Fair trade

Onze kijk op ‘fair trade’. Wat betekent het voor ons en hoe werkt ‘fair trade’ bij Lush?

Wat is fair trade?

In 1995, toen Lush werd opgericht, was het vaak moeilijk om van producten (uit bijvoorbeeld de supermarkt) de herkomst te achterhalen. Mensen begonnen zich terecht zorgen te maken over zaken als kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden. Om die reden werden wereldwijd initiatieven opgezet die directe handel met boeren makkelijker maakten (denk bijvoorbeeld aan koffie). Deze initiatieven zorgden ervoor dat boeren een eerlijke prijs voor hun product ontvingen, en voor de consument leverde het meer transparantie op. Deze initiatieven groeiden tot een wereldwijde beweging die strijdt voor eerlijke handel: ‘fair trade’. Fair trade betekent internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en een eerlijke prijs voor exportproducten: een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt.

Wat ‘fair trade’ is wordt bepaald door verschillende bedrijven die arbeidsvoorwaarden en de eerlijke prijs van goederen certificeren. Zo creëren we door middel van het Fair Trade principe een stabiele markt voor gecertificeerde boeren en producenten. Als tegenprestatie moeten deze boeren hun gewassen telen met oog voor een gezond milieu, eerlijke lonen betalen, investeren in gemeenschappen en uiteraard geen kinderarbeid ondersteunen. Deze handelsrelatie berust namelijk niet alleen op het betalen een eerlijke prijs, maar ook op transparantie en verantwoordelijkheid.

Boeren en producenten kunnen zich laten certificeren door Fairtrade International (FLO), eigenaar van het groen-blauwe Fairtrade logo. Ook is het mogelijk om een certificering aan te vragen bij de Fair Trade Federation en IMO, die de Fair For Life certificering afhandelt.

Lush en fair trade

In de afgelopen 25 jaar zijn we voortdurend op zoek gegaan naar nieuwe leveranciers en hebben we zo direct mogelijke relaties met producenten opgebouwd. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de werkomstandigheden goed zijn en dat werknemers een eerlijk salaris krijgen. We zijn er trots op dat dit bij een groot deel van onze ingrediënten is gelukt. Directe handel biedt ons hier een goede garantie voor. Het is namelijk onacceptabel dat leveranciers slecht worden betaald en in erbarmelijke omstandigheden moeten werken.

Bedrijven die certificaten aanbieden maken het vinden van fair trade leveranciers eenvoudiger. Een dergelijk label laat klanten zien dat ze erop kunnen vertrouwen dat producenten eerlijk zijn behandeld. We gebruiken bij Lush een enorme verscheidenheid aan ingrediënten. Het kan daardoor voorkomen dat we een ingrediënt in willen kopen waar de gevestigde certificeringsbedrijven zich nog niet op hebben gefocust. Dit kan zijn omdat het ingrediënt wordt verbouwd in een land dat niet onder certificeerders valt, of niet op grote schaal wordt geproduceerd en daardoor niet onder tot hun regelingen behoort. Op dit moment vallen onze veilige, synthetische ingrediënten niet onder een fair trade regeling.

Een label als Fair Trade is belangrijk, maar niet het enige middel vinden wij. Zo beoordelen wij het liefst elke situatie zelf. Wij zien graag met eigen ogen hoe de werkomstandigheden zijn, hoe de boer zijn gewassen verbouwt en wat de producenten van onze ingrediënten nodig hebben. Hoewel dit niet altijd even gemakkelijk is, en vaak tijdrovend, hebben wij middels direct contact met onze eigen leveranciers en verschillende boeren in de afgelopen tien jaar goede samenwerkingsverbanden opgebouwd. Hierdoor hoeven we boeren niet te dwingen tot certificering, sommigen hebben daar bijvoorbeeld niet de juiste onderneming voor, of kiezen ervoor geen geld uit te geven aan het certificaat.

Het certificaat

Om het Fair Trade logo op onze producten te kunnen zetten, moeten we bij de verschillende certificeerders aangesloten zijn. Daarnaast heeft elk certificaat haar eigen limieten voor het percentage materiaal in een product om het fair trade label te krijgen. In sommige gevallen geven bedrijven aan dat alleen ingrediënten die onder hun eigen regeling zijn gecertificeerd, kunnen worden gebruikt in producten die hun certificeringsmerk dragen. Hierdoor kunnen veel van onze ingrediënten niet worden aangemerkt als fair trade, maar op onze ingrediëntenlijst kun je bekijken welke ingrediënten gecertificeerd zijn. Omdat Lush geen International handelsmerk Fairtrade (FLO) heeft, kunnen we deze term dus alleen gebruiken voor ingrediënten die dit kenmerk zelf al hebben. We noemen elk ingrediënt dat een fair trade label heeft – van welke certificeerder dan ook – ‘Fair Trade’.

Een fair trade label voor cosmetica is nog vrij nieuw – certificatie begon bij thee en cacao – en niet alle landen erkennen een dergelijk certificaat voor cosmetica. Hierdoor moeten deze anders worden gelabeld.

De toekomst

Wij hechten veel waarde aan het behouden en het verder ontwikkelen van de samenwerkingsverbanden met onze leveranciers. De zorg voor de planeet en garantie dat er geen kinderarbeid of dierproeven aan te pas zijn gekomen zijn hierbij van groot belang. Soms doen we dit met behulp van Fair Trade-certificaten, soms met behulp van ons eigen SLush Fund, maar meestal krijgen we dit voor elkaar middels een directe samenwerking met de boeren. We blijven leveranciers bezoeken en controleren. Wij zijn ambitieus en erkennen dat we altijd kunnen verbeteren. Voor ons betekent dit dat (hoewel er nog veel gedaan moet worden) we de principes van eerlijke handel onderschrijven. Wij geloven in verse, handgemaakte en effectieve producten gemaakt van de beste en ethisch verkregen ingrediënten.

Further reading

Ethisch verantwoord inkopen

Audio player image

12:11