Black Lives Matter: Updates

Black Lives Matter: aankondigingen en updates

Ons bedrijf

De Black Lives Matter-beweging en de intensiteit van de reacties hierop hebben gezorgd voor een historisch moment. Het is voor iedereen duidelijk dat hoeveel we ook dachten dat we deden, het als samenleving en als bedrijf niet genoeg is geweest.

Landen, instellingen en bedrijven moeten de Black Lives Matter-beweging omarmen als een historisch moment van verandering. Natuurlijk zijn er acties en verbeteringen die onmiddellijk in gang kunnen en moeten worden gezet, maar er is meer werk te doen. Zo moet er erkenning komen voor de (on)bewuste, witte vooroordelen over zwarte mensen, men moet bereid zijn de problemen die er spelen te zien en toe te geven dat ze bestaan, ​​en mensen moeten willen werken aan verandering.

Wij zijn toegewijd om dit werk binnen Lush te doen.

Deze pagina houdt je op de hoogte van de reactie van Lush op deze beweging, de acties tot nu toe en de voortgang.

Wij staan ​​achter onze waarde “All Are Welcome. Always.” De Black Lives Matter-beweging heeft ons echter een spiegel voorgehouden waarin we erkennen dat we, op het gebied van diversiteit & inclusiviteit, nog lang niet genoeg doen.

De situatie maakt ons duidelijk wat wij als bedrijf beter moeten doen en waar we ons verder moeten ontwikkelen. Voor ons is dit de basis voor onze verplichting om kritische vragen te stellen en actie te ondernemen, zodat we niet alleen diversiteit en inclusiviteit bij Lush ondersteunen, maar er actief naar leven. In het onderstaande 100 dagen-actieplan delen we de acties en toezeggingen die we als bedrijf ondernemen om het beter te doen:

Principes en richtlijnen

 • Opstellen van leidende principes en bijbehorende richtlijnen die ons als bedrijf en ieder individu verantwoordelijk houden bij het waarborgen van een veilige plek waar ieders stem wordt gehoord.
 • Publiceren van een 100 dagen-plan (wat je nu hier leest) en het bedrijf op de hoogte stellen over hoe we blijven bewegen naar langetermijnverandering.
 • Alle HR-praktijken herzien en een ‘Respect At Work’-beleid opstellen. Deze zal ook “Hoe om te gaan met vooroordelen, micro-agressies en discriminatie op de werkplek”-richtlijnen bevatten.

Personeel & Recruitment

 • Demografische gegevens van ons personeel verkrijgen om de diversiteit binnen het bedrijf te kunnen meten, zodat we onze voortgang kunnen beoordelen.
 • Herzien van Recruitment-processen om bias weg te nemen en representatie/ diversiteit binnen de teams actief te stimuleren.
 • Aanwijzen van een nieuwe vertrouwenspersoon, een persoon van kleur, bij wie personeel zich veilig voelt om zich uit te spreken over specifieke kwesties.
 • Opzetten van een DIB-adviesorgaan dat richting geeft aan diversiteit en inclusiviteit binnen het bedrijf.
 • Herzien van feestdagen(toeslag), met als streven een beleid dat inclusief is naar verschillende culturen en religies.

Training & Educatie

 • Inzetten van trainingen voor personeel, met name voor Support Team en Management Team. Specifiek kijkend naar hoe we ons kansengebied kunnen identificeren en een inclusieve werkplek kunnen creëren met dat in gedachten (Unconscious Bias, Micro-Agressies, Sensitivity).

Het aanmoedigen van actief leren en ontwikkelen door gastsprekers, educatieve sessies, dialogen en een boeken-/filmclub.

Producten

 • Heroverwegen hoe we een product maken voor elke behoefte en verbreed het creatieproces. Te beginnen met de lancering van het assortiment zwarte haarverzorging in alle winkels met de juiste training voor iedereen.
 • Een audit uitvoeren van alle productnamen, inhoud en kopieën om alle stereotypen te verwijderen en zorg ervoor dat alle toekomstige producten met dit in gedachten worden ontwikkeld.
 • Uitbreiding en verbreding van Charity Pot-panel, gericht op het financieren van een breed scala aan lokale goede doelen.
 • Middels ons inkoopbeleid andere bedrijven ertoe aanzetten ons standpunt over inclusiviteit te handhaven door ervoor te zorgen dat hun beleid aansluit bij het onze.

Externe communicatie

 • Uitvoeren van een content-en beeldaudit op de website en social media om de representatie en inclusiviteit te toetsen. Zijn de beelden die wij als merk delen representatief voor het product en de gemeenschappen die het product gebruiken? Kan ons publiek zichzelf herkennen in onze communicatie?
 • Content en beeldmateriaal op basis van deze informatie actief diversifiëren.
 • Herzien van externe opdrachten: Welke stemmen bieden wij een platform en versterken wij met ons privilege, en hoe compenseren we dit?
 • Opzetten van een lokale Anti-Racisme Campagne.

Het is inmiddels 100 dagen geleden dat we ons actieplan deelden. Het was hoog tijd om kritische vragen te stellen en actie te ondernemen, zodat we niet alleen diversiteit en inclusiviteit bij Lush ondersteunen, maar er ook actief naar leven. Op basis hiervan hebben we gesprekken gevoerd, geluisterd en belangrijke veranderingen in werking gezet om te werken naar een actief anti-racistisch bedrijf. Dit is slechts een begin, maar we willen graag via deze update laten zien wat we kunnen bereiken als we samenwerken.

Campagnes

Lush Nederland heeft in samenwerking met Stichting Nederland Wordt Beter aan een landelijke antiracisme-campagne gewerkt die medio november 2020 werd gelanceerd.

Respect At Work-beleid

Lush introduceerde een wereldwijd beleid met als doel een veilige, inclusieve werkomgeving voor iedereen vrij van discriminatie en uitsluiting. Dit beleid bevat o.a. antiracisme-training voor onze werknemers en richtlijnen voor omgangsvormen. Onderwerpen die hierin uitvoerig behandeld worden zijn discriminatie, microagressies en becoming the company we want to be & the team we want to work in.

Educatie

Op 1 september 2020 richtte Lush Nederland een Book & Documentary Club waarmee zelfeducatie over o.a. verschillende, sociaal-maatschappelijke onderwerpen bij werknemers wordt gestimuleerd. Hiervoor werken we in elke Lush-winkel aan een eigen bibliotheek met boeken die het personeel kiest.

Producten

We hebben door middel van een wereldwijde analyse onze productnamen onder de loep genomen, wat resulteerde in de aanpassing van diverse productnamen. Zodra de huidige voorraad op is, zullen de veranderingen zichtbaar zijn – wanneer precies kan per winkel verschillen, afhankelijk van de voorraad.

Op 5 november 2020 zijn wereldwijd zes nieuwe hair care-producten gelanceerd, speciaal voor afro- en krullend haar. Er kwamen voor ons personeel ook bijpassende afrohaar-trainingen, die niet alleen gericht zijn op de werking en het gebruik van de producten en ingrediënten, maar ook op de cultuur en historie van afrohaar.

Recruitment

Bij het werven van collega’s worden nieuwe methodes ingezet. Zo vragen we om anonieme sollicitaties, volgden onze recruitment-teams een unconscious bias-training en kijken we kritisch naar de diversiteit binnen het team dat een recruitment uitvoert, zodat ook hier al meer representatie bestaat.

Daarnaast adverteren we niet enkel op sociale media, maar zetten we posities ook actief uit op verschillende locaties zoals hogescholen, supermarkten, bibliotheken en koffietentjes.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

Audio player image

12:11