Lush introduceert transitiebeleid

Op weg naar meer gelijk-waardigheid: Lush introduceert transitiebeleid

Op donderdag 31 maart is de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit. Een dag om stil te staan bij discriminatie waar transgender personen wereldwijd mee te maken hebben. Belangrijk en nodig, want uit onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek blijkt dat ruim veertig procent van de transgender personen in loondienst te maken krijgt met een vorm van arbeidsmarktdiscriminatie. Op weg naar meer gelijkwaardigheid en inclusie introduceert Lush Nederland daarom beleid voor transgender personeel in transitie.

De best mogelijke ondersteuning vanuit de werkomgeving

Met het nieuw aangekondigde beleid kunnen Lush-medewerkers die in transitie gaan tot 33 weken afgebroken verlof opnemen over een periode van ten minste tien jaar. Tijdens het verlof worden medewerkers volledig doorbetaald. Het doel is om hiermee de juiste ondersteuning- en beschermingsmechanismen voor medewerkers in transitie te creëren. Zo draagt het bij aan meer gelijkwaardigheid voor transgender personen.

De stappen die Lush Nederland nu zet voor hun transgender werknemers, onder andere met transitieverlof, zorgen ervoor dat transitie op de werkvloer genormaliseerd wordt. Het is een belangrijk signaal om af te geven dat een transitieproces er gewoon bij hoort, net zoals het krijgen van een kind of het opnemen van zorgverlof voor een zieke ouder.

Brand Berghouwer, voorzitter Transgender Netwerk Nederland

Behandel transitie niet als ziekte

Het nieuwe beleid betekent dat afwezigheid gerelateerd aan de transitie niet langer behandeld wordt als ziekteverzuim. Een belangrijke nuance voor het bieden van een veilige werkomgeving. Zo worden niet alleen kort verzuim-mogelijkheden gecreëerd voor werknemers in transitie, maar een algehele verlofregeling. Dit betekent dat medische ingrepen in het kader van de transitie niet als ziekteverzuim worden gerekend en niet zodanig doorwerken in iemands dossier.

Dankzij dit verlofbeleid wordt het mogelijk om in samenwerking met de medewerker in transitie werkafspraken op maat te maken. Leidinggevenden zullen een cursus volgen, zodat zij een beter besef krijgen wat een transitie inhoudt en hoe zij hun collega’s kunnen ondersteunen tijdens deze periode. Daarnaast is het belangrijk om de transitie die een medewerker privé ondergaat zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit de werkomgeving en op die manier positief bij te dragen aan het proces. 

We hopen hiermee het in transitie gaan op de werkvloer te normaliseren als een omstandigheid die een deel van de bevolking meemaakt en willen dan ook een signaal afgeven aan de overheid om transitieverlof, net als zwangerschapsverlof of orgaandonatie, uit de sfeer van de ziektewet te halen. Het beleid is voor iedereen beschikbaar om in te zien. Zo hopen we andere bedrijven aan te moedigen en het hen makkelijk te maken de verlofregeling over te nemen.

Ruby van Hoorn, Country Leadership Representative bij Lush Nederland

Bied jouw medewerkers ook transitieverlof

Een transitiebeleid is cruciaal op weg naar meer gelijkwaardigheid en inclusie voor transgender mensen. Wij geven graag inzage in ons beleid en waar je aan moet denken. Je vindt onze beleidsstukken hier. Daarnaast is Transgender Netwerk Nederland ook beschikbaar voor advies.

Audio player image

12:11