Several people are gathered with arms in the air, and one person holds a megaphone
€92m

en meer gedoneerd via Lush Charitable Giving-stromen wereldwijd sinds 2007

+13k

fondsen wereldwijd uitgekeerd via het Charity Pot-fonds sinds 2007

In het Financiële jaar 2020-21:

doneerden we via Charity Pot wereldwijd€3.800.000+
waarvan via Charity Pot Nederland€147.000+
doneerden we vanuit Lush Re:Fund€197.375
reikten we aan fondsen uit via Lush Spring Prize€250.000
reikten we aan fondsen uit via Lush Prize€285.000
doneerden we via campagneproducten€580.000+

In totaal is er in het Financiële jaar 2020-2021 meer dan €5.130.000 gedoneerd via onze Lush Giving-streams over de hele wereld.

Charity Pot Coins sit on display against a turquoise background
CHARITABLE IMPACT 2020-21

Charity Pot uitgelicht

Charity Pot Coins sit on display against a turquoise background

In het Financiële jaar 2020-2021 werden meer dan 800 Charity Pot-fondsen toegekend.

Lush ontwikkelde de hand- en bodylotion Charity Pot in 2007 om geld in te zamelen voor kleine lokale grassroots organisaties en projecten die zich inzetten voor dier, mens en milieu. Charity Pot wordt nu verkocht in 35 landen. In 2020 lanceerde Lush de verpakkingsvrije Charity Pot Coin en het parfum Grassroots.

100% van de opbrengst van deze drie producten (minus de btw) gaat naar het Charity Pot-fonds, dat fondsen uitkeert van €200 tot €5000.

In het Financiële jaar 2020-2021 heeft Charity Pot op de volgende manier geld gedoneerd:

  • 23% werd gedoneerd aan dierenwelzijnsorganisaties;
  • 54% werd gedoneerd aan mensenrechtenorganisaties;
  • 23% werd gedoneerd aan milieuorganisaties.
  • 10% van alle Charity Pot-donaties ging naar organisaties die werken met migranten, vluchtelingen en ontheemden, en naar organisaties die zich inzetten tegen mensenhandel en slavernij.
  • 6% van alle Charity Pot-donaties ging naar opvang en herplaatsing van dieren.
  • 5% van alle donaties ging naar projecten die zich inzetten voor de klimaatcrisis.
  • 5% van alle donaties ging naar organisaties die zich inzetten voor antiracisme.
  • 4% van alle donaties ging naar organisaties die zich inzetten voor (de rechten van) de LHBTQIA+-gemeenschap.

Andere belangrijke sectoren die zijn ondersteund, zijn o.a. organisaties die zich inzetten voor de rechten van oorspronkelijke volkeren; organisaties die zich inzetten om daklozen te ondersteunen; vredes- en anti-oorlogsorganisaties; en organisaties die werken aan een beter beleid of infrastructuur voor hernieuwbare energie.

Bekijk aan wie we fondsen hebben toegekend
CHARITABLE IMPACT 2020-21

Een feest voor álle kinderen

Nederland wordt beter

In november en december 2020 hebben we samengewerkt met Nederland Wordt Beter voor een campagne tijdens de sinterklaasperiode.

Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Volgens de stichting kan dit alleen bereikt worden door de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders te erkennen. Het project ‘Feest voor Alle Kinderen’ is er specifiek op gericht van het sinterklaasfeest een inclusief feest te maken, voor álle kinderen en volwassenen in Nederland. Hierom wil de stichting scholen, bedrijven en gezinnen laten zien waar de positieve verandering al plaatsvindt en hoe gemakkelijk en leuk het is om mee te doen. 

Lush Nederland heeft haar windows, winkelruimte, online en sociale media ingezet om de boodschap voor een inclusief sinterklaasfeest zónder het racistische figuur van Zwarte Piet te versterken. Daarnaast doneerden we de totale opbrengsten uit de verkoop van Bonne Bonne bath bomb (zie afbeelding hierboven) aan Stichting Nederland Wordt Beter om hen te ondersteunen met hun projecten. Dankzij deze samenwerking met onze klanten konden we ruim €9700 doneren.

