10 jaar Lush Prize: een zoektocht naar de beste alternatieven voor dierproeven

Nominaties voor Lush Prize 2022 geopend

Tien jaar na de lancering in april 2012, wordt de Lush Prize opnieuw geopend voor nominaties. De Lush Prize is erop gericht onderzoekers te ondersteunen en te stimuleren in hun zoektocht naar technieken die dierproeven overbodig maken. Aanmelden is mogelijk binnen vijf disciplines via lushprize.org. De sluitingsdatum voor nominaties is vrijdag 17 juni.

Waarom wordt de Lush Prize uitgereikt?

De Lush Prize is de grootste award in de dierproefvrije sector en de enige die zich volledig richt op het vinden van goede, alternatieve testmethoden die dierproeven volledig uitbannen. Onder eerdere winnaars bevinden zich universiteiten in de Verenigde Staten die gespecialiseerd zijn in organ-on-a-chip-onderzoek, Chinese wetenschappers die menselijke stamcellen gebruiken in hun tests en Britse projecten die zich richten op computermodellen die de giftigheid van chemische stoffen inschatten.

Sinds de lancering tien jaar geleden is er veel veranderd in de wereld van de wetenschap, maar er moet ook nog veel gebeuren.

“Er is binnen de cosmetica-, chemische en farmaceutische sectoren steeds meer erkenning voor de noodzaak om af te stappen van dierproeven en te kiezen voor technologieën en testmethoden die wél relevant zijn voor mensen. Regelgevende instanties houden echter vast aan het testen op dieren en dierproeven worden nog steeds vereist door regeringen wereldwijd. Dit ondanks toenemende inzichten over de betrouwbaarheid ervan.

Rebecca Ram, wetenschappelijk adviseur bij Lush Prize

Voor Lush Prize 2022 wordt vooral gezocht naar projecten die een breder publiek bewustmaken van de noodzaak van verandering. Ook worden wetenschappers die nieuwe tests ontwikkelen voor de aanpak van complexere veiligheidskwesties, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingstoxiciteit (het doorgeven van chemische stoffen bij de ontwikkeling van baby’s in de baarmoeder) van harte aangemoedigd zich aan te melden.

Geschiedenis van de Lush Prize

De Lush Prize werd in 2012 in het Verenigd Koninkrijk opgericht met als doel de dag waarop dierproeven overbodig zijn dichterbij te brengen. Dit prijzenfonds is een samenwerking tussen Lush en Ethical Consumer. Met ruim € 300.000 aan fondsen is Lush Prize de grootste award in de dierproefvrije sector en de enige die zich volledig richt op het vinden van goede alternatieven voor dierproeven.

Er zijn vijf categorieën, waarbinnen verschillende winnaars worden gekozen:

  • Public Awareness: het creëren van publieke bewustwording van huidige proeven
  • Science: de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven
  • Training: het trainen van onderzoekers op het gebied van dierproefvrije methoden
  • Lobbying: het aanmoedigen van het gebruik van alternatieven m.b.t. regelgeving en toezicht
  • Young Researcher: wetenschappers onder 35 jaar die zich richten op onderzoek naar alternatieve proefmethoden

In de afgelopen tien jaar heeft Lush Prize meer dan € 3 miljoen geschonken aan verschillende internationale projecten en initiatieven die zich stuk voor stuk inzetten voor het volledig uitbannen van dierproeven.

Meer informatie over het insturen van nominaties is te vinden op lushprize.org. De sluitingsdatum voor nominaties is op vrijdag 17 juni 2022.

Over Ethical Consumer

Ethical Consumer Research Association is een non-profit organisatie die gespecialiseerd is in onafhankelijk onderzoek op het gebied van sociale kwesties, dierenwelzijn en milieu. Meer informatie: ethicalconsumer.org.

Geschat wordt dat elk jaar meer dan 200 miljoen dieren voor proeven worden gebruikt in testlaboratoria wereldwijd.

Audio player image

12:11