The Black Archives x Lush

Lush en The Black Archives lanceren Het Grote Verborgen Boek

Lush lanceert op vrijdag 19 november in samenwerking met The Black ArchivesHet Grote Verborgen Boek’, een exclusieve bath bomb waarmee ze meer zichtbaarheid willen creëren voor Zwarte perspectieven in de Nederlandse geschiedenis.
Het campagnevoerende cosmeticamerk hoopt hiermee bij te dragen aan het algemeen bewustzijn over de gedeelde Nederlandse geschiedenis, om zo hedendaagse sociale verhoudingen en het debat hierover te veranderen

WAAROVER HEB JIJ GELEERD?

In aanloop naar Sinterklaas én 10 jaar nadat ‘Zwarte Piet is Racisme’ het debat over racisme in Nederland op gang bracht, deelt Lush gedurende twee weken via haar online en offline kanalen informatie, kennis en middelen om meer te leren over Zwarte geschiedenis in Nederland. Met de opbrengst van ‘Het Grote Verborgen Boek’ ontwikkelt The Black Archives in het nieuwe jaar een expositie over de verborgen geschiedenis van verzet tegen zwarte piet en koloniale beeldvorming.

WAAROVER HEB JIJ GELEERD?

“We werken aan ‘Zwarte geschiedenis is Nederlandse geschiedenis’ als een manier om meer dan één verhaal te vertellen. Onze toekomst is er een met brede educatie en informatie, verrijkt met de vele ervaringen, perspectieven en bijdragen die ons land kent. Het vergroten van zichtbaarheid en begrip van ons gedeelde verleden zal ieder van ons in staat stellen een gelijkwaardige toekomst op te bouwen.”

Ruby van Hoorn, Brand Communications Lead, Lush Nederland

Een volledig beeld van onze geschiedenis is een krachtig middel tegen racisme

Bijna één op de tien Nederlanders ervaart discriminatie vanwege diens etnische achtergrond.1 Institutioneel racisme speelt een grote rol in Nederland; discriminatie op grond van ‘ras’ doet zich bijvoorbeeld voor op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en binnen het onderwijs.2 Hoewel er in toenemende mate bewustzijn is over racisme in Nederland, loopt een groot deel van het debat hierover spaak. Dit komt onder meer doordat er weinig algemeen bewustzijn is over ons verleden, en hoe dit ook nu nog doorwerkt in hedendaagse sociale verhoudingen.3 Educatie en informatie spelen een sleutelrol in de aanpak hiervan. The Black Archives wil daarom Zwarte en andere perspectieven uit de geschiedenis op een toegankelijke en creatieve manier zichtbaar maken voor een breed publiek. Zij geloven dat educatie en bewustwording essentieel zijn om samen te werken aan een meer inclusieve en gelijkwaardige samenleving.

Meer verdieping

In de Nederlandse geschiedenis zoals wij die nu kennen wordt er nauwelijks aandacht besteed aan andere perspectieven dan alleen de dominante. Wat overblijft is een overheersend witte, patriarchale, eurocentrische vertelling die onze multi-etnische en diverse samenleving niet weerspiegelt. Het distantieert Nederland daarmee ook actief van een historische erfenis waarin Zwarte mensen zijn onderdrukt. De huidige geromantiseerde, gefilterde erfenis zet Nederland neer als een tolerante, multiculturele samenleving, zowel toen als nu. In deze bijzonder roerige tijden is er een grote behoefte aan up-to-date, eerlijke verhalen en perspectieven die een nieuwe definitie geven aan Nederlanderschap en wereldburgerschap. Een definitie die aansluit bij onze gedeelde waarden en identiteiten en die een integraal onderdeel vormt binnen een inclusieve geschiedschrijving dat voor verbondenheid zorgt, in de breedste zin van het woord. Zwarte geschiedenis ís namelijk Nederlandse geschiedenis.

The Black Archives biedt een verscheidenheid aan boekcollecties, archieven en artefacten die het nalatenschap zijn van Zwarte schrijvers en wetenschappers. Mensen kunnen terecht bij dit historisch archief en cultureel centrum voor inspirerende exposities en gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit Zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven.

Een groot deel van het onbegrip, conflict én racisme komt voort uit onwetendheid over het koloniale verleden en de erfenis ervan. Op school leren we weinig tot niets over Keti Koti, Anton de Kom, Tula en andere bijzondere verhalen over koloniale onderdrukking en verzet daartegen. Door middel van deze samenwerking met Lush kunnen mensen nu zelfs via een bath bomb een stukje verzwegen geschiedenis meekrijgen. Door meer te leren over dit onderdeel van onze geschiedenis leren we meer over onszelf, over anderen én over de hedendaagse maatschappij. Zo kunnen wij allen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving die vrij is van racisme en discriminatie.

Mitchell Esajas, mede-oprichter van The Black Archives

Leer meer over The Black Archives op www.theblackarchives.nl en volg @TheBlackArchives op Instagram

Neem voor meer informatie of interview-mogelijkheden contact op met [email protected]

Over The Black Archives

The Black Archives is een historisch archief en cultureel centrum waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit Zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective. The Black Archives bestaat uit verschillende boekcollecties, archieven en artefacten die het nalatenschap zijn van Zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 10.000 aanwezige boeken in de collecties gaan over racisme, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen, Suriname, de voormalig Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer. Hierdoor bieden de collecties literatuur die niet of weinig besproken wordt binnen scholen en universiteiten. De collecties zijn bedoeld als startcollectie die kan groeien door giften en samenwerkingen met anderen. Zo wordt Zwarte literatuur, kennis en informatie toegankelijk gemaakt. 

Over Lush

Lush is een campagnevoerende ontwikkelaar en verkoper van verse, handgemaakte cosmetica met winkels in 48 landen. Sinds 2001 heeft Lush zich gevestigd in Nederland. Lush speelt graag direct in op actuele thema’s en biedt met zijn winkels over de hele wereld een platform waarmee het sociale en milieukwesties onder de aandacht wil brengen. nl.lush.com

 

Audio player image

12:11