De verandering vindt al plaats, je hoeft alleen maar mee te doen

Nederland Wordt Beter
Charitable Impact 2020-21

Verhalen over veerkracht van over de hele wereld

Daar waar het eeuwenoude groen van het Amazoneregenwoud samenkomt met de uitlopers van de besneeuwde Andes in Ecuador, staan twee jonge, oorspronkelijke activisten dapper op tegen de destructieve industrieën die het land van hun voorouders bedreigen.

“Hier in de Amazone vindt oliewinning plaats die veel schade aanricht en grote gebieden ontbost.” María Anchundia vertelt zakelijk over de ervaring van haar gemeenschap tijdens een webinar. Zij en medeoprichter Jimmy Yumbo van Sacha Kuyrana Maltakuna zitten voor een achtergrond met heerlijk eten en fruitbomen die zij en hun gemeenschap hebben geplant. Ze doen mee aan het Lush Spring Prize-event 2021 waarin een week lang online kennis wordt gedeeld. “Mijn familieleden slaan de handen ineen om te voorkomen dat oliemaatschappijen hier de boel komen ontbossen.”
De jonge organisatie van María en Jimmy ontving in 2021 twee Lush Spring Prize-awards. Samen met Education for Climate Action for Peace in Maleisië zijn zij de eerste organisaties ooit die twee prijzen in één jaar hebben ontvangen. Sacha Kuyrana Maltakuna kreeg de Intentional-award uitgereikt, die nieuwe organisaties of innovatieve nieuwe ideeën beloont. Hier bovenop ontving de organisatie een speciale onderscheiding binnen een nieuwe Spring Prize-categorie: de Youth in Permaculture Prize, gefinancierd door en opgezet in samenwerking met de Abundant Earth Foundation. Naast deze speciale categorie heeft de Lush Spring Prize samen met de Abundant Earth Foundation een Ancient and Indigenous Wisdom Award in het leven geroepen.

María and Jimmy from Sacha Kuyrana Maltakuna are stood together, smiling. They are wearing baseball caps and blue tops, and stood in a green area.
María en Jimmy van Sacha Kuyrana Maltakuna

María en Jimmy zetten zich niet alleen in voor de bescherming en het herstel van lokale bossen, ze roemen en vieren ook hun traditionele cultuur. Jimmy legt dit met veel eerbied uit.

“Jongeren zouden zich niet hoeven schamen voor hun afkomst. We willen een ruimte creëren waar mensen trots zijn op hun Kichwa-cultuur. Zonder de wijsheid en kennis van onze voorouders zouden we niet zijn waar we nu zijn.”
Het bijzondere werk van María en Jimmy is een van de vele inspirerende verhalen uit de diverse community van Lush Giving-ontvangers. Dankzij de verschillende Giving-stromen van Lush kunnen we belangrijk werk over de hele wereld ondersteunen. Met behulp van fondsen van een van de vele filantropische stromen van Lush strekt het werk van Lush Giving-begunstigden zich uit over de hele wereld.

Het milieu

In 2021 werd een van de vernietigendste officiële rapporten over klimaatverandering ooit gepubliceerd. In het beoordelingsrapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt de nadruk gelegd op wetenschap en data die onomstotelijk laten zien dat we, tenzij we zeer snel handelen, afstevenen op een onomkeerbare klimaatramp.


Kort na de publicatie van het rapport organiseerde Glasgow COP26, een internationale conferentie die wereldleiders en beleidsmakers samenbracht met als doel het eens te worden over internationaal beleid rond het klimaat. Lush werkte zelfs samen met campagneorganisatie Zero Hour om Britse politici op te roepen de Climate and Ecological Emergency (CEE) Bill te steunen. Maar helaas, veel mensen geloven dat COP26 er niet in is geslaagd om maar ook in de buurt te komen van de veranderingen die nodig zijn om de dominante cultuur van de wereld weg te leiden van ecologische vernietiging.

