Lush voert opnieuw actie ter bescherming van het laatste leefgebied van de orang-oetan

Herstel en bescherming van het Sumatraanse regenwoud: essentieel voor orang-oetan, mens en planeet

Vanaf maandag 16 mei steunt Lush Sumatran Orangutan Society (SOS) om wereldwijd aandacht te vragen voor West Toba, een natuurgebied voor wilde dieren op Sumatra, Indonesië. Dit is het laatste gebied ter wereld waar orang-oetans nog in het wild voorkomen. Het doel van de campagne is om het belang van dit gebied te onderstrepen en om de lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het beschermen van de unieke flora en fauna van het Sumatraanse regenwoud.

Als onderdeel van de campagne lanceert Lush een speciale, limited edition bath bomb. De volledige opbrengsten van de Orangutan bath bomb gaan naar projecten die helpen bij de bescherming en het herstel van het regenwoud van West Toba. De bath bomb kost 5 euro en is vanaf 16 mei verkrijgbaar bij alle Lush-winkels en online.

Download hier het hi-res beeldmateriaal

Orangutan bath bomb

Red het leefgebied van de orang-oetan

Dit is de derde keer dat Lush en SOS de handen ineen slaan ter bescherming van de orang-oetan en het Sumatraanse regenwoud. Zo financierde Lush in 2018 al een onderzoek om de leefgebieden van de orang-oetans op Sumatra in kaart te brengen. Uit deze studie kwam West Toba naar voren als een cruciaal gebied van het Sumatraanse regenwoud voor het behoud van de unieke, bedreigde flora en fauna, waaronder orang-oetans, Sumatraanse tijgers, gibbons (mensapen), neushoornvogels en zonneberen.

Het leefgebied van orang-oetans en andere wilde dieren grenst door middel van een ecologische verbindingszone aan de lokale gemeenschappen die aan de rand van het regenwoud leven. Samen met lokale partners werken SOS en Lush aan acties om deze gemeenschappen te ondersteunen bij de bescherming van dit vitale ecosysteem.

SOS is erg blij om opnieuw met Lush samen te werken. Met deze campagne dragen we niet alleen bij aan het behoud van het natuurlijke leefgebied van de orang-oetan, maar verbinden we tegelijkertijd Lush-klanten van over de hele wereld met deze unieke plek. West Toba is een van de belangrijkste regenwoudgebieden ter wereld en dankzij dit partnerschap kunnen we de lokale gemeenschappen ondersteunen bij de bescherming van het gebied en ervoor te zorgen dat mensen, orang-oetans en andere unieke planten en dieren hier in de toekomst kunnen floreren.
Helen Buckland, SOS Director

Helen Buckland, SOS Director

Deze campagne en het partnerschap met SOS is een essentiële stap bij de bescherming van de Sumatraanse orang-oetans, tijgers en andere grote dieren. Veel van ons werk van de afgelopen tien jaar was gericht op het herstel van de natuurlijke omgeving en gemeenschappen, zodat beide goed kunnen gedijen. Nu gaan we een stap verder. Met de introductie van regeneratieve landbouwmethoden zoals agroforestry proberen we gemeenschappen te helpen bij het verbouwen van gewassen in het regenwoud, waarbij tegelijkertijd bijzondere diersoorten worden beschermd. Samen met SOS richten we ons zo op het ondersteunen van de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat het regenwoud ook voor de volgende generaties blijft groeien en bloeien.

Cadi Pink, Lush, Supply Chain Impact and Environmental Impact

#WestTobaForest

SOS heeft financiering nodig om te starten met de langetermijnbescherming en regeneratie van het regenwoud van West Toba. De financiering zal worden besteed aan initiatieven die de gemeenschappen van West Toba, SOS en hun lokale partners samen hebben opgezet. Hierbij gelden twee doelstellingen:

  • Het veiligstellen van een ecologische verbindingszone tussen verschillende regenwoudgebieden om orang-oetans en andere bedreigde dieren weer met elkaar in contact te brengen en hun toekomst veilig te stellen;
  • Het ondersteunen van de lokale gemeenschappen van West-Toba die aan de rand van het regenwoud leven door met behulp van regeneratieve landbouwmethoden een werkelijk duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren.

Forest Bathing

Om direct bij te dragen aan de financiering voor de bescherming van het natuurlijke leefgebied van de orang-oetan lanceert Lush een speciale, limited edition Orangutan bath bomb.

De volledige opbrengsten gaan naar projecten die helpen bij de bescherming en het herstel van het regenwoud van West Toba. De bath bomb is gemaakt met onder andere regeneratieve, Sumatraanse donkere patchouli-olie die voor een verleidelijke, aardse geur zorgt. 

 

 

Elke bath bomb komt met een kaartje dat de gebruiker uitnodigt tot het ‘onderdompelen in de geluiden van het Sumatraanse regenwoud, de thuisbasis van de orang-oetans die je hebt helpen beschermen’. De QR-code op het kaartje leidt naar een pagina waar een soundscape kan worden gedownload die diep in het regenwoud is opgenomen.

De soundscape bevat geluiden van de wilde dieren in het regenwoud – krijsende gibbons, brullende apen, zingende vogels – en de ongelooflijke lange roep van de orang-oetan. Luisteraars worden ondergedompeld in de geluiden van het regenwoud, en worden meegevoerd naar een bruisende jungle.

Over Sumatran Orangutan Society (SOS)

SOS werkt aan de bescherming van ernstig bedreigde Sumatraanse en Tapanuli-orang-oetans, hun leefgebieden en hun toekomst op heel Noord-Sumatra. Hieronder valt onder andere het unieke Leuser-ecosysteem – het enige gebied op de planeet waar orang-oetans, tijgers, olifanten en neushoorns nog samen in het wild leven. 

Er zijn nog slechts 14.000 Sumatraanse orang-oetans en 800 Tapanuli-orang-oetans in het wild. Deze bevinden zich allemaal op Noord-Sumatra waar SOS werkt. Beide soorten zijn ernstig bedreigd volgens de IUCN Rode Lijst. De Tapanuli orang-oetan (Pongo tapanuliensis) is zelfs de meest bedreigde grote aap ter wereld. SOS werkt samen met een netwerk van lokale partners in leefgebieden van orang-oetans om in de eerste plaats gezamenlijk acties op te zetten en uit te voeren die het langetermijnbehoud van orang-oetans en hun leefgebied ondersteunen. Ten tweede willen ze het bereik en de impact van de beschermingsprogramma’s vergroten en ten slotte ondersteunen ze lokale gemeenschappen door hen in staat te stellen te profiteren van de bescherming van orang-oetans en hun onvervangbare leefgebied in het regenwoud.

SOS verdedigt consequent de essentiële rol van deze lokale gemeenschappen in succesvol natuurbehoud. De samenwerking met hen vormt de kern van en de sleutel tot het succes op lange termijn van SOS’ inspanningen voor het behoud en het herstel van het regenwoud op Noord-Sumatra.

www.orangutans-sos.org Twitter: @orangutansSOS Instagram: @orangutanssos

 

Lees verder over de eerdere samenwerkingen van Lush en SOS in 2017 en in 2018

Audio player image

12:11