feest! Voor parttime-medewerkers wordt een berekening gemaakt aan de hand van het aantal contracturen.
 • Lush zet zich in elk land waar het bedrijf actief is in voor een hoger salaris dan het minimumloon en voor betere arbeidsvoorwaarden.

BEN JIJ DE PERSOON DIE WE ZOEKEN? 

Stuur dan vóór maandag 31 juli 2023 een mail naar [email protected] met je cv en motivatie. Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een recruitment.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

Lush biedt succesvolle kandidaten training op het gebied van klantenservice en productkennis, een sprankelende baan met een goede teamsfeer in een bruisende omgeving.

———-

As shop manager you are an active leader on the shop floor and a source of inspiration for the whole team. You have a thorough knowledge of the Lush products, its history and values and you want to share this knowledge with your team and customers. You love to lead, train and motivate your team daily in a fun, competitive and creative way. You do not hesitate to share and receive feedback when needed. By thoroughly analysing sales figures and translating them to the shop floor, you are continuously responding to opportunities and possibilities. You are capable to keep an amount of plates spinning at the same time and to manage your time well.

YOU WILL:

 • Welcome customers, provide them with great service and make sure they want to come back;
 • Help customers find their ideal product and answer all their questions;
 • You lead, motivate and help to develop your team;
 • Carry out your passion for Lush, our values and products;
 • Contribute directly to a better world, simply by selling body lotion, among other things.

OUR IDEAL CANDIDATE:

 • Wants to learn everything about our ethics and products, so that they can actively apply this knowledge in the workplace;
 • Knows how to give excellent customer service;
 • Is loud, proud and energetic;
 • Speaks Dutch and English;
 • Has experience in management and running a shop floor and team (this is a pre);
 • Can be deployed flexibly and has a strong work ethic;
 • Is a star in time management and planning;
 • Continuously wants to learn and develop themselves further;
 • Is a good communicator;
 • Is a real team player.

Salary: €2,785.46 per month

We’re looking for an interim shop manager for 38 hours a week, both during the week and on weekends. This role of interim shop manager is a temporary role until the end of January 2024. As an internal candidate, you will return to the position you had before you applied for this role.

Starting date in consultation, not later than September 1st, 2023.

ABOUT OUR STORE:

Our store is always on the outlook for connections with local organisations and businesses. We are looking for a new team member who is able to provide fresh new ideas and has a keen interest in building relationships.

WHAT WE OFFER:

At Lush you don’t just work in a store: you also contribute to a better world, you become greener than green, you are constantly evolving and you become part of a new family. You can also try more Lush products than ever!

If you are not convinced yet (how?), here are a few more interesting fringe benefits:

 • Our employees do not receive a zero-hour contract.
 • You get 24 vacation days (based on a 38-hour contract).
 • If your birthday is on a normal working day, you will receive an extra day off on a full-time contract. For part-time employees, a calculation is made based on the number of contract hours.
 • Lush is committed to a higher salary than the minimum wage and better working conditions in every country where the company operates.

HELLO? IS IT YOU WE’RE LOOKING FOR?

Send an e-mail to [email protected] along with your CV and motivation before Monday July 31st, 2023. Successful applicants will be invited for a recruitment.

In case of equal suitability, preference is given to the candidate who strengthens the diversity within the team.

Audio player image

12:11