In deze slecht uitziende situatie – gepaard met een wereldwijde pandemie – is het onvermoeibare werk van milieuactivisten en campagnevoerders een baken van hoop. Wanneer we de straat op gaan om op te komen voor klimaatrechtvaardigheid, zijn het organisaties als het Climate Defence Project die ervoor zorgen dat onze rechten worden nageleefd. Met een fonds van Charity Pot USA in 2021 werd de Fossil Free California-campagne ondersteund om mensen aan te moedigen over te stappen naar banken en pensioenfondsen die hun geld níét in fossiele brandstoffen investeren.
In Australië ontving het Seed Indigenous Youth Climate Network een Charity Pot-donatie, waarmee ze werden ondersteund bij het delen van verhalen die wegen naar klimaatrechtvaardigheid belichten vanuit het perspectief van First Nations-volkeren.

A person facing away from the camera is wearing a dark shirt with the words 'Climate Justice Now!u0022 on the back
Various placards, one of which reads 'Leave it in the ground'

DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming en de bevrijding van dieren is een ander belangrijk aandachtsgebied voor Lush Giving. Via het wereldwijde Charity Pot-fonds heeft Lush in het Financiële jaar 2020-2021 meer dan €1.070.119 gedoneerd aan organisaties die zich onvermoeibaar inzetten voor de rechten en het welzijn van dieren. Een van die organisaties is Utah Animal Rights Coalition in de Verenigde Staten, een grassroots dierenbevrijdingsorganisatie die zich inzet voor de promotie van veganisme en het beëindigen van wreedheid jegens dieren in de staat Utah.

MENSENRECHTEN

Het beschermen, herstellen en handhaven van mensenrechten is een ander belangrijk aandachtsgebied voor Lush Giving. Via het wereldwijde Charity Pot-fonds heeft Lush in het Financiële jaar 2020-2021 meer dan €2.030.149 gedoneerd aan lokale mensenrechtenorganisaties. Zo ontving Demilitarize Education in het Verenigd Koninkrijk een fonds. Zij zijn een community voor hedendaagse peacemakers die militaire partnerships binnen universiteiten willen ontwarren, blootleggen en beëindigen, en er op die manier voor te zorgen dat onethische activiteiten van richting veranderen naar het bevorderen van vrede.

Demilitarise education

CAMPAGNES EN CAMPAGNEPRODUCTEN

Lush gebruikt zijn winkels ook als platform om belangrijke en vaak niet gehoorde boodschappen onder de aandacht te brengen. In-store campagnes gaan soms gepaard met speciale producten waarmee geld wordt ingezameld voor specifieke organisaties of goede doelen. In november en december 2020 organiseerde Lush Nederland een lokale campagne met als doel te zorgen voor een sinterklaasfeest zonder de racistische figuur van Zwarte Piet. Via de verkoop van het lokale campagneproduct Bonne Bonne bath bomb zamelde Lush Nederland geld in voor de organisatie Nederland Wordt Beter die zich inzet voor een inclusief sinterklaasfeest.

Eind 2020 richtte Lush samen met Digital Detox Day en Zoe Sugg het Wholeness Fund op. Met de opbrengsten uit de verkoop van een speciale bath bomb heeft het Wholeness Fund meer dan €411.096 opgehaald voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. In Nederland werd voor het fonds €5.217 opgehaald.

Door de verergering van de klimaatcrisis en de schadelijke gevolgen van de pandemie kunnen dit als schokkende tijden aanvoelen. Maar de acties van klimaatleiders, campagnevoerders en ondersteuningsmedewerkers zoals hier genoemd kunnen een voorbeeld zijn voor ons allemaal. 

Het is nu tijd voor actie. Zoals Jimmy Yumbo van Sacha Kuyrana Maltakuna zegt: “Iedereen roept: ‘We gaan dit doen, we gaan dat doen’. We hebben geen woorden nodig, maar daden.”

Audio player image

12:11