Onze giving

Dit zijn onze Charity Pot-richtlijnen

Wij komen graag op voor mensen die opkomen voor anderen. Daarom doneren we 100% van de verkoopprijs van onze hand- en bodylotion Charity Pot aan kleinschalige, lokale organisaties die zich inzetten voor mens, dier en/of milieu. We steunen hiermee maandelijks meerdere organisaties die met weinig middelen een grote impact maken. Om in aanmerking te komen kan een organisatie een aanvraag indienen. Lees hieronder meer.

Charity Pot doet doelgerichte donaties aan kleinschalige, lokale grassroots groepen die projecten verrichten in de gebieden van mensenrechten (sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede), dierenwelzijn, -bescherming of -activisme, en/of het milieu. Dit omvat campagnes, activisme, en geweldloze directe actie, maar ook geïmplementeerde projecten rondom rechten, regeneratie, en rewilding. Een donatie vanuit Charity Pot is eenmalig en kan variëren van €200 tot €5000. Bij een goedgekeurde donatie mag 12 maanden na het uitkeren van de donatie, en na het indienen van een verslag van die donatie, opnieuw een aanvraag worden ingediend. Tegenover een donatie staat geen tegenprestatie.

Donaties

Aan welke organisaties en projecten doneren we?

  • We geven de voorkeur aan kleinschalige organisaties zonder winstoogmerk die moeite hebben met het vinden van financiering. We geloven dat we het grootste verschil kunnen maken door organisaties te steunen die vaak overschaduwd worden door grotere goede doelen. Daarom geven we er de voorkeur aan organisaties te steunen die minder populaire of voor de hand liggende thema’s aankaarten. De populairste organisaties zetten zich vaak in voor de bestrijding van ziekten (op basis van medisch onderzoek), sociaal welzijn, religie en kinderen of jonge mensen. De grote draagkracht die er reeds is, maakt dat ze voor ons minder prioriteit hebben (ook al doen ze nog zulk goed werk!).
  • De meerderheid van de projecten die wij steunen zijn kleinschalig en proberen met minimale middelen een groot verschil te maken. Veel projecten richten zich erop om veranderingen op de lange termijn te creëren. Denk hierbij aan projecten die een probleem bij de bron aanpakken of invloed uitoefenen op de opinie of het gedrag van mensen (d.m.v. educatie, rechtspraak of campagnes). We steunen daarnaast ook projecten die hulp en oplossingen bieden. Bijvoorbeeld door het geven van advies, of door opvang of bescherming te bieden. Ook het bieden van positieve alternatieven vinden we belangrijk: we steunen graag projecten met een praktische, eerlijke en duurzame aanpak.

De organisaties die wij steunen ontvangen jaarlijks minder dan €400.000 aan inkomsten en worden vrijwel altijd voor een aanzienlijk deel gerund door vrijwilligers. Mocht jouw organisatie in de gelukkige positie zijn alleen met betaalde krachten te kunnen werken, overheidssubsidie te ontvangen, of zijn de inkomsten (veel) hoger dan €400.000 per jaar, dan is de kans groot dat we je aanvraag zullen afwijzen.

We steunen geen organisaties die:

  • Een jaarlijks inkomen hebben van meer dan €400.000;
  • Geweld of militaire of religieuze ideeën en/of acties promoten;
  • Schade toebrengen aan dieren (incl. landbouw, werkende dieren, gevangenschap, tentoonstellingen enzovoorts);
  • Op welke manier ook verbonden zijn aan dierproeven of medisch onderzoek op dieren;
  • Religieuze organisaties, scholen, overheidsorganen of militaire groepen zijn of er deel van zijn;
  • Een aanvraag doen voor sponsoring, academische studie of fondsenwerving voor derden.

Omdat Charity Pot op lokaal niveau werkt, doneren wij aan organisaties of projecten die in Nederland werkzaam of gevestigd zijn (hieronder vallen bijvoorbeeld ook organisaties die in het buitenland werkzaam zijn maar in Nederland een stichting hebben). Als je in een ander land werkt waar ook een Charity Pot-fonds is, past je aanvraag daar misschien beter. Kijk op www.lush.com om te kijken of in jouw land een Charity Pot is.

Aanvraagprocedure

Hoe doe ik een aanvraag?

Lees voordat je een aanvraag gaat doen eerst onze volledige richtlijnen zorgvuldig door: Nederlandstalige versie / Engelstalige versie. Als je organisatie en project hierop aansluiten, kun je je aanvraag indienen via ons online formulier. In het aanvraagformulier vind je een aantal beknopte vragen over zowel de organisatie in het algemeen als over het specifieke project waarvoor je een aanvraag doet. Je kunt door de verschillende stappen van het formulier bladeren voordat je het invult. Het formulier kan zowel in het Nederlands als Engels worden ingevuld.

Mocht je n.a.v. de richtlijnen nog vragen hebben over jouw specifieke aanvraag, dan kun je die het best vóórdat je een aanvraag doet mailen naar [email protected]. Stuur ons ook gerust een mail als het formulier niet toegankelijk voor je is of wanneer je tegen technische problemen aanloopt.

Wanneer moet mijn aanvraag binnen zijn?

We werken in principe niet met deadlines of aanvraagrondes, maar we proberen doorlopend aanvragen te beoordelen. Meestal is dit eens per 6 weken – let dus op dat de beoordeling van je aanvraag deze tijd in beslag kan nemen. Het checken van referenties kan daarnaast nog enkele weken duren – afhankelijk van hoe snel deze reageren. Behoeft je donatie spoed? Geef dit dan aan in een e-mail naar [email protected] nadat je je aanvraag hebt ingediend, onder vermelding van de aanvraag-ID van je aanvraag. Let wel dat we niet altijd in de mogelijkheid zijn om aanvragen met spoed te behandelen. Aanvragen die we binnenkrijgen in november en december kunnen een langere verwerkingstijd hebben omdat dit de drukste periode van het jaar is voor Lush.

Wat staat er tegenover een goedgekeurde aanvraag?

Tegenover een donatie uit Charity Pot staat geen tegenprestatie. We zijn blij dat we kunnen helpen en verwachten niets terug. Mocht je het zelf een goed idee vinden om bijvoorbeeld ons logo op je website te plaatsen of een persbericht te sturen, laat het ons dan alsjeblieft weten zodat we hierbij ondersteuning kunnen bieden.

Further reading

Charitable impact 2018-19

Audio player image

12:11